Poniedziałek
05.09.2005
nr 036 (0036 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy komisja rewizyjna ma prawo rozpatrywać skargi myśliwych pisane na zarząd i do zarządu przez myśliwych za wstrzymanie im odstrzałów z powodu nerozliczenia się z odstrzałów z zeszłego sezonu i czy może powiadamiąć o tym rzecznka dyscypilnarnego?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
KR dostrzegając jakikolwiek fakt naruszenia zasad prawa łowieckiego przez członków lub zarząd koła zawsze może powiadomić rzecznika dyscyplinarnego, tak samo jak może to zrobić każdy członek koła. Trudno nie znając sytuacji w konkretnym kole podpowiedzieć, czy w tej sprawie należy informować rzecznika, szczególnie, że rzecznik dyscyplinarny ORŁ zajmuje się przewinieniami członków PZŁ, a nie organów koła, jakim jest zarząd.

KR jest organem koła pracującym dla Walnego Zgromadzenia koła i ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zająć sie każdym wystąpieniem do niej złożonym przez członka koła, które porusza problematykę, która interesuje KR, a więc we wszystkich sprawach dotyczących koła łowieckiego.

Jeżeli zarząd koła wstrzymał odstrzały członkom, którzy nie rozliczyli się z odstrzałów z ub. roku, to znaczy że zastosował wobec nich taką właśnie karę, od której zainteresowani mogą się odwołać do WZ na zasadach ogólnych. KR może się zając tą sprawą jako ogólnym problemem w działalności koła, ale nie jest stroną w sprawie między członkiem koła, zarządem i WZ.