Wtorek
03.01.2017
nr 003 (4174 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Sposób na dobry wizerunek autor: Stanisław Pawluk
Dzięki uprzejmości TV Wisła otrzymaliśmy zgodę na publikację nakręconego przez nich materiału filmowego pokazującego działania Koła Łowieckiego "Leśnik" w Tarnobrzegu, które wbrew kłodom jakie władze okręgowe rzucają bezpodstawnie pod nogi zarządowi, koła konsekwentnie podejmuje inicjatywy dobrze służące wizerunkowi myśliwych.

O bezpodstawnym zawieszeniu w prawach członków Zarządu Koła "Leśnik" (prezesa i sekretarza) pisaliśmy w publikacji Jan Czub chce rządzić w kołach, c.d.

Cichaczem, acz z oporami, władze okręgowe, pośród których dominującą negatywną rolę odgrywają łowczy okręgowy Jan Czub i prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Jabłoński, wycofały się z bezpodstawnego zawieszenia członków zarządu koła, co umożliwiło kołu "Leśnik" dalszą godną pochwały i naśladownictwa pracę. Do chwili obecnej zarząd koła nie doczekał się słowa przepraszam od organów okręgowych PZŁ, a jedyną reakcją na pozytywne i skuteczne działania koła było nadanie odznaczenia łowieckiego aktualnemu podłowczemu, który chciałby móc działać z byłym prezesem, a był i jest informatorem łowczego okręgowego, włącznie z tym, kiedy i o czym ja rozmawiałem z zarządem.

Zapraszam do oglądania i czerpania pomysłów dla budowania dobrego wizerunku myśliwych nawet wówczas, gdy tak jak w Tarnobrzegu władza łowiecka będzie robić wszystko, aby przeszkadzać.