Czwartek
30.03.2006
nr 089 (0242 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy zarząd koła może odstąpić od ukarania myśliwego gdy wie o złamaniu regulaminu i nie udzielając nawet upomnienia?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Z jednej strony patrząc, sprawa może wydawac się tuszowaniem, a ze strony zarządu może to być brak dowodów popełnienia łowieckiego. To są sprawy ocenne i nie ma na to uniwersalnych rozwiązań. Nie znając sprawy dokładnie i bez dokumentów jej dotyczacych nic innego nie mogę powiedzieć.

Zarzad, który zdaniem, członkow tuszuje przewinienia niektórym członkom, może nie otrzymać absolutorium i zostać odwołany, albo po prostu zostać odwołanym na zwołanym specjalnie NWZ. Ale jeżeli pozostaje u steru koła, widocznie większość członków popiera działania zarządu.