Piątek
29.08.2014
nr 241 (3316 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Obwody na gruntach prywatnych autor: Redakcja "Łowiecki"
Ustawa Prawo Łowieckie sięgająca swoimi korzeniami do dekretu Bolesława Bieruta z 1952 r. nie przystaje do wzorców konstytucyjnych obecnej Konstytucji RP. Z tego powodu w kolejnym wyroku, Trybunał Konstytucyjny, zakwestionował te zapisy tej ustawy ‘Prawo łowieckie’, które dotyczą tworzenia obwodów łowieckich, nie dając właścicielom gruntów możliwości wpływu na decyzję objęcia obwodem łowieckim ich nieruchomości i udzielając żadnej rekompensaty właścicielom. Trybunał dał Parlamentowi 18 miesięcy na ustanowienie nowego zapisu regulującego włączanie nieruchomości w granice obwodu łowieckiego, zgodnego z Konstytucja RP. Czas jest krótki zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, iż partie polityczne stoją obecnie przed wyborami samorządowymi, a w przyszłym roku kończy się kadencja Parlamentu.

Dziennik "Łowiecki" śledzi sytuację i dzisiaj przedkłada na swoich łamach projekt autorstwa jednego z większych specjalistów z dziedziny prawa dotyczącego problematyki szeroko rozumianej ochrony przyrody i spraw związanych ze środowiskiem naturalnym dr Romana Steca, autora 82 pozycji książkowych i licznych publikacji prasowych, specjalizującego się w prawie łowieckim. Autor jest na tym polu bardzo aktywnym naukowcem, o czym świadczą m.in. liczne cytaty z jego prac, z których korzystają w swoich wyrokach sądy powszechne, administracyjne, a nawet Trybunał Europejski. A my chcemy stworzyć możliwość szerokiej dyskusji nad problemami prawnymi dotyczącymi łowiectwa, dając jednocześnie możliwość wymiany myśli wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa.

Poniżej rozmowa z dr Romanem Stecem, który mówi o przygotowanym przez siebie projekcie zmian do ustawy 'Prawo łowieckie'.