Czwartek
01.08.2013
nr 213 (2923 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Posiedzenie Zespołu posła St.Wziątka autor: Redakcja "Łowiecki"
W dniu 25 lipca br. zebrał się w Sejmie Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, kierowany przez posła Stanisława Wziątka. Tematem posiedzenia było zapoznanie członków Zespołu z pracami nad zmianą ustawy 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zawieszającego sądownictwo łowieckie w PZŁ. Na posiedzenie zaproszono czterech przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego i nikogo poza nimi. Sprawozdanie z tego posiedzenie redakcja przedstawi w trzech filmach, z których dzisiaj przedstawiamy pierwszy. W kolejnych dniach pokażemy kolejne filmy.

Na spotkaniu pokazali się posłowie:
 1. Stanisław Wziątek (SLD), przwewodniczący
 2. Tomasz Kulesza (PO), wiceprzewodniczacy
 3. Edward Siarka (SP), wiceprzewodniczący
 4. Janusz Dzięcioł (PO)
 5. Kazimierz Gołojuch (PiS)
 6. Andrzej Lewandowski (RP)
 7. Mirosław Pawlak (PSL)
 8. Małgorzata Pępek (PO)
 9. Henryk Siedlaczek (PO)
 10. Stefan Strzałkowski (PiS
 11. Andrzej Sztorc (PSL)
Pozostałych 24 członków Zespołu na posiedzenie nie przyszło.