Poniedziałek
28.01.2013
nr 028 (2738 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Jak Pawluka z koła wywalano autor: Janusz Kibic
Użytkowników forum dziennika i portalu da się podzielić na tych, którzy piszącego w dzienniku "Łowiecki" Stanisława Pawluka cenią, tych dla których jest obojętny i tych którzy go nie znoszą. Stanisław Pawluk nie jest członkiem redakcji, ale jego, teksty dotykające rzeczywistych problemów PZŁ i jego szeregowych członków. redakcja zamieszcza. Ponieważ teksty te często krytycznie wypowiadają się o konkretnych osobach, nie może dziwić, że u niektórych użytkowników wywołują chęć odwetu, który przybiera również formę wielkiej radości, jak uda się ujawnić osobiste perygrynacje autora w zderzeniu z jego przeciwnikami.

Tak było m.in. po wykluczeniu Stanisława Pawluka z listy członków KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku. Jego przeciwnicy, którzy dokumenty musieli otrzymać od członka koła, z którego go wykluczono, zaraz opublikowali na forum wniosek zarządu koła do walnego zgromadzenia formujący zarzuty mające być podstawą wykluczenia. Można zobaczyć na forum każdą z trzech stron tego wniosku i tych, którzy ich nie widzieli, zapraszam do obejrzenia strony 1, strony 2 oraz strony 3. Pod wnioskiem podpisani są członkowie zarządu KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku w osobach: Marian Rapacewicz - prezes, Andrzej Słomka - łowczy, Roman Działa - skarbnik i Kazimierz Rogala - sekretarz, nadając temu dokumentowi wagę szczególną, bowiem zgodnie ze statutem podpis prezesa albo prezesa i jednego członka zarządu ma moc wystarczającą.

Przypomnę, bo na forum szeroko sprawa była dyskutowana, Stanisław Pawluk uznając wykluczenie za bezpodstawne, złożył obszerne odwołanie do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, który w pełnym składzie tj. dr Marian Flis - łowczy okręgowy, Andrzej Gaweł, Waldemar Kostrzewa, Sławomir Łaska i Dionizy Sadurski - członkowie po wysłuchaniu wykluczonego podjęli uchwałę utrzymującą w mocy uchwałę WZ członków KŁ nr 39 "Miś" w Kocku w "sprawie odwołania Stanisława P." - jak to 31 grudnia 2012 r. ogłoszono na stronie internetowej tego koła.

Przeciwnicy Stanisława Pawluka tryumfalnie odtrąbili zwycięstwa na niemal wszystkich portalach łowieckich, na których zarzucano wykluczonemu wszystko co możliwe, z niemoralnym prowadzeniem włącznie. Sam wykluczony, przygotowując się do złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Lublinie o uznanie uchwały o wykluczeniu za nieistniejącą, postanowił złożyć dwu zdaniowy wniosek do Zarządu Głównego PZŁ o uchylenie uchwały ZO PZŁ w Lublinie i uchwały WZ koła o wykluczeniu, bowiem w niektórych sądach powszechnych za wyczerpanie drogi wewnątrzorganizacyjnej uważano skorzystanuie z trybu nadzoru, który mógł uchylić prawomocne uchwały organów PZŁ i koła.

Zanim pozew Stanisława Pawluka trafił do Sądu, nadeszła przesyłka listowna z Nowego Światu 35, a w niej, co rzadko spotykane, obiektywna ocena faktów zawarta na kilku stronach tekstu. Stając przeciw tym wszystkim, którzy twierdzą, że portal www.lowiecki.pl jedynie złe rzeczy o PZŁ publikuje, skrzętnie omijając publikowanie tych pozytywnych, pozwalam sobie po raz kolejny wykazać, że dziennik i portal "Łowiecki" publikują i takie informacje, o ile dotrą do redakcji.

Treści otrzymanego stanowiska ZG PZŁ nie komentuję uważając, iż czytelnik sam je oceni najlepiej. A wszyscy ci, którzy na głowę Stanisława Pawluka wylewali kubły pomyj, że słusznie wykluczony z KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku, mają teraz okazję do oplucia również Zarządu Głównego PZŁ, bo musiał się skumać z tym Pawlukiem, wbrew woli "zdrowej i odpowiedzialnej" części członków w/w koła. Ciekawe, kiedy powyższy dokument ukaże się na stronie www koła. Kto go pierwszy zauważy, niech nie omieszka napisać o tym na forum.