Piątek
07.07.2006
nr 188 (0341 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Mam możliwość uzyskania zezwolenia na odstrzał szkodników rybackich jak wydra, czapla i kormoran. Zezwolenia takie wydaje miejscowe Gospodarstwo Rybackie. Czy na takie zezwolenie mogę dokonywać odstrzału tych zwierząt?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Myśliwi polują, a nie zwalczają szkodniki, które nie występują na liście zwierząt łownych. Pozwolenie na broń wydano myśliwym do celów łowieckich, a nie do celów zwalczania szkodników. Powyższe uniemożliwia wykonywanie odstrzału szkodników na stawach hodowlanych przez myśliwych, nawet w oparciu o upoważnienie Gospodarstwo Rybackie, chyba, że upoważnienie takie dotyczyłoby zwierząt łownych poza okresem ochronnym.

Zdarzają się pozwolenia na broń wydane w celu zwalczania szkodników. Jeżeli takie pozwolenie na broń ma właściciel stawów lub inna osoba zaangażowana przez właściciela, to może on korzystać z prawa do ochrony własności na podstawie przepisów dot. obrębów hodowlanych.

Proszę zapoznać się z dyskusją na forum:

moje stanowisko (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=11&i=86953&t=86909),
cała dyskusja w tym temacie (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=11&i=86953&t=86909),
inny wątek tej sprawy (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=36255&t=36255),
inny wątek tej sprawy (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=36104&t=36104),
inny wątek tej sprawy (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=21843&t=21843),
inny wątek tej sprawy (www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=18005&t=18005).