Piątek
30.04.2010
nr 120 (1734 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Sposób głosowania na poszczególnych członków zarządu określono następujący: na kartę do głosowania wpisane są nazwiska kandydatów (np. na łowczego). Głos ważny jest wtedy, gdy skreślone są wszystkie nazwiska oprócz jednego na które chcemy oddać głos. Na prezesa kandyduje tylko jeden kolega. Jak należy zakwalifikować głos (ważny czy nie ważny) w którym nazwisko jedynego kandydata zostaje skreślone? Co dzieje się w sytuacji gdy na 60 obecnych na WZ członków koła 50 oddaje głos ze skreślonym jedynym kandydatem?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Zasada jest prosta, głos nie skreślający kandydata, jest głosem "za". Głos skreślający kandydata jest głosem "przeciw". Głosy nieważne, to te na których pozostało więcej kandydatów niż miejsc, czyli w opisanej sytuacji, w głosowaniu na kartce zostanie nie skreślonych więcej niż jeden kandydat.

Kandydat zostaje wybrany, jeżeli suma głosów "za", jest większa od sumy głosów "przeciw".

W praktyce, jak na karcie do głosowania np. na łowczego jest 5 kandydatów, to ważne są głosy, na których skreślono wszystkich kandydatów i głosy, na których jest nieskreślony jeden kandydat. Jeżeli pozostawiono 2 lub więcej nieskreślonych, to głos jest nieważny. Następnie bierzemy głosy ważne i przydzielamy każdemu kandydatowi głosy z kartki w ten sposób, że skreślenie kwalifikujemy jako "przeciw", a pozostawienie jako głos "za". Po zliczeniu głosów z wszystkich ważnych kartek wybrany został kandydat, który otrzymał więcej głosów "za" niż "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i "przeciw", nie został wybrany. Matematyka gwarantuje, że będzie tylko jeden taki wygrany, albo nie będzie żadnego.

Jeżeli na kartce jest tylko jeden kandydat, to w praktyce nie ma głosów nieważnych, bo kandydat jest albo skreślony, albo pozostawiony. Zliczamy głosy wobec niego analogicznie jak wyżej, tzn. skreślenie kwalifikujemy temu kandydatowi jako głos "przeciw", a pozostawienie nie skreślonego jako głos "za". Po sprawdzeniu wszystkich kartek, jeżeli głosów "za" jest więcej, został wybrany. Jeżeli głosów "za" i "przeciw" jest równa liczba oraz kiedy "przeciw" jest więcej, nie został wybrany.

Na pytanie co się dzieje, jak na 60 obecnych 50 skreśli kandydata, a 10 nie, odpowiedź jest prosta - nie został wybrany, bo otrzymał 10 głosów "za" i 50 głosów "przeciw".