Czwartek
09.05.2019
nr 129 (5030 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Wilki i łosie do odstrzału! autor: Stanisław Pawluk
Społeczeństwo coraz częściej domaga się redukcji łosi i wilków. Łosie zbyt często są powodem śmiertelnych wypadków drogowych, a wilki powodują spustoszenie pośród zwierząt gospodarskich zagryzając nie tylko owce czy bydło, ale także psy chroniące domostwa. Powodem takiego stanu rzeczy jest zdaniem fachowców nadmierna populacja wilków i łosi na terenie Polski. Także myśliwi twierdzą, że niekontrolowania populacja nie mająca żadnych naturalnych przeciwników dawno przekroczyła dopuszczalne wskaźniki i w poważnym stopniu zachwiała równowagą w przyrodzie. Rolę drapieżnika powinni zdaniem społeczeństwa pełnić myśliwi utrzymując stany zwierząt na znośnym nie zagrażającym wyginięciu poziomie. Oto relacja z konferencji prasowej w OPZZiOR, który domaga się uregulowań prawnych umożliwiających kontrolę stanu wilków i łosi w Polsce: