Piątek
07.06.2019
nr 158 (5059 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Rozprawa o istnienie koła autor: Stanisław Pawluk
"Nowa dobra zmiana w łowiectwie" miała poprawić sytuację w PZŁ, poprawić jego wizerunek i zażegnać istniejącym konfliktom. Jednym z najostrzejszych z nich, kładącym się cieniem na całym łowiectwie, jest skandal jaki pod okiem Piotra Jenocha i z aktywnym udziałem jego brata bliźniaka Pawła Jenoch, dotąd pełniącego funkcję łowczego okręgowego w Ostrołęce, jest zastosowanie esbecko-mafijnych zasad w zabieraniu atrakcyjnych obwodów łowieckich dotychczasowemu wieloletniemu dzierżawcy.

Sposób likwidowania Koła Łowieckie "Zlot", powiązania kumoterskie i tupet władzy nie liczącej się nawet z wieloletnią tradycją i działania dla zaspokojenia myśliwskich aspiracji wysokiej rangi "funkcjonariuszy" PZŁ i pracowników ZG PZŁ, przedstawiliśmy w relacji filmowej zatytułowanej Prywatyzacja obwodów.

Przed sądem toczy się proces z powództwa Koła Łowieckiego "Zlot" przeciwko Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to jeden z licznych procesów, w które zaangażowany był Zarząd Główny PZŁ w składzie z aktualnym Łowczym Krajowym Albertem Kołodziejski, którego podpis widnieje na wielu dokumentach sadowych. Naiwni sądzili, że kierowany już przez Alberta Kołodziejskiego nowy Zarząd Główny wycofa pozwy, których jedynym efektem jest podgrzewania konfliktów społecznych, nie dających zbyt wiele szans na wygraną. Okazało się jednak, że system esbecko-mafijny zarządzania łowiectwem tak głęboko zapuścił swoje korzenie, iż także aktualny Zarząd Główny pod kierownictwem Alberta Kołodziejskiego nie jest w stanie się z tego otrząsnąć. Ba! Postawa Alberta Kołodziejskiego wskazuje wręcz, że nie jest on zainteresowany tłumieniem konfliktów i narastającej fali niezadowolenia, a wręcz odwrotnie: umacnia i hołubi zasady z minionej epoki co najwyraźniej uwidacznia się w braku woli w zasypywaniu podziałów.

Uczestniczyliśmy z kamerą w prowadzonym procesie. Prezentujemy dzisiaj zeznanie księdza Krzysztofa Knajp wówczas członka Zarządu Okręgowego w Ostrołęce, które najbardziej wiernie opisuje przebieg wydarzeń dot. KŁ "Zlot", ale równocześnie szerzej charakteryzuje patologiczną sytuację jaka istnieje niemalże w całym Związku.

Oto co zarejestrowała nasza kamera: