Niedziela
15.05.2022
nr 135 (6132 )
ISSN 1734-6827
Przepisy kulinarne

Brak wpisów w tym wydaniu
Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  Budynek BPBK
  ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
  80-237 Gdańsk

  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 15.05.2022
  Numer wydania:
  135 (6132 )
  ISSN 1734-6827
  Wiedza i edukacja

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Komentarze czytelników
  ... do felietonów
  00:17 AugustTylu tu zdeklarowanych antykomunistów, których treściom dziesiątków zaistnień była dezurbanizacja a tu ćma i białe myszy i to pod tak ważkim dla wielu tematem.

  Jako stary wyleniały i już podstarzały komuch zastanawiałem się czy dać głos, gdyż już się tu wypowiadałem w tym temacie. Na stronie internetowej Prawo.pl dnia 25.03.2020 Rzecznik Praw Obywatelskich jasno i wyraźnie ustosunkowuje się do niekonstytucyjności dezurbanizacji myśliwych, gdzie pisze cytuje; ‘’Zgodnie z art. 58 Konstytucji obywatele w ramach prawa do zrzeszania się mają również prawo do swobodnego kształtowania struktury organizacji, którą tworzą. Członkowie tych organizacji mają zaś prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach zrzeszenia’’ i dalej. ’Konstytucja daje możliwość ograniczenia obywatelom wolności zrzeszania się, to musi to być uzasadnione względami bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Musi być to też ujęte w ustawie. - W przypadku prawa łowieckiego przesłanki te nie zostały spełnione, dlatego można przypuszczać, że wskazana regulacja nieproporcjonalnie ogranicza prawa obywateli. ‘’. Zapewne tę opinię zakwestionują dyżurni mecenasi portalowi, bo ona z pod pióra Bodnara tak jak i zapewne moją. Otóż uważam, że to zabieg czysto propagandowy pod tak zwaną publiczkę. Gdyby przyjąć datę obwieszczenia przez Joannę Szczepkowską jako wiążącą, że 4 czerwca 1989 skończył się w Polsce komunizm .To data urodzeni przed 1 sierpnia 1972 nakazująca złożenie oświadczenia lustracyjne wyklucza z tego obowiązku wielu Pawlików Mrozowów którzy bez wątpienia też kapowali w przedziale 1972 – 1989. Jeśli temu psiemu państwu zależy na sprawiedliwości dziejowej i chce odsiewać plewy a budować na zdrowym ziarnie – w czym problem. Administrator danych osobowych w systemie PZŁ udostępnia wykaz osób wybranych do zarządów kół i komisji rewizyjnych administratorowi danych IPN. W parę sekund wiemy kto w ewidencji IPN - był kapusiem, pracownikiem wymienionych organów PRL. Dla sprawdzenia wiarygodności danych personalnych wybranych w kołach jednym kliknięciem administrator danych IPN sprawdza zgodność w organie wydającym pozwolenie na broń do celów łowieckich. Cała ta lustracja przypomina mi proces udawadniania temu państwu że nie jestem wielbłądem .
  Tytuł:
  Lustracja w kołach łowieckich
  11:31 HupertGra pozorów typowa dla PiSiego państwa.
  Głośno o lustracji podczas wyborów w kole i szlaban na nowych ludzi pod hasłem Covida, żeby tylko starych komuchów z zarządów kół nie pogonić.
  Tytuł:
  Lustracja w kołach łowieckich
  ... do zdjęć
  18:37 tsabinek ładny niech się pilnuję
  Myśliwskie akcesoria

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Psy myśliwskie
   Mały pies a duże pt...
  Dzisiejsze wpisy na forum
  www.lowiecki.pl
  Strzelectwo
   "Majowe Strzel...
   Relacje z zawodów
  Hyde Park Corner
   tymczasem PIS-owscy i...
   Życie jest piękne
   Eurowizja
   Pomoc
   Podręcznik żołnierza ...
   Teeeee Mida
  Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia08.05.2022 - 14.05.2022
  Redaktorzy pisząNiedziela 08.05.2022
  Lustracja w kołach łowieckich autor: Piotr Gawlicki
  Poprawa sytuacji epidemicznej w kraju dawać zaczęła nadzieję, że po dwóch latach zakazu będą mogły się odbyć wyborcze walne zgromadzenia w kołach łowieckich, pozwalające wybrać organa kół na nową kadencję. Przypomnę, że zgodnie z art. 33e ustawy 'Prawo łowieckie', wybory mogą się odbyć po 30 dniach od zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. A jak wybory, to aktualny staje się we wszystkich kołach łowieckich w Polsce temat lustracji osób zainteresowanych wejściem w skład zarządu lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego.

  Lustracja stała się obowiązkiem od dnia 1 kwietnia 2018 r., ponieważ wówczas wszedł w życie art. 33d ustawy 'Prawo łowieckie', który stanowi:

  W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tym organami.

  Tematem zajęła się ostatnio Brać Łowiecka, która w dniu 29 kwietnia br. opublikowała artykuł adwokata Piotra Orłowskiego po tytułem Lustracja w kole – pułapka na wyborczym walnym zgromadzeniu. Błędną tezę przedstawia autor tego artykułu zapowiadając, że ....po formalnym ogłoszeniu odwołania stanu epidemii w całej Polsce odbędą się wyborcze walne zgromadzenia kół łowieckich..., co zdążył mu już wytknąć na swojej stronie Paweł Gdula publikując artykuł dr Daniela Więzika, zarzucający Piotrowi Ostrowskiemu pobieżnie czytanie zapisu ustawowego, na co również zwróciłem uwagę redaktorowi naczelnemu Braci Łowieckiej. Tę tematykę pominę, ale za to spróbuję przeanalizować sposób realizacji lustracji kandydatów do organów koła, jaki autor artykułu podaje jako obowiązujący w kole łowieckim i wskazać, jak ta lustracja rzeczywiście powinna wyglądać.
  więcej>>

  Redaktorzy piszą
  O przyszłości łowiectwa na Facebook'u autor: Piotr Gawlicki
  Obecna sytuacja wewnątrz PZŁ, coraz większy wpływ polityków na łowiectwo, pogarszający się wizerunek łowiectwa, polowania i myśliwych w mediach i społeczeństwie powodują, że coraz częściej zaczynają się dyskusje na temat tego, jak powinno wyglądać łowiectwo w Polsce. Ten temat przez lata był skutecznie eliminowany przez PZŁ, z jednej strony propagandowymi sloganami do myśliwych, a z drugiej dobrymi układami ze wszystkimi siłami politycznymi, co gwarantowało neutralność mediów wobec łowiectwa. Przykład podziału poglądów, jaki zaznacza się wśród myśliwych pokazuje dyskusja z ub. tygodnia, jaką znalazłem na Facebooku'u i włączyłem się do niej. Przytaczam ją w całości.

  Paweł Gdula
  Arek Płotka Ja uważam tak jak FACE, CIC, SCI i IUCN że łowiectwo jest narzędziem ochrony przyrody, a panowie widzą w tym tylko hobby takie jak jazda na nartach czy golf.

  Arek Płotka
  Paweł Gdula a na zachodzie europy to czym jest łowiectwo?

  Paweł Gdula
  Arek Płotka To bardzo dobre pytanie! W Szwecji, którą podajesz często jako przykład - wystrzelano łosie... Właściciele lasów nie lubią tego gatunku i od wielu lat wnioskują o coraz większe limity odstrzałów - tegoroczne szacowanie pokazało że w ostatnim dziesięcioleciu populacja łosi spadła o połowę... Spójrzmy na inny gatunek - kuropatwa szara - w całej Europie 50 lat temu zasiedlała tereny rolnicze - używanie środków ochrony roślin i wielkołanowa gospodarka rolna spowodowała radykalny spadek wszystkich gatunków środowiska rolniczego. Czy komercyjne podejście do rolnictwa jest właściwe? Czy UE i poszczególne rządy nie powinny interweniować? Jesteś pszczelarzem w którym kraju Europy nie ma problemu tzw. zapylaczy? Moim zdaniem na łowiectwo, leśnictwo i rolnictwo musimy spoglądać przez pryzmat ochrony przyrody!

  Arek Płotka
  Paweł Gdula dobre przykłady, nasz model po prostu opływa w łosie i kuropatwy bo nie jest komercyjny.
  więcej>>
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Dyskusje problemowe

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Nowe zdjęcia w galeriach
  Brak nowych zdjęć w dniu dzisiejszym