Sobota
01.06.2013
nr 152 (2862 )
ISSN 1734-6827
Dyskusje problemowe
 Projekt senacki gotowy
Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
10-02-08 20:34
sumada
03-04-13 21:49
fousek
25-07-08 13:10
dendrome
28-09-10 16:50
amigojeger
07-04-13 21:17
Lasek_2005
Hyde Park Corner
 Wielki dzień - prezen...
 Odznaczenie zasłużony...
 Myśliwi w Norwegi
 Co warto zwiedzić?
 Problem wałęsających ...
 CZY DYREKTOR MOŻE POM...
 Turkuć podjadek - jak...
 Daniele – jak u...
 aż się uśmiech pojawi...
 Nornice.
 troszke z innej beczk...
 Ciekawie o dostępie d...
Redaktorzy piszą
Jak Senat zamierza zmieniać polskie prawo łowieckie autor: Piotr Gawlicki
Przygotowana przez komisje senackie nowelizacja ustawy 'Prawo łowieckie' jest prezentowana w portalu, ale wielu myśliwym może sprawić trudność przebicie się przez prawniczy język zaproponowanych zmian. Dlatego postaram się prostrzymi słowami przedstawić to, co po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającym sądownictwo łowieckie za niezgodne z Konstytucja RP, zaproponowały Komisja Ustawodawcza i Komisja Środowiska Senatu RP. Zgodnie z regulaminem Senatu, to właśnie jego Komisja Ustawodawcza zobowiązana jest proponować zmiany ustawowe po wyrokach Trybunału i prawdopodobnie dlatego parlamentarzyści nie zajmują się propozycjami posła Stanisława Wziątka, tylko czekają na propozycje Senatu.

Zacznijmy od zmiany najważniejszej, czyli od zakwestionowanego przez TK sądownictwa łowieckiego. Propozycje komisji senackich sprowadzają się do następujących zmian.
 1. Wprowadza się dwa pojęcia przewinień dyscyplinarnych: powszechne przewinienie łowieckie i inne przewinienie łowieckie;
 2. Dotychczas stosowane kary wykluczenia lub zawieszenia w PZŁ będą mogły być stosowane tylko po skazaniu przez sąd powszechny za przestępstwo lub wykroczenie wymienione w rozdziale 10 ustawy (art. 51 - 53 ustawy), nazwane właśnie powszechnym przewinieniem łowieckim;
 3. Do kar za powszechne przewinienie łowieckie dadaje się karę pieniężną w wysokości do maksymanlnie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym;
 4. Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie wobec powszechnych przewinień łowieckich przysługuje odwołanie do karnego sądu okręgowego.
 5. Za naruszenie postanowień statutu lub innych uchwał organów PZŁ statut PZŁ może wprowadzić inne przewinienia łowieckie;
 6. Kary za inne przewinienia łowieckie nie będą mogły dotyczyć zawieszenia lub pozbawienia prawa do polowania, przynależności do PZŁ lub kół łowieckich, możliwości pełnienia funkcji w organach PZŁ lub kół łowieckich, ani naruszać praw i wolności osobistych lub majątkowych;
 7. Sędziów i rzeczników dyscyplinarnych powoływać będą zjazdy, a nie jak dzisiaj NRŁ i ORŁ;
 8. Obwiniony będzie mógł ustanowić obrońcę spośród adwokatów i radców prawnych spoza PZŁ;
 9. koszty postępowania dyscyplinarnego ponosić będzie ukarany.
  więcej>>
Strzelectwo
 strzelnica Manowo
Myśliwskie akcesoria
 Muszka do Beretty
 nóż
 Jak to kupić??
 Na ile niebezpieczna ...
 Optyka
 Tajemnica Delty
 Rozwiercenie lufy w d...
Komentarze czytelników
... do felietonów
12:25 COLTONObawiać się trzeba nie tych co mają inne zdanie, lecz tych, co mają inne zdanie i jednocześnie są zbyt tchórzliwi by je wypowiedzieć. "Nic bardziej wyzwalającego niż walka o sprawę większą niż my sami, o coś co nas pochłania, ale nie dotyczy jedynie naszej egzystencji." (John McCain) Po zagłosowaniu w ankiecie jestem :))))))))))))))))) Tytuł:
Jak Senat zamierza zmieniać polskie prawo łowieckie
13:19 jeagerKropla drąży skałę! Idzie wszystko w dobrym kierunku. Przyjdzie też niebawem czas na skruszenie monopolu PZŁ, a może i lustrację osób zajmujących ważne etatowe stanowiska w organach Zrzeszenia PZŁ. Dla ludzi skompromitowanych w przeszłości (ZG, ZO) nie powinno być miejsca dla nich w PZŁ. Tytuł:
Jak Senat zamierza zmieniać polskie prawo łowieckie
15:45 Broxen..."zgodnie z regulaminem Senatu, nie może on zajmować się innymi zagadnieniami niż te, które wypunktował Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku. Na zmiany wykraczające poza wyrok TK trzeba poczekać, ale może nie aż tak długo, bo jak oświadczyła na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu przedstawicielka rządu, przygotowywany jest projekt kompleksowych zmian w prawie łowieckim" Mając powyższe na uwadze jest OK. Tytuł:
Jak Senat zamierza zmieniać polskie prawo łowieckie
więcej>>
Przepisy kulinarne
 Co ciekawego gotuje...
 Nalewka z czeremchy
 kociołek żeliwny
Ogłoszenia
RodzajDziałPrzedmiotMiejscowośćCenaZdjęcie
SprzedażBROŃPojedynka IŻ-IDEALNA !!!Elbląg 1400
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Walne Zgromadzenie naszego koła jest przewidziane na dzień 25 Maja. W komunikacie informującym o terminie i programie WZ, ZK umieścił następujący punkt: W celu sprawnego przebiegu obrad wszelkie wnioski należy przygotować wcześniej na piśmie i dostarczyć do sekretarza kola w terminie do dnia 08.05.2013 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Czy jest to zgodne ze statutem?
Odpowiedź:
Nie bardzo rozumiem, o jakie wnioski chodzi. Jeżeli o wnioski do spraw ujętych w porządku obrad znanego już członkom, to jest to absolutnie niedopuszczalne. Swoje wnioski i uwagi do tematów w porządku obrad można zawsze zgłaszać na WZ

Jeżeli zaś chodzi o wnioski co do właśnie porządku obrad, to taka prośba jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ jeżeli coś w temacie danego wniosku miało być omawiane na WZ, to zarząd musi to wprowadzić do porządku obrad, który pewnie zaraz po 8 maja roześle członkom.
Psy myśliwskie
 Nauka oznajmiania.
 kopov vs alpejczyk
 Okładanie pola
 Dla zainteresowanyc...
 Kto może pomóc kupi...
 Budowa zagrody dzic...
 Kto poluje z wyżłem...
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Wiedza i edukacja
 "odstrzał sanitarny" ...
 fundusze z UE i struk...
 Koło jako biuro polow...
 Czas dyżurów przy upr...
ARCHIWUM
DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  ul Meissnera 1
  80-462 Gdańsk
  NIP 585-00-00-791
  Sąd Rejonowy w Gdańsku
  Wydz. XVI Gospodarczy
  KRS: 0000229167
  Kap. zakł. 51 500PLN
  tel: (058) 340-93-98
  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 01.06.2013
  Numer wydania:
  152 (2862 )
  ISSN 1734-6827