Czwartek
20.05.2010
nr 140 (1754 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Mamy dylemat, który własciwie ma jedno rozwiazanie. Podczas dyskusji nie mieliśmy wątpliwości (myśliwi), że szkody powinien zapłacić Urząd Miejski, natomiast UM twierdzi, że nie. Chodzi o to, że dziki wyrządziły szkody poza granicami obwodu łowieckiego na terenach należących do UM. UM twierdzi, że nie ma pieniędzy na odszkodowania i ponieważ zwierzyna wyrządzająca szkody wychodzi z \"naszego\" lasu szkody powinniśmy zapłacić my, czyli koło łowieckie.
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
To żaden dylemat dla koła. Koło szacuje szkody i płaci odszkodowania tylko za szkody powstałe W GRANICACH OBWODU ŁOWIECKIEGO, który dzierżawi. Szkody powstałe poza granicami obwodu koła w ogóle nie obchodzą, choćby powstały na terenie miasta, rezerwatu, etc. nawet przylegających do obwodu, co praktycznie oznacza to samo, jakby powstały gdzieś z drugiej strony Polski.

W tej sprawie nie trzeba z nikim korespondować i się z czegokolwiek tłumaczyć, a już na pewno nie UM, który powinien znać prawo. Rolnikowi można wytłumaczyć, że bardzo kołu przykro, ale jego pole nie leży na obszarze, za które odpowiada koło i niech szuka odpowiedzialnych na swoja rękę w UM lub urzędzie marszałkowskim.