Wtorek
26.02.2019
nr 057 (4958 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Krajowy Zjazd Delegatów, cz.6 autor: Stanisław Pawluk
W tej części relacji video z Krajowego Zjazdu Krajowego przedstawione zostają wystąpienia w dyskusji nad projektem statutu następujących delegatów:

Witold Daniłowicz
Dariusz Zalewski
Jan Łuszczak
Arkadiusz Płotka
Marek Papuga


Widać merytoryczne wystąpienia dotyczące statutu zmęczyła delegatów, bo z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji zgłosił się Jan Budnik. Jego wniosek poparło 190 delegatów, 44 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. Ten wynik głosowania dobitnie pokazuje, że ponad 80% delegatów obojętnym był kształt statutu, bo z góry przyjęli, że trzeba poprzeć jego projekt zgłoszony przez NRŁ. Scenariusz identyczny jak na wszystkich poprzednich zjazdach w PZŁ. Na zjazdach okręgowych nie wybierano delegatów, których poglądy na statut byłyby znane, z którymi mieliby wystąpić na zjeździe krajowym, co gwarantowało, że w każdej chwili zjazdu krajowego można zamknąć dyskusje i klepnąć taki projekt, który kierownictwo Związku położy na stole.

Relacja video poniżej.