DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki11-08-2011
Odstrzały "łowne" nie obowiązują

Dyskusje czytelników na temat wypisywania odstrzałów i oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej w kontekście występującego w dokumentach wewnętrznych Polskiego Związku Łowieckiego pojęcia "łowny" zaowocowała moim zapytaniem w tej sprawie do Zarządu Głównego PZŁ. Poniżej przytaczam korespondencję z rzecznikiem prasowym, która jednoznacznie wskazuje, że pojęcie "łowny" nie ma już w Polskim Związku Łowieckim charakteru restrykcji, a wręcz przeciwnie, pomaga myśliwym. To dobrze, bo wymaganie w Związku obowiązków w oparciu o pojęcia nie zdefiniowane w prawie ogólnie obowiązującym, tak jak jest to z pojęciem "łowny" było nieuprawnioną nadinterpretacją prawa.


Kolega Marek Matysek
Rzecznik Prasowy PZŁ

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r Nr 5, poz 24 ze zm.) proszę o udzielenie informacji:

1. Czy organa PZŁ wymagają od kół łowieckich obowiązku wpisywania na upoważnieniu do polowania indywidualnego rogaczy i byków łownych, jako warunku zakwalifikowania ocenianych przez komisji oceny trofeów do odstrzału prawidłowego, żeby myśliwy przedstawiający do oceny poroże sztuki łownej miał je w arkuszu oceny prawidłowości odstrzału opisane w kolumnie 4 jako "łowny?

2. Jakiej informacji wymagają od kół łowieckich organa PZŁ do wpisania w kolumnie 4 arkusza oceny prawidłowości odstrzału opisanej jako "(łow., sel., klasa w.)", jeżeli zgodnie z rozporządzeniem MŚ o warunkach wykonywania polowania w pkt. 4.1 upoważnienia do polowania indywidualnego na rogacze i byki łowne należy wpisać opis zwierzyny zgodnie z terminologią rocznego planu łowieckiego, a w nim nie występuje pojęcie "łowny" i "selekcyjny"?

3. Czy komisje oceny trofeów PZŁ oceniają poroża rogaczy łownych w formie dużych i ciężkich regularnych szóstaków jako odstrzału rażąco nieprawidłowego, jeżeli w kolumnie 4 arkusza oceny prawidłowości odstrzału poroże opisano jako II klasa?

Z poważaniem

Darz Bór

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny

Dziennik "Łowiecki"
http://dziennik.lowiecki.pl
(Rej.Pr. SO w Gdańsku, nr 1079)
Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik "Łowiecki"

Odpowiadając na pytania przesłane pocztą e-mail dnia 2 sierpnia 2011 roku, informujemy:

Ad. 1. Organy PZŁ nie wymagają od kół łowieckich wpisywania do druku odstrzału, w przypadku odstrzału samców zwierzyny płowej, określenia łowny lub selekcyjny, jako warunku zakwalifikowania, ocenianych przez komisję oceny trofeów do odstrzału prawidłowego.

Ad. 2. Do kolumny 4 arkusza oceny prawidłowości odstrzału należy wpisać klasę wieku wydanego upoważnienia.

Ad. 3. Komisje oceny trofeów oceniając poroże rogacza łownego kierują się przy dokonywaniu oceny prawidłowości odstrzału uchwałą NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005r. (z późn. zm.). W przypadku odstrzału rogacza na podstawie upoważnienia do odstrzału w II klasie wieku, można wykonać odstrzał kozła łownego oraz uznanego za selekcyjnego na podstawie ww. uchwały NRŁ.

/-/ Marek Matysek
Rzecznik prasowy PZŁ


Powyższe ucina rozważania i spekulacje jak traktować pojęcie "odstrzału łownego" na druku upoważnienia do polowania indywidualnego oraz na arkuszu oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. Nie jeden łowczy, czy tylko szeregowy myśliwy może odetchnąć z ulgą, a wręcz pochwalić Związek. Mnie jednak zastanawia, dlaczego tej oczywistej prawdy o pojęciu "łowny" nie można było przeczytać np. w Łowcu Polskim, albo dlaczego nie znalazła się ona w komunikatach zarządów okręgowych i to już w roku 2007, kiedy zostało opublikowane Rozporządzenie MŚ w rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, na podstawie którego straciło jakikolwiek sens pojęcie "łowny" na upoważnieniu do wykonywania polowania? Przypomnę, że wprost przeciwnie do zapisów tego rozporządzenia, Zarząd Główny PZŁ wydał w 2007 r. Zarządzenie Nr 5/2007, którym wprowadził obowiązujący do dzisiaj arkusz oceny prawidłowości odstrzału, a tam bezpośrednio wymaga się w komunie 4 wskazania, czy dany odstrzał był selekcyjny, czy łowny.

Ze stanowiskiem w tej sprawie ZG PZŁ spóźnił się 4 lata, no ale zawsze lepiej poźno, niż wcale.
13-08-2011 20:16 jeager W okresie od 2005 do chwili obecnej strzeliłem 3 rogacze łowne mając wypisane w II kl. wieku. Arkusz sporządzony został przez łowczego ze wskazaniem, że powinienem odstrzelić selekcyjne w tej klasie. I ku mojemu zdziwieniu nie poniosłem żadnych konsekwencji za przewnienie łowieckie. Czyli już dawno nie było podstaw do wyciągania kar porządkowych wobec selekcjonerów za odstrzał rogacza łownego mając wpisanego w II kl.wieku. Pozdrawiam. Darzbór!
13-08-2011 15:57 Artur123 Haroldziku, Twoja uwaga poczyniona 11-08-2011 14:45, jest chybiona, ale prawdą też jest, że PG myli się, gdy twierdzi, że pojęcie „łowny” (na upoważnieniach) utraciło sens dopiero w roku 2007. Nastąpiło to już wcześniej – i to nie później, niż w roku 2005. Z resztą w dużej części „z winy PZŁ”, który w pewien sposób o dwa lata mógł opóźnić pożegnanie się z „łownym” na upoważnieniach, ale tego nie uczynił, gdyż albo mu na tym nie zależało (wątpię, bo to świetne narzędzie dyscyplinujące szaraczków i nagradzające przydupasów), albo po prostu nie miał ludzi do odpowiedniego myślenia.
13-08-2011 10:17 Karol ko-s
Trochę oszukista ze mnie... bo nie zgadywałem a po prostu wiem. Znam pewnego zacnego członka komisji oceniającej i wyceniającej. Nie ukrywam, że on mnie sprowadził na właściwą drogę! ;-)
12-08-2011 23:52 ko-s Karol - zgadłeś. Tylko , że zasadne jest tylko to, że wiek określa się w latach. we wszystkich podręcznikach podaje się wiek czyli lata przeżyte- dla zrozumienia. a w dalszej kolejności rok osadzenia poroża, wydawać by się mogło iż jest to proste i przez lata ugruntowane, a jednak...
12-08-2011 10:59 MARS No to dobrze wpisują. Piąte poroże to 5 lat...
12-08-2011 10:10 Karol Wpisuje wiek w latach a nie rok życia. Przykładowo jak byk jest w 5. porożu to ma 5 lat i tyle wpisują a nie tak jak większość myśliwych mawia... 5. poroże - 6 lat!

Zgadłem ? :)
12-08-2011 09:40 ko-s Kto zgadnie co wpisuje szczecińska komisja w rubryce 11 Arkusza oceny ?
11-08-2011 17:07 adamr Witam!
To co mogą być strzelane bez ograniczeń regularne szóstaki (i powyżej)w odpowiednim wieku ,w ramach limitu II klasy ?!
Czysta herezja .A gdzie tzw. zasady selekcji i czym będziemy premiować "zasłużonych" jak teraz byle kto może strzelić sobie strzelić każdego byle starego. Świat się przewraca.... Ale może to i dobrze.
Pozdrawiam Adam
11-08-2011 14:45 haroldzik Zarządzenie nr 5/2007 weszło w życie 1.10.2007 tak więc nie wydaje się, że zostało ono wydane "wprost przeciwnie" do Rozporządzenia MŚ z dnia 13.11.2007. Chyba, że ZG znany był projekt rozporządzenia. Należy więc poczekać, kiedy zmieni się arkusz tak aby dopasowany był do rozporządzenia. Czy będziemy czekali kolejne cztery lata....?

DB


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.