Sobota
01.05.2010
nr 121 (1735 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Proszę odpowiedzieć na moje pytanie dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach kół. Czy należy uznać za właściwe przyjęcie uchwały, gdy większość z obecnych myśliwych wstrzymała się od głosu a "za" głosowało jedynie kilku. Czy liczy się bezwzględna większość w głosowaniu, czy też musi być na walnym zebraniu określona procentowo liczba członków koła, żeby w ogóle głosowane na zebraniu uchwały można by było uznać za obowiązujące? Nie odnalazłem w Statucie szczegółowego wyjaśnienia, a temat jest ważny! Pozdrawiam i z góry dziękuje za wyjaśnienie! Myśliwy.
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Odpowiedź na to pytanie daje paragraf 168 ust.1 statutu PZŁ (www.lowiecki.pl/prawo/statut/statut_new.pdf).

Obecnych musi być co najmniej 50% członków koła. Głosowanie większością zwykłą zezwala, że większość się wstrzymała, bo liczy się w nim tylko, czy ilość "za" jest większa niż "przeciw". Nawet kilka głosów "za", ale wiecej niż głosów "przeciw", przy wstrzymującej się zdecydowanej liczbie członków powoduje, że głosowana uchwała zostaje przyjęta.

Czy głosowanie podane w pytaniu było prawidłowe można byłoby powiedzieć, gdyby znać co było przedmiotem głosowania, bo nie wszystko głosuje się większością zwykłą.