Poniedziałek
04.12.2006
nr 338 (0491 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy na polowaniu na jelenie i dziki z bronią o lufach gładkich obowiązuje przepis, że w odległości 100m od wylotu lufy pocisk ma energię 2000 J.
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Przepis o energii 2000 J w odległości 100 m nie dotyczy naboi kulowych strzelanych z broni o lufach gładkich. Dozwolone jest strzelanie z broni o lufach gładkich do każdej zwierzyny z wyjątkiem łosi i jeleni byków. Do pozostałej zwierzyny można strzelać kulami z broni o lufach gładkich, bez badania energii, jakie te kule przenoszą i na jaką odległość.

O powyższym przesądza zapis §3 ust.3 rozporządzenia (www.lowiecki.pl/prawo/prawo_4a.php). Oczywiście na polowaniu zbiorowym maksymalna odległość strzału z broni o lufach gładkich wynosi 40 m.