Środa
27.02.2019
nr 058 (4959 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Myśliwskie akcenty na kongresie autor: Stanisław Pawluk
24 lutego 2019 r w Warszawie odbył się V Kongres OPZZRiOR. Jednym z poruszanych problemów była walka z groźną chorobą świń ASF, która przenoszona jest przede wszystkim przez dziki, które pierwsze zapadające na tę chorobę. Innym z poruszanych problemów było niewłaściwe funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżącego monopol na prawo polowania i prawo do wykonywania polowania. Zrzeszenie to jest nękane wieloma zjawiskami patologicznymi, które powodują rosnący ostracyzm wobec myśliwych, a Ministerstwo Środowiska postrzegane jest jako nieudolne w sprawowaniu nadzoru nad PZŁ, co znalazło odbicie w wystąpieniu na zjeździe autora tej relacji.