Wtorek
20.05.2014
nr 140 (3215 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
O prawie łowieckim na konferencji autor: Redakcja "Łowiecki"
W dniach 15 - 16 maj br. odbyła się w Toruniu ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska", w której znalazły się również sprawy dot. prawa łowieckiego, w tym zmian, jakie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego parlamentarzyście pod kierunkiem posła Stanisława Wziątka wprowadzili pod obrady Parlamentu i przyjęli w obu jego izbach.

Głos na konferencji zabierali w tej sprawie prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki z Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu oraz dr Roman Stec z Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa. Ich wypowiedzi można je obejrzeć w relacji video poniżej.