Czwartek
29.12.2011
nr 363 (2342 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
O planowaniu cieląt, koźląt i muflonów w RPŁ autor: Piotr Gawlicki
Wydawałoby się, że po otrzymaniu z Ministerstwa Środowiska stanowiska, opisanego w artykule z 13 października 2011 r. , że nie ma takiej możliwości, aby plany łowieckie opracowywane były według innych kryteriów podziału zwierzyny niż przywołane w §3 ust.1 pkt 4) Rozporządzenie MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich, temat wydawał się zamknięty. Dałem temu wyraz stwierdzeniem w przywołanym wyżej artykule, że realizowane obecnie roczne plany łowieckie zatwierdzone przez nadleśniczych są sporządzone niezgodnie z w/w Rozporządzeniem. Intuicja podpowiadała mi jednak, że coś chyba może być nie tak.

No bo jak to byłoby możliwe, żeby tak prominentne osoby jak Dyrektor Generalny LP i Przewodniczący ZG PZŁ miały zostać przez MŚ ośmieszone za porozumienie dot. jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego używanego przez wszystkie koła łowieckie, które jest niezgodne wprost z przywołanym wyżej §3 ust.1 pkt 4) Rozporządzenie MŚ. Dlatego jeszcze raz zapytaliśmy, czy zastąpienie w planu pozyskania muflonów tylko co do ilości danego gatunku, podziałem pozyskania na tryki, owce i jagnięta nie jest opuszczeniem, bądź zaniechaniem ustaleń rozporządzenia. Zapytaliśmy też, czy zastąpienie wymaganego w planie pozyskania jelenia i sarny wg płci, pozyskaniem z wyróżnieniem oprócz dwóch płci również cieląt i koźląt oznacza, że to jest może trzecia płeć, albo jeszcze jedna klasa wieku. A na koniec poprosiliśmy Ministerstwo Środowiska o szczegółowe wyjaśnienie pojęcia "klasa wieku", nie istniejącego w w/w Rozporządzeniu. Pytania niby trywialne, ale w świetle wskazanego wcześniej absolutnego zakazu przygotowywania planów według innych kryteriów podziału zwierzyny niż przywołane w Rozporządzeniu jak najbardziej zasadne i ważne dla praktyki kół łowieckich.

W odpowiedzi, którą przez przeszło 3 tygodnie przygotowywano, znalazły się stwierdzenia absolutnie odmienne, niż przekazane redakcji wcześniej. Teraz odstępstwa od Rozporządzenie MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich zostały określone jako uprawnione. Dla pełnego obrazu stanowiska Ministerstwa Środowiska przytaczam je w całości:

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na pytania informujemy, że:

"Polski Związek Łowiecki wykonując art.34 pkt.4 Prawa łowieckiego: „ustalanie kierunków zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych”, przygotował „Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału”. Wyszczególnione tam „klasy wieku”, są używane przy czynnościach, o które Pan pyta, jako obowiązujące. Rozporządzenie z 13 listopada 2007r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych musi korespondować również z innymi rozporządzeniami Ministra Środowiska takimi jak; ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Nie można rozpatrywać tylko jednego aktu prawnego w oderwaniu od innych komplementarnych. Dlatego też we wzorze formularza rocznego planu łowieckiego DGLP i PZŁ wspólnie określili zawartość RPŁ ze szczególnych uwzględnieniem innych okresów polowań dla cieląt i dla łań, oraz dla tryków, jagniąt i owiec. Podział na samce, samice i osobniki młode wynika z rozporządzenia o okresach polowań, z zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz biologicznych podstaw zarządzania populacjami i jest jedynie uszczegółowieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów łowieckich rocznych i wieloletnich.

Ponownie informujemy, że nie jest naruszeniem prawa, jeśli oprócz danych zawartych w rozporządzeniu znajdują się w formularzu inne informacje niezbędne do prowadzenia trwałej i racjonalnej gospodarki łowieckiej. Nadleśnictwa oraz koła łowieckie wykonując zatwierdzony roczny plan łowiecki nie naruszają rozporządzenia w sprawie rocznych łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych. Ponadto przypominamy, że w odpowiedzi z dnia 25.10.11r. zaznaczono wyraźnie, że będzie konieczna korekta wzoru formularza dotyczącego planów łowieckich po wejściu w życie aktualnie prowadzonej nowelizacji.

Odpowiadając na pozostałe pytania informujemy, że:

1. Dopuszczalne jest pozyskanie cieląt, koźląt, owiec, jagniąt oraz tryków na podstawie zatwierdzonych rocznych planów łowieckich, działanie takie nie jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych.

2. Pozyskanie cieląt, koźląt i jagniąt nie jest uzależnione od płci, a jedynie od wieku zwierzęcia.

3. Nie można pozyskiwać sumy osobników w ramach gatunku muflon

4. Pozyskanie muflona - tryka na podstawie upoważnienia, które zawiera zezwolenie na odstrzał owcy lub jagnięcia jest naruszeniem przepisów karnych ustawy prawo łowieckie (art.52 ust. 6 Prawa łowieckiego)".

Z poważaniem
Biuro Prasowe
Ministerstwo Środowiska
.

No cóż, jakoś trzeba było wyjść z niezręczności, jaką zafundowało myśliwym Rozporządzenie MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich. Mniej lub bardziej sprawnie to się udało. Jednak dla mnie najlepszym z powyższego uzasadnienia pozostanie, że Dyrekcja Generalna P i ZG PZŁ wspólnie zmieniając zawartość RPŁ w przedmiocie cieląt i łań, oraz tryków, jagniąt i owiec, których Rozporządzenie o planach łowieckich nie uwzględnia, wprowadziły je do planu tylko dlatego, że obowiązują różne okres polowań na tę zwierzynę w ramach gatunku. Owce i jagnięta muflona wcale okresów polowań nie mają różnych, tylko taki sam. Za to odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki mają wspólny okres polowań, a jednak w RPŁ są traktowane w cześci oddzielnie. Logiki w tym nie ma żadnej.