Czwartek
22.12.2005
nr 144 (0144 )
ISSN 1734-6827
Przepisy kulinarne
 Szynka z daniela
Redaktorzy piszą
Sprawdź czy jesteś członkiem swojego koła!!! autor: Piotr Gawlicki
Wiesław Nitka, jeden z myśliwych niestowarzyzonych z okręgu bydgoskiego, napisał list do redakcji, w którym opisał swoje perypetie z członkostwem w kole. Przypomnę, że został on przyjęty do KŁ Cyranka w Szubinie w czerwcu br., na sześć tygodni przed NWZ, zwołanym przez ZO PZŁ w związku z nieprawidłowym wyborem prezesa koła. Zarząd rozpatrzył pozytywnie jego deklarację i przyjął do koła z dniem wpłacenia przez niego wpisowego, dając mu na to termin do 15.07.2005, co zainteresowany spełnił. Jako nowoprzyjęty, przybył na NWZ i tu spotkał się z łowczym okręgowym Sylwestrem Domkiem, który zakwestionował poprawność procedury przyjęcia i ogłosił, że on i dwóch innych członków przyjętych w tym samym trybie, nie zostało przyjętych do koła, bo wpłata wpisowego już po rozpatrzeniu deklaracji jest uchybieniem skutkującym nieważnością decyzji o przyjęciu do koła. W wyniku takiego stanowiska łowczego okręgowego, trzy osoby nie zostały dopuszczone do NWZ, a po zebraniu zarząd koła zwrócił im wpisowe, wszystko bez żadnej uchwały, w tym również uchwały ZO uchylającej decyzję zarządu koła o przyjęciu ich na członków. Dla porządku należy powiedzieć, że w tym kole obowiązuje tzw. statut ramowy koła.

Oburzony takim działaniem łowczego okręgowego, Wiesław Nitka złożył odwołanie do ZO zapytując, na jakiej podstawie łowczy okręgowy był władny jednoosobowo uchylić uchwałę zarządu koła o jego przyjęciu i prosząc o stanowisko ZO w tej sprawie. Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu, złożył skargę do ORŁ na bezczynność zarządu okręgowego, bo nie mając pisemnej uchwały ZO o uchyleniu uchwały zarządu koła czuł się jego członkiem, chociaż zarząd koła z nowym już prezesem uważał inaczej. Posiedzenie ORŁ, które stwierdziło, że zwłoka nie leży po stronie ZO, bo ten czekał na opinię prawną z ZG, zbiegło się w czasie z przysłaniem mu w dniu 12 grudnia br. uchwały ZO z dnia 29 listopada br., w której ZO wyłuszczył mu swoje stanowisko. Z tego stanowiska wynika, że ponieważ w kole obowiązuje tzw. statut ramowy, to każdy nowowstępujący, który złożył deklarację i został przyjęty, a nie wpłacił wpisowego przed złożeniem deklaracji, nie stał się członkiem koła, nawet jeżeli wpisowe uiścił w terminie wskazanym mu przez zarząd koła.

Jak udało się nam dowiedzieć, takie stanowisko ZO w Bydgoszczy oparte jest na opinii prawnika ZG PZŁ Kolegi Marka Duszyńskiego, na którą tak długo czekał ZO w Bydgoszczy, dokonującej analizy następujących paragrafów tzw. ramowego statutu koła.

§ 9
1. Członkiem Koła może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej korzystający z pełni praw obywatelskich, który:
...
5) złożył własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiścił wpisowe.
..............
§ 11
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Koła składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego załącznik do statutu.
2. Przyjęcie kandydata na staż oraz członka Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki do Koła dokonuje Zarząd Koła po rozpatrzeniu deklarac
więcej>>
Strzelectwo
 Życzenia Z.MALIK
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia12.12.2005 - 18.12.2005
Redaktorzy pisząŚroda 14.12.2005
Prawo prezesa górą! autor: Stanisław Pawluk
Kilku członków zarządu Koła Łowieckiego nr 9 w Lublinie „Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie” nie przestają w działaniach, aby doprowadzić do usunięcia z koła Bogdana Solę, który swoim krytycznym wystąpieniem na walnym zgromadzeniu koła obraził majestat 3 spośród 6 członków zarządu. Oni to właśnie wbrew zasadzie, iż „nie można być sędzią we własnej sprawie” od pewnego czasu decydują o rozstrzygnięciach w sprawie, w której są żywotnie zainteresowani. Prezes Maciej Grudziński wykonał właśnie kolejne pisma zmierzające do finalizowania osobistej wendetty poprzez "wywalenie z koła na zbity pysk" Bogdana Soli. Dzieje się tyle bulwersujących wydarzeń, że redakcja dziennika temat Koła Łowieckiego nr 9 "Lubeleskie Towarzystwo Myśliwskie", podejmowała wielokrotnie:

Jak ZO i KŁ Nr 9 w Lublinie lekceważą prawo
Pieniactwo po lubelsku
Polowania w KŁ nr 9 ciąg dalszy...
KŁ Nr 9 Lublin cd.


O kole, zwanym na Lubelszczyźnie „święta krowa nr x” mówi się obecnie prawie wyłącznie w kontekście nielegalnego odstrzelenia 3 dzików na polowaniu zbiorowym w lutym i sprawie Bogdana Soli,
więcej>>

Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
21-12-05 10:04
Lewandowski M
22-12-05 16:40
majkeed
ARCHIWUM
DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Listy do redakcji
Humor
PORTAL
Naczelny
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Amunicja
   Tarcze
   Zawody
   Liga
   Archiwum
   Prawo
   Przystrzelanie
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Konkurencje
   Optyka
   Prawidła
   Wawrzyny
Polowania
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Sarnowice '05
   Połczyn 2005
   Wojcieszyce
   Sobótka
   Połczyn 2004
   Glinki
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
   Filatelistyka
   Falerystyka
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Aukcje
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
Mapa
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Prawo w pytaniach
  Pytanie:
  Czy jako czlonek kola lowieckiego mogę zaprosić myśliwego z Niemiec, który posiada tamtejsze uprawnienia do wykonywania polowania. Czy w kolo lowieckie może wydać takiemu myśliwemu odstrzał indywidualny na zasadach takich samych jak zaproszonemu polskiemu myśliwemu?
  Odpowiedź:
  Zaproszenie takie jest teoretycznie możliwe, ale tylko w przypadku, jeżeli myśliwy ten uzyska polskie uprawnienia do polowania, poprzez zdanie egzaminu łowieckiego w języku polskim. Ma wówczas prawo do polowania podobne do prawa myśliwego niestowarzyszonego, ale może też zostać członkiem kola. Mówi o tym ustawa 'Prawo łowieckie' . Bez powyższych uprawnień mysliwy taki może polować tylko poprzez
  polowanie zorganizowane przez koncesjonowane biuro polowań.
  Psy myśliwskie
   Magik Nr 1
   Potrzebna zagroda d...
   Jagdteriery
   Psi żywot...
   Zbiórówki i psy
   JagdKLUB Forum
  Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  Budynek BPBK
  ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
  80-237 Gdańsk

  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 22.12.2005
  Numer wydania:
  144 (0144 )
  ISSN 1734-6827
  Hyde Park Corner
   Kto będzie następny? ...
   Aby wigilia była w ...
   Do Admina-problem z z...
   Przyjaciele ......
   Do Admina
   Życzenia
   Ciężkie życie św Miko...
   co to za teksty ?
   Zdjęcie
   Mocher
   Daniele w swiętokrzys...
   OHZ Włochy k/ Pińczowa
   odyńczyk
   Święta
   szablastych odyńców
   Gęsi - zdjęcia???
  Komentarze czytelników
  ... do felietonów
  12:25 KulwapNie wiem ale chyba powinienem się cieszyć, że lubelskie to nie jedyny region gdzie można spotkać takie łosiowiska. Ale z drugiej strony aż serce mnie boli, że urosło ono takie rozmiary i zaszło aż tak wysoko!Tytuł:
  Sprawdź czy jesteś członkiem swojego koła!!!
  13:34 krisCo prawda nie jestem prawnikiem "z papierami" ale prawo, jego interpretacja i stosowanie to to z czego żyję. Stąd i pewne doświadczenie związane z patrzeniem na jego mniej czy bardziej udane interpretacje. Ta interpretacja, co gorsza popierana przez ZG PZŁ, nawet nie jest kuriozum - jest po prostu bardzo wyraźnie interpretacją pisaną na zamówienie, pod konkretny przypadek ( nieomylności ZO ?? ). W żadnym wypadku nie mozna przyjmować takiego restrykcyjnego dla decyzji Zarządów KŁ pojmowania kolejności działań przy przyjmowaniu na członka koła - m.in. na podstawie zaprezentowanych przepisów można wywieść i wniosek zupełnie przeciwny do tego który "uświęcił' ZG. Zarząd KŁ przyjmuje na członka KŁ bo to należy do jego kompetencji, a przyjmowany staje sie nim ( tzn. członkiem koła ) po dokonaniu wpłaty wpisowego bo to akurat jego obowiązek nie wiążący się z kompetencjami Zarządu KŁ. Wpisowe nie jest kaucją, ani też zadatkiem czy zaliczką na poczet przyszłej decyzji ZK ( jeżeli negatywnej to czym jest dla koła ta wpłata - wadium ?? ), jest dopełnieniem przez zainteresowanego przyjęciem do KŁ jego obowiązku aby stać się członkiem koła - wpłata wpisowego zamyka procedurę przyjmowania do koła ( określając dokładnie dzień, w którym myśliwy staje się członkiem danego koła ) a nie jest jednym z warunków jej rozpoczęcia. Tytuł:
  Sprawdź czy jesteś członkiem swojego koła!!!
  więcej>>
  Myśliwskie akcesoria
   Amunicja do mosina?
   .22-250
   Rosyjskie lornetki
   broń
   IŻ MP 153
   REMINGTON 700 VLS vs ...
   Czoki Iż 12-kolejny r...
   Jakie noże ?
   Pochwalę się nowym wy...
   Co to może być za wyn...
   Sztucer na zbiorowe
   0,2 grama więcej
   RWS-Geco
   M03
   Do użytkowników meind...
   Pompa do kul
   ASSA na Bonifacego
   Niedrogi ale czy wart...
  Ogłoszenia
  Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
  Dyskusje problemowe
   ciągnik w kole łowieckim
   Strażnik łowiecki: płat...
   Łowczy nam zrezygnował.
   Jelenie
   Jedność Łowiecka
   Szkody na rowie meliora...
   Komisja rewizyjna
   Problem "zająca"
   niekolezenstwo glupota ...
   Egzekucja prawa
   Czy potrzebne sa zmiany...
   SZLACHETNA SZTUKA WABIE...