Środa
28.03.2012
nr 088 (2432 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Znów Bydgoszcz na wokandzie GSŁ autor: Stanisław Pawluk
Coraz częściej podnoszą się głosy o stronniczym podejmowaniu decyzji przez lokalne koterie członków organów okręgowych, pośród których sędziowie i rzecznicy okręgowi z zasady przyznają rację zarządom kół łowieckich lub tzw. „swoim” kolesiom (nie mylić z Kolegą). Przewodniczący ZO co najmniej nie mieszają się do narastających konfliktów, a często, stają po stronie zarządów kół kryjąc i przyklepując najgłupsze nawet uchwały forsowane przez żądnych władzy w kole. Coraz częściej także spotykam się ze złą opinią o myśliwych wyrażaną przez sędziów, prokuratorów czy policjantów. Większość spraw jakie trafiają do tych organów, a także do Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ, są pokłosiem wewnętrznych konfliktów.

Weźmy pod lupę następujące zdarzenia. Łowczy okręgowy w Bydgoszczy Sylwester Domek nie chciał lub nie był w stanie zaprowadzić porządku w kole łowieckim w Mogilnie, w którym zarząd koła poczuł się zagrożony przez bardziej doświadczonych, a poprzednio przez wiele lat piastujących różne funkcje, kolegów. Dokonując „wnikliwej” analizy dokumentacji koła poszukiwano „haków” na zagrażających stołeczkom władzy koła. „Śledztwo” zdaniem władzy dało pozytywny wynik bowiem udało się wynaleźć brak wpisów o zakończeniu polowań indywidualnych przez wielu członków koła co wobec powszechnej praktyki w tym kole nie było niczym szczególnym. Do rzecznika dyscyplinarnego trafiły jednak wyłącznie zarzuty dotyczące braku wpisów Jana Barteckiego, Franciszka Smuszkiewicza i Krzysztofa Smuszkiewicza, czyli wyłącznie tych niewygodnych zarządowi kolegów.
więcej>>
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy członek PZŁ który uzyskał tytuł Honorowego Członka PZŁ i jednoznacznie jest zwolniony ze składek na PZŁ jest zwolniony ze składek w kole? Czy aby był zwolniony ze składek w kole WZ musi podjąć uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Członka Koła?
Odpowiedź:
Honorowy Członek PZŁ jest automatycznie zwolniony ze składek członkowskich w kole (§ 10 ust.2 statutu PZŁ ).
Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
28-03-12 00:10
BOGUŚ
28-03-12 01:58
GABRYŚ
16-10-11 18:33
Adico
30-03-09 13:34
Magnum43
02-04-10 17:10
koziol-wrc
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Komentarze czytelników
... do zdjęć
00:04 Adler_89 Gośka, narobiłaś zamieszania;) Pozdrawiam!
02:25 3006hunter
02:32 ingacarmen 527 223r
02:32 3006hunter
06:14 pirate
06:16 pirate
07:10 jaktia
07:27 Doniu wstępna wycena oręża 108.75pkt
07:37 Matecznik Wreszcie jakieś normalne zdjęcie, a nie zrzuty i zrzuty!Pozdrowienia dla Ciebie i taty.DB.
07:45 Matecznik
07:45 Matecznik
więcej>>
Hyde Park Corner
 Coraz większe problem...
 Pieski
 Targi ExpoHunting - S...
 Ktoś zabił psa....
 Strzelba cywilna........
 Jeleń Karłowaty wraca...
 Wiktor Wołkow nie żyje
 Pierwsze estońskie ry...
 Ojciec zastrzelił syn...
 Bezterminowość prawa ...
 Bezpańskie psy zagryz...
 BOWHUNTING - prowokac...
 Głos JENOTA
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Psy myśliwskie
   Josera Emotion
   Jak wybiegać GP ?
   O WYŻŁACH......
   Royal Canin Special...
   norowiec-poczatki
   CENZURA PRYWATNA NA...
   Śladem ogara podąża...
  Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia18.03.2012 - 24.03.2012
  Redaktorzy pisząPoniedziałek 19.03.2012
  Dlaczego PZŁ staje przeciw myśliwym? autor: Piotr Gawlicki
  Nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Gdańsku, równocześnie myśliwy, zaprosił na dzień 2 marca br. do swojej siedziby grono osób mających wpływ na łowiectwo w województwie, żeby na naradzie przedyskutować sprawy dotyczącą gospodarki łowieckiej na terenie RDLP Gdańsk. Wśród zaproszonych byli przewodniczący Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego z województwa: z Gdańska Piotr Ławrynowicz, ze Słupska Marian Wilczewski i z Elbląga Wieńczysław Tylkowski. Oprócz dyrektora RDLP w Gdańsku i jednego jego zastepcy był m.in. gł.spec. RDLP ds. gospodarki łowieckiej i polowań Roman Wasilewski, równocześnie sekretarz Komisji Hodowlanej ORŁ PZŁ w Gdańsku, byli nadleśniczowie w liczbie jedenastu, kilku ich zastępców oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Środowiska i Wojewody w osobie komendanta PSŁ w Gdańsku. Reprezentacja Polskiego Związku Łowieckiego z najwyższej półki, więc można było oczekiwać, że krzywda myśliwych i kół łowieckich w województwie nie spotka. Czy rzeczywiście?

  Wśród tematów m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem populacji jelenia szlachetnego, w tym obowiązujących założeń uchwały nr 71/2009 NRŁ z dn. 08.09.2009 w sprawie okresowych zasad selekcji i zwiększenia udziału III klasy wieku byków oraz sprawy dokumentowania ubytków zwierzyny grubej wynikającej z zapisu § 3 ust.5 Rozporządzenia MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich, które to ubytki ujmuje się w rocznym planie łowieckim roku następnego. Zapis ten będący powszechnie obowiązującym prawem brzmi następująco:

  5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, przechowywanym w dokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

  Domniemam, że przepis powyższy nie satysfakcjonował leśników RDLP i na ich wniosek narada uzgodniła i uchwaliła wzór takiego protokołu, jakby wątpiąc, czy koła łowieckie lub pracownicy Lasów Państwowych potrafią same napisać taki protokół. W ten sposób powstał na tej naradzie wzór protokołu ubytków, który z akceptacją przewodniczących ZO PZŁ przekazano następnie kołom łowieckim do obowiązkowego stosowania. A więc nie jest to dokument wewnętrzny RDLP w Gdańsku, który zupełnie by mnie nie obchodził, bo niech sobie pracodawca wymyśla dowolne protokoły dla swoich pracowników, ale jeżeli zarządy okręgowe PZŁ uznają go za obowiązujący w kołach, to już jak najbardziej mnie on interesuje. Założono przy tym, że wzór protokołu może spowodować niejakie trudności interpretacyjne i dołączono do niego 6-cio punktową instrukcję stosowania. Przypatrzmy się bliżej inwencji autorów tego protokołu, zaczynając od instruk
  więcej>>

  Dziennik na gorącoSobota 24.03.2012
  Dlaczego zmiany w zasadach strzeleckich PZŁ? autor: Redakcja "Łowiecki"
  Na forum działu strzelectwa www.lowiecki.pl szeroką dyskusję wywołała Uchwała Nr 42/2011 ZG PZŁ w sprawie zmian w regulaminach oraz prawidłach strzelań myśliwskich. W treści zarządzenia, które opublikowano na stronach www PZŁ widniał m.in. zapis o ograniczeniu strzelania konkurencji zająca tylko z amunicji 28 gramowej. Uzasadnienia dla tego zapisu, jak i innych w tej uchwale nie opublikowano, dlatego redakcja zwróciła się w dniu 1 marca br. do Zarządu Głównego PZŁ z pytaniem, czym uzasadniała Komisja Strzelecką NRŁ te zmiany i czym kierował się ZG PZŁ wprowadzając je w/w uchwałą? Odpowiedź otrzymaną email'em w dniu 20 marca przytaczamy w całości:
  więcej>>

  Dziennik na gorącoŚroda 21.03.2012
  Co Lasy Państwowe na protokół ubytków autor: Redakcja "Łowiecki"
  Poniżej korespondencja, którą redakcja wymieniła z rzecznikiem prasowym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

  Do redakcji wpłynął protokół z ustaleniami i wnioskami z narady przeprowadzonej w siedzibie jednej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, na której przy obecności przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego ustalono wzór protokołu ubytków, o którym mówi §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646]. Wzór tego protokołu z instrukcją wypełniania i postępowania w załączeniu. Redakcja próbowała ustalić kto jest autorem tego wzoru i instrukcji do niego, ale bezskutecznie, choć jedna z sugestii płynąca od osób indagowanych wskazała Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania powstały w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i z niej trafiły do Regionalnych Dyrekcji LP oraz Polskiego Związku Łowieckiego?

  2. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania są zdaniem Generalnej Dyrekcji LP zgodne §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646], szczególnie w aspekcie miejsca przechowywania takiego protokołu oraz obowiązku sfinansowania kosztów dokumentacji fotograficznej?

  3. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja mogą być przez jakikolwiek podmiot narzucone kołom łowieckim do obowiązkowego stosowania, a jeżeli tak, to przez kogo i na jakiej podstawie prawnej?

  Z poważaniem

  Piotr Gawlicki
  Redaktor naczelny
  Dziennik "Łowiecki"


  więcej>>

  Myśliwskie akcesoria
   Carl Gustaf z eGun
   Zakup prochu w Czecha...
   lornetka
   Oryginał czy zamiennik
   Surowa lufa
   ekspansywna kula w 8x...
   Chapuis Challenger Lu...
   dystynkcje
   luneta Luneta Kahles ...
   Norma Oryx 9,3x62 21,...
   WSSM czy 6,5x68 ?
   Wybór "automatu"
   7,5 x 55
  Dyskusje problemowe
   demonstracja siły
  Ogłoszenia
  Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
  Przepisy kulinarne
   Garnek z kominkiem
   stek-przepis
  Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  ul Meissnera 1
  80-462 Gdańsk
  NIP 585-00-00-791
  Sąd Rejonowy w Gdańsku
  Wydz. XVI Gospodarczy
  KRS: 0000229167
  Kap. zakł. 51 500PLN
  tel: (058) 340-93-98
  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 28.03.2012
  Numer wydania:
  088 (2432 )
  ISSN 1734-6827
  Wiedza i edukacja
   Przystrzeliwanie broni
   Odpłatność za zwierzy...
   Szacowanie szkód w rz...
   WALNE ZEBRANIE CZŁONK...
   Odpłatność za wierzyn...
   dzik pojedynek czy mo...
   Norka amerykańska - p...
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Strzelectwo
   Zawody strzeleckie
   GRATKI DLA SERGIO
   9,3x62 vs 8x57-co l...
   OTWARCIE STRZELNIC...