Wtorek
09.01.2007
nr 009 (0527 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Jeżeli w 6-osobowym zarządzie 3 osoby zarządu kola (łowczy + dwóch wice łowczych) zrezygnują, to dojdzie do nowych wyborów całego zarządu czy tylko wyborów uzupełniających podczas nadzwyczajnego walnego zebrania?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Jeżeli ustąpi 3 członków zarządu, to najbliższe WZ, zwyczajne czy nadzwyczajewg decyzji pozostałych członków zarządu, zobowiązane jest wybrać nowych członków do zarządu, a nie cały zarzad. Jeżeli poprzednie wybory były na stanowiska w zarządzie, to tak samo należy wybrać łowczego i dwóch podłowczych.

Jeżeli poprzednie wybory były na członków zarzadu, który sam się konstytuował, to WZ musi wybrać 3 nowych członków zarzadu, a zarząd sam zdecyduje, kto zajmnie jakie stanowisko. W tej sytuacji zarząd moze sie ukonstytuować inaczej i np. dotychczasowy skarbnik, moze zająć miejsce łowczego. O sposobie ukonstytuowania się zarządu należy poinformować wszystkich członków koła.