Poniedziałek
03.07.2006
nr 184 (0337 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Zaświadczenie z US przy rejestracji broni autor: Piotr Gawlicki
Zgłoszony przez jednego z czytelnikow na forum i dyskutowany tamże temat opisujący perygrynacje z rejestracją broni w KWP w Bydgoszczy, upoważnił redakcje do interwencji i złożenia w trybie prawa prasowego zapytania wpierw do WPA KWP w Bydgoszczy, a poźniej bezpośrednio do komendanta tejże KWP, na jakiej podstawie prawnej WPA żąda przyniesienia zaświadczenia z US o opłaceniu podatku od czynności prawnych lub o zaniechaniu jego pobierania dla wartości poniżej 1,000 zł., w momencie rejestracji zakupionej od innego myśliwego broni do celów łowieckich. Trochę czasu upłynęło, ale w końcu otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź.

Wprawdzie pierwsze nasze wystąpienie do naczelnika WPA KWP w Bydgoszczy zostało zbyte ogólnikami przez rzecznika prasowego KWP, który na pytanie o podstawe prawną żadania zaświadczenia z US odpowiwdział, że KWP ...zobowiązuje stronę do przedłożenia potwierdzenia zgłoszenia umowy we właściwym urzędzie skarbowym..., jeżeli kwota transakcji została określona poniżej 1,000 zł. i kwota ta budzi wątpliwości, ale podstawy prawnej takiego żądania nie przedstawił.

Redakcja takiej odpowiedzi nie mogła zaakceptować i zwróciła się powtórnie z tym samym pytaniem, ale teraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, mł. insp. Krzysztofa Grajewskiego. Otrzymana od niego odpowiedź powinna usatysfakcjonować myśliwych z okręgów bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Wprawdzie, jeżeli informacje od czytelników traktować wiarygodnie, mijał się z prawdą twierdząc, że ..."Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy nie żądają dostarczenia dowodu uiszczenia podatku lub zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku"..., ale w dalszej części pisma informuje:

Uwzględniając jednak, także opinię Redakcji Dziennika Myśliwych informuję, że funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Postępowań Administracyjnych w przypadku gdy budzi wątpliwości kwota transakcji sprzedaży broni poniżej 1000 zł nie będą zobowiązywać stronę umowy do zgłaszania (dostarczania) umowy do urzędu skarbowego. Informacja taka będzie przesyłana do właściwego urzędu skarbowego bezpośrdnio z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy.

W tej sytuacji, również KWP w Bydgoszczy dołączyła do tych komend, w których rejestarcja broni nie powinna przysparzać zainteresowanym żadnych problemów. Gdyby jednak pojawiło się żądanie urzędnika KWP w Bydgoszczy okazania dowodu zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub innego rodzaju zaświadczenia z US, proszę udać się bezpośrednio do naczelnika WPA KWP lub nawet do Komendanta KWP i powołać się na pismo L.Dz.RzP-1218/06 z dnia 12 czerwca 2006, z którego zacytowano powyższe stanowisko.