Środa
15.08.2018
nr 227 (4763 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Śmierć na polowaniu, ciąg dalszy procesu autor: Stanisław Pawluk
Prawie trzy lata trwa już proces Wiesława Ł. oskarżonego o zastrzelenia swojego kolegi na polowaniu indywidualnym. Po uniewinnieniu sprawcy śmierci Zbigniewa Czegusa mimo zarzutów naruszenia przez oskarżonego prawie wszystkich zasad określonych zasadami bezpieczeństwa na polowaniu i regulaminem polowań, sprawa zajął się Sąd Okręgowy w Lublinie o czym informowaliśmy naszych czytelników, kierując sprawę do powtórnego rozpoznania przez Sąd Rejonowy we Włodawie. Po nagłośnieniu sprawy skandalicznego (jak twierdzą zainteresowani) wyroku w mediach ogólnopolskich, w tym także w dzienniku Łowiecki, wszyscy sędziowie sądu odmówili udziału w ponownym rozpatrywaniu tej sprawy.

W tej sytuacji postępowanie zostało przeniesiona do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, gdzie po zasięgnięciu wielu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej i balistyki, Sąd zakończył postępowanie w dniu 13 sierpnia 2018 r i przystąpił do wysłuchania stron.

Na bazie zgromadzonego materiału dowodowego Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włodawie w sposób ścisły przedstawiła przebieg wydarzeń oraz omówiła wnioski jakie wynikają z całości materiałów dowodowych. Podobne stanowiska wyrazili poszkodowani śmiercią Zbigniewa Czegusa syn i wdowa po zastrzelonym. Adwokat oskarżonego swoje stanowisko oparł na totalnym kwestionowaniu i poddawaniu pod wątpliwość ustaleń praktycznie wszystkich biegłych i instytucji wydających opinie w sprawie, przedstawione podczas trwania procesu. Po raz kolejny powielił dywagacje wyrażone w prywatnej opinii instruktora strzelectwa myśliwskiego Zdzisława Wosia twierdzącego, że mogło dojść do zmiany toru biegu pocisku spowodowanego zderzeniem ze źbłem trawy lub zboża, że Zbigniew Czegus mógł poruszać się na kolanach czym mógł przypominać dzika, że zastrzelony nie miał prawa znaleźć się w tym miejscu, a więc jest winien własnej śmierci. Zdaniem obrońcy zebrane materiał dowodowy przemawiają za uniewinnieniem oskarżonego.

Oto relacja filmowa z zakończonej po raz drugi w I instancji rozprawy, po której w dniu 27 sierpnia 2018 Sąd ogłosi nieprawomocny wyrok i prawdopodobnie nastąpi po nim kolejna apelacja.