Wtorek
03.05.2011
nr 123 (2102 )
ISSN 1734-6827
Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
05-04-10 20:37
sliwa93
06-06-04 08:33
rysioh
11-03-08 17:13
sumada
Przepisy kulinarne

Brak wpisów w tym wydaniu
Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
ul Meissnera 1
80-462 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500PLN
tel: (058) 340-93-98
Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 03.05.2011
Numer wydania:
123 (2102 )
ISSN 1734-6827
ARCHIWUM
DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Naczelny
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce
   Sobótka
   Glinki
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
   Filatelistyka
   Falerystyka
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Aukcje
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
Mapa
Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Komentarze czytelników
... do felietonów
08:28 azil IIA do czego w ogóle potrzebne jest koleżeństwo w PZŁ i na czym ma ono polegać? Jak dotychczas służy to wyłącznie prześladowaniu członków mających inne zdanie aniżeli przewodnia siła tego monopolu. Sąd koleżeński i jego przedstawiciele oraz naczelny wódz - sprzedawczyk i donosiciel policji politycznej, to kpina w żywe oczy. Kolegów się ma, lub nie. Tego nie zmieni żadna legitymacja monopolistycznego PZŁ. Atrybutem koleżeńskości w PZŁ jest zawiść, denuncjacja, delegacje, kilometrówka itd. Polować można w samotności - indywidualnie, a i zbiorowe podlega szczegółowym zasadom. Nie ma tam miejsca na koleżeńskie przemilczanie strzałów po linii, lub patroszeniu za "kolegę" od którego jest się uzależnionym służbowo. Żaden komendancina, lub jego odpowiednik z LWP nie ma żadnego prawa do wykorzystywania stanowiska w celu zajmowania lepszych stanowisk na polowaniu zbiorowym, czy też indywidualnym. Pić wódkę, by być uważanym za "kolegę" ? Niech staną obrońcy PRL-owskich zasad w PZŁ do publicznej debaty i niech publicznie bronią Statutu PZŁ, bo Statutem członków ZWIĄZKU on nie jest. Marionetki sądu łowieckiego niech publicznie przedstawią swoje racje. Jak na razie to oni chowają się za kurtyną pieczątek, tytułów i idiotycznych §.Tytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1
12:24 lelek_nowyMisiu, opisz tak jak lubisz swoje przemyślenia na temat, że jak się obwiniony broni korzystając z formalnych możliwości, to musi to świadczyć o ewidentnej jego winie i dowodzenie winy w sądzie jest już zbędne. Nie omieszkaj w tym wspomnieć o bezzasadności w PZŁ zasady, że winnym zostaje się po prawomocnym uznaniu winy przez sąd. Będą mieli sędziowie oddolne poparcie dla swoich poczynań i lepiej się będą czuli, bo tu nagonka tylko na nich i nikt nie docenia ich poświęcenia.Tytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1
12:49 MirekGrabAle szambo.Tytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.2
13:10 rycerzPrzewlekanie postępowania to reguła w OSŁ. Dzięki temu kasiorka szerszym strumieniem wpada do kieszonki. Jak można zrobić 10 rozpraw, to czemu kończyź na jednej? Czy zasłużonym emerytom łowieckim nic się już nie należy? Prezydim NRŁ już o to zadbało. Polecam §2 tej uchwały: href=http://www.lowiecki.pl/prawo/rekompensaty_dyscypl.phpTytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1
więcej>>
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia24.04.2011 - 30.04.2011
Z archiwum dziennikaWtorek 26.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego autor: lorek
Coraz więcej szanowanych instytucji życia publicznego zaczyna interesować się sądownictwem łowieckim. Pisała o nim Helsińska Fundacja Praw Człowieka" 10 miesiący temu, a ostatnio zainteresował się nim Rzecznik Praw Obywatelskich, krytycznie wypowiadając się o obowiązujących w nim procedurach i prawach obwinianych. O istnieniu sądów łowieckich w Polskim Związku Łowieckim wie chyba każdy myśliwy. Wprowadzone do statutu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w 1936 r., jako koleżeńkie sądy dyscyplinarne, zamiast kontynuować ideę ich założycieli, dewaluowały się przez lata realnego socjalizmu, żeby obecnie przybrać formę straszaka i aparatu represji wobec tych, którzy nie odpowiadają szeroko pojętej grupie działaczy i organom PZŁ. Mało o nich w praktyce wiemy, bo tylko nieliczni mieli styczność z ich postępowaniem, a w szczególności mogli poznać je od tej najmniej przyjemnej strony, tzn. bycia obwinianym. Ponieważ złośliwi mówią, że na każdego paragraf da się znaleźć, warto zapoznać się jak w praktyce wygląda, z punktu widzenia obwinianego, postępowanie dyscyplinarne w PZŁ.
więcej>>

Z archiwum dziennikaŚroda 27.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.II autor: lorek
Wczoraj opisałem pierwsze rozprawy przed OSŁ wobec dwóch obwinianych, którym ORD w Gdańsku postawił zarzut przedstawienia komisji oceny trofeów rogaczy (szpicaki), które zdaniem komisji nie mogły być strzelone w czerwcu, tylko strzelono je w miesiącu wrześniu. Nie dopuszczając do oceny odwoławczej, komisja oceny trofeów poinformowała rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie, złożył wniosek oskarżycielski, a OSŁ w Gdańsku zwołał dwie pierwsze rozprawy przeciw obwinianym. Pierwsza rozprawa nie odbyła się, a druga odbyła się mniej więcej dokładnie po roku od momentu wszczęcia przeciw obwinianym postępowania dyscyplinarnego i zakończyła po 5 minutach, ponieważ przewodniczący składu orzekającego Wojciech Grochowiecki, odmówił przedstawienia się więcej niż tylko imieniem i nazwiskiem, co zmusiło obrońcę do postawienia wniosku o wyłączenie przewodniczącego ze składu sądu. Odmowa odpowiedzi na pytanie jakie funkcje pełni, uniemożliwiło obronie ustalenie, czy nie zachodzą wymienione w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ przesłanki wyłączenia sędziego oraz czy nie ma innych przesłanek podważających bezstronność sędziego. Wniosek obrońcy o wyłączenie tego sędziego miał zostać rozpatrzony przez inny skład osobowy sądu.

więcej>>

Z archiwum dziennikaCzwartek 28.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.III autor: lorek
Jak opisałem to w dwóch wcześniejszych odcinakach, postępowanie OSŁ w Gdańsku wobec obwinianych Ireneusza O. i Arkadiusza S. nie miało na pierwszych pięciu rozprawach charakteru rzetelnego postępowania, w którym obwiniani są niewinni, do czasu udowodnienia im winy. Nagromadzenie się w sprawie całego szeregu nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, upoważniło obwinianych, do złożenia przed terminem szóstej już rozprawy w dniu 15 lutego br., wniosku, o wyłączenie ze składu orzekającego prezesa OSŁ w Gdańsku Ryszarda Kopickiego. Obrońca, w imieniu obwinianych zarzucił mu:
więcej>>

Z archiwum dziennikaPiątek 29.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.IV autor: lorek
Przed kolejną ósmą rozprawą wyznaczoną na 26 kwietnia 2010 godz. 16:00 obrona otrzymała wsparcie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego, który wskazał OSŁ w Gdańsku, że stronie trzeba bezwarunkowo wydać kserokopie akt sprawy. Mimo tej rekomendacji, sekretariat OSŁ w Gdańsku kserokopii akt sprawy obronie nie wydał. Tym razem, zawiadomienia o terminie rozprawy przyszły do obwinianych w przewidzianym Regulaminem terminie i obwinieni z obrońcą zjawili się o czasie na rozprawie. Na sali okazało się, że znowu zmieniono sposób rozlokowania obecnych. Stoły jak ostatnio stały w kształt odwróconej litery U, ale tym razem sąd zasiadał na jednej z odnóg tej litery. Na szczycie przewodniczący posadził za to rzecznika dyscyplinarnego, krzeseł dla obwinianych na środku sali już nie było, z naprzeciw sądu, na drugiej odnodze litery U, zasiedli obwiniani razem ze swoim obrońcą. Ciekawe, czy zmienianie zasad zajmowania miejsc na sali rozpraw podczas każdej z rozpraw to przypadłość wszystkich sądów łowieckich, czy tylko właściwość OSŁ w Gdańsku.

więcej>>

Z archiwum dziennikaSobota 30.04.2011
O rzetelności sądu łowieckiego,
post scriptum
autor: lorek
W czterech odcinkach opisałem postępowanie Okręgowego Sądu Łowieckiego w Gdańsku, który pod zwierzchnictwem swojego prezesa Ryszarda Kopickiego, sędziego zawodowego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, prowadził postępowanie przeciwko dwóm myśliwym, którym Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Wiesław Wysiecki zarzucił przedstawienie do oceny komisji poroży, nie pochodzących od rogaczy strzelonych w czerwcu, tylko we wrześniu.
więcej>>

Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Wiedza i edukacja
 kto w komisji???
 książka ewidencji - z...
 Kto widział (słyszał)?
 Prezes Kontra Zarząd
 Czyj teren?
 uprawnienie do prowad...
 Propozycje uchwał
 Ankieta w kole
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Par 67 statutu PZŁ mówi, że Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami. Część myśliwych mieszka w dużej odległości od siedziby koła, na polowaniach są tylko indywidualnych i nie maja styczności z większym gronem myśliwych poza WZ. Czy ZK powinien na WZ zapoznać myśliwych z obowiązującymi uchwałami?
Odpowiedź:
Zapoznać, to nie znaczy przedstawić i omówić je na spotkaniu z członkami. Każda forma jest właściwa, o ile zapoznaje członków z uchwałami. Najlepszym sposobem jest po prostu obowiązujące uchwały przekazać im w formie drukowanej. Np. na WZ, a pozostałym nieobecnym wysłać na adres domowy. Albo załączyć do komunikatu do członków wysyłanego z zarządu.
Strzelectwo
 Majówka Rybnik wyni...
 Zawody w Kaliszu
 Zawody w Stajkowie
Redaktorzy piszą
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.2 autor: lorek
Jak opisałem to wczoraj, dwójka obwinianych o przedstawienie do oceny innych rogaczy niż strzelone przez nich, pomimo nie przeprowadzenia żadnego postępowania dowodowego, nie przesłuchaniu ani jednego świadka i po złamaniu przez OSŁ w Gdańsku procedur wynikających z Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, została uznana winnymi i orzeczono wobec nich zawieszenie w prawach członków PZŁ na okres 2 lat i zakazano pełnienia im funkcji w organach koła na okres lat trzech.

Obwinieni odwołanie od powyższego orzeczenia wysłali do GSŁ w dniu 3 stycznia 2011 r., choć mogli tego nie robić, bo wcześniej postępowanie wobec nich przedawniło się. Minęły po prostu 3 lata od momentu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (§ 139 ust.2 statutu PZŁ). W dniu upływu terminu przedawnienia mogli odebrać z ZO PZŁ legitymacje PZŁ, zabrane im na podstawie postanowienia sądu o zawieszeniu w prawach członków do momentu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Jednak spodziewając się braku informacji pomiędzy OSŁ i ZO PZŁ w Gdańsku, odczekali jeszcze 9 dni i po legitymacje zgłosili się w dniu, w którym niezależnie od terminu przedawnienia kończył się okres 6 miesięcy, określony jako maksymalny okres, na jaki OSŁ mogło zawiesić obwinianych (§ 53 ust.5 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ). Tak jak w momencie składania legitymacji do depozytu w ZO, nie obyło się od przepychanek. Miła pani w ZO PZŁ w Gdańsku oświadczyła, że nie może wydać legitymacji, bo te pod kluczem trzyma instruktor w ZO Andrzj Jackiewicz i nie zostawia klucza jak jest nieobecny w biurze, a nie będzie go jeszcze 5 dni. W ten sposób całkowicie bezprawnie, organa PZŁ przedłużyły zawieszenie obwinianych o te 5 dni. Zresztą okres ten miał szansę jeszcze się wydłużyć, bo jak Andrzej Jackiewicz w biurze się pojawił, to podjął decyzję, że bez zgody prezesa OSŁ Ryszarda Kopickiego legitymacji nie wyda, choć zgodnie z przepisami, legitymacje zabiera i oddaje ZO, a nie OSŁ. Zapomniał, albo co bardziej prawdopodobne nie chciał policzyć okresu 6 miesięcy, choć legitymacje złożone były do depozytu za pokwitowaniem z datą i chyba jako pracownik ZO znał przepisy wewnątrzorganizacyjne. Dopiero energiczna interwencja u przewodniczącego ZO PZŁ Piotra Ławrynowicza prezesa koła obwinianych spowodowała wydanie legitymacji, ale też nie na podstawie upływu okresu 6 miesięcy, tylko na podstawie zgody prezesa OSŁ, którego zaczęto telefonicznie szukać. To jeszcze jeden przykład, że nie jasne zapisy prawa łowieckiego, tylko stanowisko działacza decyduje, czy przepis stojący po stronie szeregowego członka PZŁ można zastosować.
więcej>>
Dyskusje problemowe

Brak wpisów w tym wydaniu
Hyde Park Corner
 Który z kolegów...
 post powitalny
 Skup dziczyzny - mazo...
 Czy to prawda ???
 Jagd und Hund Open Ai...
 Odszedł Włodzimierz K...
 Wilki
 Artykuł z Kuriera
 WZ-ZK. PYTAŃ TRZY...
 statut .doc
 Gdzie zanocować w Bia...
 Cena odstrzału kozła
 Wysokość składki
 JEST ZŁOTO!!!
 Egzaminy !
 Bilety Euro 2012
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Myśliwskie akcesoria
   ZEISS Victory Diavari...
   Jaka broń krótka myśl...
   Pastorał Raptor
   Delta
   CZ 555 30-06 jaka amu...
   nieczyszczony sztucer
   Lufa+system
   luneta Celestron 15-4...
   BURRIS Eliminator Las...
   22 hornet
   szkiełko do oka
   8x57 JS Vs. 9,3x62
   Nóż Cudeman
   Potrzebna opona
   Mauser 8x57
   Lever action na zbior...
   Broń z Niemiec
   Titanium 8x56 czy Ti...
   Fallkniven F1
  Psy myśliwskie
   Ogar Polski - szcze...
   "smyczoobroża"
   Płochacz niemiecki
   Próby Polowe
   Czy wybiera sie kto...
   Kultura...
   Tropienie-literatur...
   Układanie psa w polu