Wtorek
24.06.2014
nr 175 (3250 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Nowatorski komentarz do ustawy łowieckiej autor: Stanisław Pawluk
Od dnia 1 czerwca br. w sprzedaży znalazła się najnowsza pozycja wydawnicza dotycząca prawa łowieckiego. „PRAWO ŁOWIECKIE – komentarz” wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. to bardzo obszerny komentarz znanych prawników pod kierownictwem prof. Bartosza Rakoczego, a współautorami są: dr Roman Stec i dr Agnieszka Woźniak. Komentarz jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem zagadnień polskiego prawa łowieckiego oraz najważniejszego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w tym zakresie.

W publikacji przedstawiono najnowsze zmiany dokonane w ustawie Prawo łowieckie', dotyczące m.in. postępowań dyscyplinarnych i uprawnień Państwowej Straży Łowieckiej po wejściu w życie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zaprezentowano również kompetencje i zadania podmiotów administracyjnych właściwych w sprawach łowiectwa oraz wskazano, które przepisy prawa łowieckiego mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Nowatorskie pofejście, często polemiczne z dotychczasową doktryną, a czasami nawet obalające teorie innych autorów dotychczas uważanych za najwybitniejszych (może dlatego, że jedynych), daje się zauważyć zwłaszcza w komentowanych zasadach wypłaty odszkodowań łowieckich, funkcjonowania strażników łowieckich, zasad ustalania obwodów łowieckich. Najwięcej kontrowersji, zwłaszcza u tradycjonalistów, wywołają wywody naukowe autorów wskazujących na ułomność powoływania i funkcjonowania łowieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Komentarz niezmiernie potrzebny i dobrze by się stało, aby trafił do rąk legislatorów parlamentarnych i posłów. Może wczystwszy się w analizę naukową prawdziwych znawców prawa, Sejm i Senat uniknęłyby wielu przepisów prawnych zwłaszcza takich jak nowelizacja zwana „Wziątkową”, na której jeszcze dobrze nie przysechł podpis Prezydenta, a już została ponownie przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny z zarzutem niezgodności z Konstytucją RP i nie wypełnienia stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.


Nota wydawnicza:

PRAWO ŁOWIECKIE – komentrz
Bartosz Rakoczy
Roman Stec
Agnieszka Woźniak
Wydwca: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 978-83-264-4572-9
Wydanie 1, 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarda
Stron: 590

Cena: 134,10 zł.