Poniedziałek
09.07.2007
nr 190 (0708 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Zgłoszenie szkody wpłynęło w dniu 16.04.br a ostateczne szacowanie przeprowadzono 19.04. W trakcie szacowania podjęto decyzję o zaoraniu pszenicy i powtórnym siewie.
Szacujący, z uwagi na fakt, że szkoda powstała do 15 kwietnia przyjął 25% wartości spodziewanego plonu, a rolnik zażądał 40 %, motywując to datą zgłoszenia szkody. Kto ma rację i jaką należało przyjąć cenę pszenicy?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Decydujące znaczenie ma dzień powstania szkody, a nie dzień zgłoszenia jej w kole łowieckim. Komisja powinna była ustalić jednoznacznie, w jakim dniu powstała szkoda. Jeżeli szkoda powstała do godz. 24:00 w dniu 15 kwietnia, przysłyguje 25%, jeżeli powstała po godz. 0:00 dnia 16 kwietnia, to należy się 40 %.

Do szacowania odszkodowania bierze się cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową, obowiązującą w okresie szacowania i rejonie występowania szkody, pomniejszoną o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania. Ponieważ obecnie nie prowadzi się prawdopodobnie skupu pszenicy, należało ustalić cenę rynkową w rejonie (gminie) powstania szkody.