Poniedziałek
23.07.2007
nr 204 (0722 )
ISSN 1734-6827
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Sześć lat temu WZ podjęło uchwałę zwalniającą członków zarządu z płacenia składek na rzecz koła, a w zamian członkowie zarządu nie otrzymują żadnych rekompensat za wyjazdy służbowe, korzystanie z telefonów itp. Na kilku WZ stawał wniosek o pozbawienie tego prawa jednak wniosek w głosowaniu zawsze był oddalony. Jakie procedury winno przeprowadzić WZ, aby uchwała obowiązywała zgodnie z prawem i statutem?
Odpowiedzi udzielił Piotr Gawlicki:
Uchwała sprzed lat jest dalej ważna, zachowując ważność po wejściu w życie nowego statutu, bo nie była sprzeczna z tym statutem. Walne Zgromadzenie ma prawo zwalniać ze składek konkretnych czonków. Nie oznacza to, że członek ten musi być podany z nazwiska, bo można go identyfikować też funkcją w organach koła. Uchwała będzie tak długo ważna, jak nie zostanie uchylona.

Nie jest prawdą, że zwolnienie ze składek dokonane przez WZ ważne jest tylko przez rok. Jest ważne tak długo, jak określa to uchwała, a jak takiej granicy nie określała, to uchwała jest ważna do jej uchylenia. Absolutnie nie ma też warunku, że to osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o zwolnienie ze składek.

Moim zdaniem nie trzeba przeprowadzac żadnych dodatkowych procedur, żeby wszystko było zgodne z parwem i statutem, bo uchwała jest ważna. Ewentualnie w przypadku zmiany osób w zarządzie, zarząd mógłby poinformować członków, że w świetle tej uchwały, ta i ta osoba wymienioina z imienmia i nazwiska zwolniona jest ze składek członkowskich, w zamian za pokrywanie kosztów służbowych, korzystanie z telefonów, itd.