Niedziela
15.05.2011
nr 135 (2114 )
ISSN 1734-6827
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia01.05.2011 - 07.05.2011
Redaktorzy pisząPoniedziałek 02.05.2011
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1 autor: lorek
Czytelnicy poznali już przebieg postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez ORD w Gdańsku Wiesława Wysieckiego, a następnie przez OSŁ w Gdańsku, którego prezesem jest Ryszard Kopicki, wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku i przewodniczący Izby Morskiej w Gdyni. W kolejnych odcinkach artykułu z czerwca 2010 r. przypominanego do soboty w dzienniku "Łowiecki", przedstawiłem kolejne rozprawy i opisałem jak skład orzekający, któremu na większości rozpraw przewodniczył prezes OSŁ w Gdańsku Ryszard Kopicki, prowadził postępowanie przeciwko dwójce obwinianych. W całym postępowaniu, które w I instancji zakończyło się w listopadzie ub.r. uczestniczyło 7 różnych sędziów, co w sądach powszechnych byłoby niedopuszczalne, a w sądach łowieckich jak widać jest normalne. Ciekawe, czy wszyscy sędziowie zapoznawali się rzetelnie z aktami, czy tylko asystowali przewodniczącemu, co wydaje się bardziej prawdopodobne, bo przysypianie podczas rozpraw było regułą.

Przypomnę, że ostatnim zdarzeniem w sprawie, przed zakończeniem się kadencji OSŁ i zjazdem okręgowym, który wybrał Okręgową Radę Łowiecką, było zawieszenie obwinianych w prawach członków PZŁ do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego (nie dłużej jak 6 miesięcy - (§ 53 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ). Żeby sąd łowiecki mógł taką sankcję zastosować, ORD w Gdańsku Wiesław Wysiecki wspólnie ze swoim zastępcą Mirosławem Mudlaffem, komendantem Straży Miejskiej w Sopocie, którego skierował do uczestnictwa w końcowych rozprawach, skierował do sądu pismo, w którym określił, że czyn oskarżonych jest tak wysoce szkodliwy, że zmuszony jest wnioskować o zmianę kary z 2-lat zawieszenia, na wykluczenie z PZŁ. W ten sposób dał sądowi wolną rękę do zastosowania w/w sankcji zawieszenia, które można zastosować tylko wtedy ..."gdy dotychczas zebrane w toku postępowania dyscyplinarnego dowody w wysokim stopniu uprawdopodobniają popełnienie przewinienia, a z okoliczności sprawy wynika, że za czyn ten należałoby orzec karę zasadniczą wykluczenia z Zrzeszenia"... żeby obwiniani nie myśleli, że mogą stawiać się sądowi, co działacze zarzucali obwinianym, w tym również w sprawozdaniu prezesa OSŁ dla Okręgowej Rady Łowieckiej i Okręgowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Warto zacytować, co prezes Ryszard Kopicki napisał o dwóch obwinianych o podmianę poroży do oceny w swoim sprawozdaniu z całej kadencji OSŁ w Gdańsku:
więcej>>

Redaktorzy pisząWtorek 03.05.2011
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.2 autor: lorek
Jak opisałem to wczoraj, dwójka obwinianych o przedstawienie do oceny innych rogaczy niż strzelone przez nich, pomimo nie przeprowadzenia żadnego postępowania dowodowego, nie przesłuchaniu ani jednego świadka i po złamaniu przez OSŁ w Gdańsku procedur wynikających z Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, została uznana winnymi i orzeczono wobec nich zawieszenie w prawach członków PZŁ na okres 2 lat i zakazano pełnienia im funkcji w organach koła na okres lat trzech.

Obwinieni odwołanie od powyższego orzeczenia wysłali do GSŁ w dniu 3 stycznia 2011 r., choć mogli tego nie robić, bo wcześniej postępowanie wobec nich przedawniło się. Minęły po prostu 3 lata od momentu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (§ 139 ust.2 statutu PZŁ). W dniu upływu terminu przedawnienia mogli odebrać z ZO PZŁ legitymacje PZŁ, zabrane im na podstawie postanowienia sądu o zawieszeniu w prawach członków do momentu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Jednak spodziewając się braku informacji pomiędzy OSŁ i ZO PZŁ w Gdańsku, odczekali jeszcze 9 dni i po legitymacje zgłosili się w dniu, w którym niezależnie od terminu przedawnienia kończył się okres 6 miesięcy, określony jako maksymalny okres, na jaki OSŁ mogło zawiesić obwinianych (§ 53 ust.5 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ). Tak jak w momencie składania legitymacji do depozytu w ZO, nie obyło się od przepychanek. Miła pani w ZO PZŁ w Gdańsku oświadczyła, że nie może wydać legitymacji, bo te pod kluczem trzyma instruktor w ZO Andrzj Jackiewicz i nie zostawia klucza jak jest nieobecny w biurze, a nie będzie go jeszcze 5 dni. W ten sposób całkowicie bezprawnie, organa PZŁ przedłużyły zawieszenie obwinianych o te 5 dni. Zresztą okres ten miał szansę jeszcze się wydłużyć, bo jak Andrzej Jackiewicz w biurze się pojawił, to podjął decyzję, że bez zgody prezesa OSŁ Ryszarda Kopickiego legitymacji nie wyda, choć zgodnie z przepisami, legitymacje zabiera i oddaje ZO, a nie OSŁ. Zapomniał, albo co bardziej prawdopodobne nie chciał policzyć okresu 6 miesięcy, choć legitymacje złożone były do depozytu za pokwitowaniem z datą i chyba jako pracownik ZO znał przepisy wewnątrzorganizacyjne. Dopiero energiczna interwencja u przewodniczącego ZO PZŁ Piotra Ławrynowicza prezesa koła obwinianych spowodowała wydanie legitymacji, ale też nie na podstawie upływu okresu 6 miesięcy, tylko na podstawie zgody prezesa OSŁ, którego zaczęto telefonicznie szukać. To jeszcze jeden przykład, że nie jasne zapisy prawa łowieckiego, tylko stanowisko działacza decyduje, czy przepis stojący po stronie szeregowego członka PZŁ można zastosować.
więcej>>

Dziennik na gorącoCzwartek 05.05.2011
TVN Uwaga - nowe tematy? autor: Stanisław Pawluk
W najbliższych dniach odbędzie się WZ członków KŁ nr 18 „Ponowa” w Białej Podlaskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że rytm obrad narzucał będzie zarząd, z którego aż trzech członków oczekuje na rozprawę w Sądzie Rejonowym. Przeciwko Ryszardowi M., Andrzejowi S. i Zbigniewowi L. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu wniosła akt oskarżenia do sądu o przestepstwa z ustawy łowieckiej i w listopadzie ubiegłego roku powiadomiła o tym fakcie Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej.

Do chwili obecnej ZO w Białej Podlaskiej kierowany przez Romana Laszuka nie podjął żadnych działań statutowych, które nakazuje mu paragraf 142 ust.3 Statutu PZŁ, cytuję: ..."W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy, właściwy zarząd okręgowy zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania karnego. Zawieszenie nie może przekraczać lat 3.”...
więcej>>

Hyde Park Corner
 Jak powinien postąpić...
 1 w sezonie 11/12
 Miś w Medyce
 Ochrona lasu
 KURS BOWHUNTINGU
 Zerwijmy łańcuchy - w...
 Prawdziwy sens istnie...
 Eurowizja -ale nogi
 biopaliwa
 OSKARŻONY ZA ŁOSIA!
 Komary.
 Badania lekarskie
 Zniknął temat??
 sztuka łowiecka
 11 maja
 Państwo prawa?
Strzelectwo
 Zmiana średnicy czo...
 Płytkie wżery - pol...
 Czoki do BROWNINGA
 VI-ZAWODY OKRĘGU BY...
Komentarze czytelników
... do felietonów
16:25 Husky"....Tak też stało się i tym razem, pomimo nasuwającego się mnóstwa wątpliwości, których ani OSŁ ani GSŁ nie rozwiały w sposób wystarczający, bo łowieckim wymiarze sprawiedliwości wątpliwości są zawsze interpretowane na niekorzyść obwinianych, no chyba, że obwiniani, to "swoi"....." I właśnie dlatego, jestem za likwidacją tzw. "Sądów Łowieckich" - "swoim" włos z głowy nie spadnie, choćby za strzelenie ciężarnej lochy czy jelenia w okresie ochronnym. Natomiast oponentom protestującym przeciw takim praktykom, zostanie przyklejona łatka pieniacza i tacy delikwenci muszą się liczyć z rychłym opuszczeniem tzw. Zrzeszenia...(Ukłon w stronę Artura123 za zapożyczenie określenia:)) DB.Tytuł:
Z wokandy Głównego Sądu Łowieckiego
... do dziennika na gorąco
09:30 specmisiekWcale bym sie mocno nie zdziwił jakby ten "szlahetny bohater" i "prawy rycerz" św. Huberta występujący w programie miał coś poważniejszego niż wyjście z bronią bez odstrzału na swoim "sumieniu łowieckim" które jak mniemam posiada??..Kilkanaście zarzutów łowieckich, nieznajomość elementarnej gwary łowieckiej... Epatowanie takimi słowami jak "zastrzelili" itp. Jak narozrabiać i potem szukać gorzkiej sprawiedliwości za wszelką cenę, prawdziwej czy urojonej to już pokazał jeden myśliwy..Byle tylko dokopać.. Nawet napisał jakąś książkę.. malarską chyba.. Coś o farbie? ;-)Z drugiej strony ci redaktorkowie tego programu, wyglądający co najmniej zniewieściale (żeby nie było to nic nie mam do mniejszości seksualnych:-)także zażarcie walczą z myśliwymi.. Czy to tylko chęć zaistnienia podyktowana "parciem na szkło"???? A może to już wojna ideologiczna? Ciekawe czy mają dzieci? Jak mają to jeśli kiedyś te dzieci zostałyby pogryzione przez bezpańskie psy?!?? Jakie wtedy mieliby minki? PozdrawiamTytuł:
Jest lepszy wizerunek myśliwych
... do zdjęć
00:10 paweł1 Czy 13.05.2011 to sezon polowania na lisy
00:22 mokrzec W niektórych przypadkach tak. Odsyłam do literatury myśliwy powinien to wiedziec
00:35 bok240 Ten jednak na splawik ?
więcej>>
Przepisy kulinarne
 krupnik
 Potrawy z grilla
 sarna na bardzo szy...
 DOŚĆ!!!
 Temat: ...
Dyskusje problemowe
 PZŁ w obecnej formie to...
 Prywatny folwark.
Psy myśliwskie
 XVI Krajowa Wystawa...
 Ostrzeliwanie psa
 Złajkowisko 2011r. ...
ARCHIWUM
DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Naczelny
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce
   Sobótka
   Glinki
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
   Filatelistyka
   Falerystyka
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Aukcje
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
Mapa
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
30-11-09 17:49
oskar78
23-03-07 18:27
varmint
14-05-11 11:48
Odynek
Wiedza i edukacja
 Zabranie trofeum prze...
 Czy można przekroczyć...
 Jak wspierać kynologi...
 ambony
 protokół KR
 KR kiedyś...
 Podział Koła
Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Redaktorzy piszą
  Z wokandy Głównego Sądu Łowieckiego autor: Stanisław Pawluk
  Jednym z elementów wyzwalających w życiu myśliwego silne emocje jest kontakt z łowieckim wymiarem sprawiedliwości, który przez długie lata swej działalności przysposobił sobie opinię aparatu represji często nie mającego nic wspólnego ze zdrowymi zasadami powszechnie pojmowanej sprawiedliwości.

  Postanowiłem wziąć udział w kilkunastu rozprawach przed Głównym Sądem Łowieckim, aby przedstawić czytelnikom sposób rozpatrywania spraw przez organ, w którym myśliwi upatrują ostatnią szansę na uznanie swoich racji.

  W jednym z dwu dni marcowej tury rozpraw przewodniczącym składu sędziowskiego był sędziego Grzegorza Borkowskiego czytelnicy powinni pamiętać z innych trzech spraw opisywanych w dzienniku "Łowiecki". W jednej z nich, karę dla uczestników zbiorowego polowania w miesiącu lutym i strzelenie na tym polowaniu 3 dzików, GSŁ pod przewodnictwem właśnie Grzegorz Borkowskiego, zamienił zawieszenie na naganę. W drugiej i trzeciej sędzia Grzegorz Borkowski jako przewodniczący uznał odwołanie obwinianych za oczywiście bezzasadne, w których działania w obronie prominentnego działacza oraz kolegi sędziego ratuje pojęciem oczywistej bezzasadności. Pozostały skład: Bogdan Terlecki i Zbigniew Grondal oskarżycielem był z-ca GRD Jerzy Kropidłowski, a protokolantką Anna Kanicka.
  więcej>>
  Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  ul Meissnera 1
  80-462 Gdańsk
  NIP 585-00-00-791
  Sąd Rejonowy w Gdańsku
  Wydz. XVI Gospodarczy
  KRS: 0000229167
  Kap. zakł. 51 500PLN
  tel: (058) 340-93-98
  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 15.05.2011
  Numer wydania:
  135 (2114 )
  ISSN 1734-6827
  Myśliwskie akcesoria
   Szelki Pointer
   Kniejówki Brno Super
   Zeiss ZF 4/S lub 6/S ...
   Ksiązka z cyklu Sam n...
   Luneta do polowań i n...
   .224 Sierra Blitz King
   HENSOLDT WETZLAR 10x5...
   Pazur wyciagu łuski -...
   Montaż do Blasera 97 ...
   7x64TOG,DK,Evo
   sprawdzanie siły prze...
   Ambona
   Dostępnosc elaboracji...
   Preparacja myjką cisn...
   zakup lornetki