Środa
11.12.2013
nr 345 (3055 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
PSŁ w akcji prewencyjnej autor: Redakcja "Łowiecki"
Redakcja otrzymała email'a od Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Stefana Wojciechowskiego z informacją o kolejnych działaniach wspólnych z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Poniżej otrzymana informacja oraz załączone do niej zdjęcia, z których wynika zaangażowanie co najmniej 23 funkcjonariuszy różnych służb. Ocenę efektywności tych działań pozostawiamy czytelnikom.
PS
  • art.166 kw - puszczenie psa luzem w lesie;
  • art. 95 kw - brak badania technicznego pojazdu;
  • art. 92 kw - przekroczenie dozwolonej predkości;
  • art. 96 kw - pojazd nienależycie zaopatrzony.