DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki19-04-2011
Jakie przepisy obowiązują w PZŁ

Bardzo często na Forum oraz w korespondencji z redakcją padają zapytania o to, czy to, lub tamto zarządzenie albo uchwała organów Polskiego Związku Łowieckiego dalej obowiązują, czy też może ustraciły już ważność. Ma to dla członków PZŁ, szeregowych myśliwych i kół łowieckich kolosalne znaczenie, bo trudno przestrzegac prawa nie mając możliwości wiarygodnego sprawdzenia, czy daną sprawę reguleje jakiś wewnątrzorganizacyjny akt prawny, czy też nie. Ponieważ nigdzie nie spotkałem się z informacją organów PZŁ na temat ważności lub nie publikowanych w przeszłości wewnątrzorganizacyjnych aktów prawnych, przesłałem poniższe pytania do rzecznika prasowego Związku Marka Matyska:

 1. Czy w PZŁ istnieje rejestr wewnątrzorganizacyjnych aktów prawnych, który wymieniałby te, które dalej obowiązują?


 2. Jeżeli rejestr taki istnieje, to czy redakcja mogłaby otrzymać jego kopię?


 3. Jeżeli rejestr taki nie istnieje, to czy można przyjąć, że obowiązują tylko te wewnątrzorganizacyjne akty prawne, które są opublikowane na stronie www PZŁ?


 4. Jeżeli rejestr taki nie istnieje i na pytanie wyżej jest odpowiedź negatywna, to w jaki sposób członkowie i organa PZŁ mają znać obowiązujące ich prawo wewnątrzorganizacyjne, mogące pochodzić i sprzed kilkudziesięciu lat, którego nie przestrzeganie w świetle § 137 ust.1 pkt 2 statutu PZŁ jest przewinieniem łowieckim, za które grozi kara do wykluczenia ze Zrzeszenia włącznie?


 5. Czy wydawane przez Zarząd Główny instrukcje wprowadzane w formie zarządzeń, mają charakter obowiązujący wobec:
  - organów PZŁ?
  - członków PZŁ (myśliwych i kół łowieckich)?
W odpowiedzi otrzymałem cytowane poniżej pismo, które choć mało prezyzyjnie odpowiada na postawione pytania, to jednak podaje ważne dla każdego członka PZŁ informacje. Pismo cytuję w całości niżej.

Warszawa dnia 31.03.2011 r.

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik „Łowiecki ”

W odpowiedzi na pismo (email) z 26 marca 2011 informujemy:
 1. ZG PZŁ nie prowadzi, podobnie zresztą jak i w skali państwa przez organy administracji publicznej, jednego rejestru aktualnie obowiązujących aktów wewnątrzorganizacyjnych, bowiem nie jest to możliwe. Akty te jednak, w zależności od ich charakteru są w różny sposób publikowane i udostępniane. Prowadzenia takiego rejestru rodziłoby wątpliwości, czy np. w takim rejestrze powinna widnieć uchwała o uchyleniu w trybie nadzoru przez ZG PZŁ uchwał o wykluczeniu z koła podczas gdy miało to miejsce kilka lat wcześniej, a sprawa wykluczenia została zakończona.
  Jednak uchwały takiej nie można usunąć bowiem chociaż została „skonsumowana” przez uchwały późniejsze, to nadal obowiązuje i może np. w postępowaniu sądowym być przywoływana. Podobnie będzie z uchwałami o zakupie nieruchomości w sytuacji gdy zakup został dokonany. Powstałoby pytanie czy uchwałę taką należy przechowywać w rejestrze czy też ją usunąć.


 2. Zarząd Główny prowadzi odrębne zbiory, ułożone rocznikami i numerami tak uchwał zjazdowych, Naczelnej Rady Łowieckiej lub zarządzeń Zarządu Głównego PZŁ.


 3. Obowiązujące uchwały NRŁ czy też zarządzenia ZG PZŁ publikowane są na naszej stronie internetowej. W przypadku gdy dana uchwała jest zmieniana pojawiają się teksty jednolite z zaznaczeniem tego faktu. Nie publikuje się natomiast uchwał w sprawach indywidualnych, uchwały takie doręcza się stronom. Nie publikowane są też uchwały nie dotyczące bezpośrednio członków Zrzeszenia np. uchwały ZG PZŁ dotyczących np. imprez łowieckich organizowanych przez zarząd okręgowe, czy też kierowane wyłącznie do innego organu Zrzeszenia. Ponieważ strona internetowa powstała stosunkowo niedawno jest ona sukcesywnie uzupełniana o akty pochodzące z daty przed jej powstaniem.


 4. Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych.
/-/ Marek Matysek
Rzecznik prasowy PZŁ


Jakie praktyczne informacje płyną z powyższej odpowiedzi rzecznika prasowego ZG PZŁ?

Po pierwsze taka, cytuje z powyższego pisma Marka Matyska, że Obowiązujące uchwały NRŁ czy też zarządzenia ZG PZŁ publikowane są na naszej stronie internetowej. Tak więc zainteresowani obowiązującymi aktami prawnymi wewnątrzorganizacyjnymi powinni sprawdzać, tę stronę i stosować się do tych przepisów, które są tam publikowane. Jest wprawdzie w powyższej odpowiedzi zastrzeżenie, że strona internetowa jest sukcesywnie uzupełniana o akty pochodzące z daty przed jej powstania, które ma dla mnie charakter furtki, żeby móc przez nią przepchnąć coś, co w jakiejś indywidualnej sprawie mogłoby mieć znaczenie, ale jeżeli Zarząd Główny chce być poważnie traktowany, to należy przyjąć, że umieszczono już na niej wszystkie obowiązujące w Zrzeszeniu akty prawne, ponieważ od założenia strony www.pzlow.pl minęło już prawie 9 lat.

Po drugie, bardzo ważne stwierdzenie znalazło się w punkcie 5 odpowiedzi. cytuję: Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych. Fragment ten w kontekście pytania zadanego przez redakcję, potwierdza oficjalnie, że instrukcje wprowadzane zarządzeniami ZG PZŁ nie mają charakteru obowiązującego wobec członków PZŁ (myśliwych i kół łowieckich). Dlatego też np. wszyscy ci, którzy traktowali zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich jako poradnik, stosowany na zasadzie dobrowolności, mieli rację.

To, że niektóre zarządy okręgowe zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich traktują jako obowiązujące, jak np. ZO PZŁ w Bydgoszczy nie znaczy nic ponadto, że poziom wiedzy o prawie reprezentowany przez niektórych działaczy "od zawsze" zasiadających w organach PZŁ jest żenujący, czego niejeden przykład pokazały artykuły w dzienniku "Łowiecki".
29-04-2011 09:21 WIARUS Troper : Dziękuję za troskę o mój image !!! Sam o to się troszczę jak potrafię! Zastanów się jednak nad sobą, w szczególności w aspekcie ochoczego odmawiania i przyznawania racji innym, zwłaszcza przy braku jakichkolwiek argumentów własnych. Darz Bór!!!
23-04-2011 14:21 Troper Kol Wiarus nie ośnieszaj się,jest mi przykro że tak negatywnie o Tobie napisał kol.RafałJ ale on naprawde ma rację jesteś Kolego nie na miejscu.Pozdr DB
23-04-2011 10:53 Rafał J. WIARUS, nie możesz zrozumieć, że swoim wejściem z 20-04-2011 14:59, to właśnie Ty „rozmydlając” problem, dokonałeś dodatkowo próby zamazania istoty sprawy, a przy okazji przekłamania rzeczywistości. Ja tylko delikatnie zwróciłem Ci na to uwagę, ale jak widać – bezskutecznie. W swojej zarozumiałości, bufonadzie, nie raczyłeś nawet odpowiedzieć mi merytorycznie. „Mnóstwo sprzeczności" " Instrukcji.... " ze Statutem PZŁ, to ja Ci wykażę w terminie nieco późniejszym (na razie, to ... muszę pomagać w przygotowaniach przedświatecznych). Na koniec już - ZO w Bydgoszczy tylko ośmiesza się tym swoim „ABC Zarządu Koła”, ale to jeszcze inna bajka, na inną okazję.
23-04-2011 08:59 WIARUS Rafał J – Rozmydlasz temat ! Napisałeś coś w stylu „ A u Was, w Ameryce, biją Murzynów!” A to zupełnie inny problem! Natomiast w temacie omawianym: - zero do kwadratu- czyli KOMPLETNE ZERO!!! ...........................................................................
lelek_nowy : - nie na temat ujadasz ! Gdzie Twoje dowody na Twoje stwierdzenie z 21 -04-2011 16:42- „W tej instrukcji sprzeczności ze statutem jest mnóstwo.” , o których wyliczenie prosiłem o 16.46 tego samego dnia ???........................................................ Życzę Panom smacznego jajka ;-)))
23-04-2011 01:28 Rafał J. Gdyby czytał Cię ktoś, kto wcześniej nie miałby pojęcia o tym, o czym tak kolorowo i z socjalistyczną wręcz dumą próbowałeś pisać 20-04-2011 14:59, jego podziw nad demokratyczną perfekcją organizacyjną Zrzeszenia nie miałby granic.
Zamazujesz, WIARUSIE, rzeczywistość, gdy beztrosko oznajmiasz: „Zjazdy okręgowe powołują władze Zrzeszenia w danym okręgu”. Co to są władze Zrzeszenia w danym okręgu? Czy do nich zaliczasz także zarząd okręgowy z łowczym okręgowym na czele? Jeżeli tak, to bądź łaskaw zauważyć, że częściowo wręcz kłamiesz. Wystarczy zajrzeć do brzmienia § 124, z którego wynika, że okręgowy zjazd delegatów wybiera jedynie okręgową radę łowiecką, a dopiero ta (patrz § 127), oprócz prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego, okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej – powołuje i odwołuje ... Stop. Tylko pozornie , bo „W UZGODNIENIU Z ŁOWCZYM KRAJOWYM” (w dodatku z ... ustępującym) - łowczego okręgowego, a dopiero „NA JEGO WNIOSEK” (a niech by tylko wykonał jakiś ruch niezgodny z wolą Łowczego Krajowego ...) - od 2 do 4 członków zarządu okręgowego. Zauważasz tu może jakieś zasady demokratyczne? Bo ja nie. To jak? Nadal widzisz po mojej stronie tylko „zero kompletne!!!”? Gratuluję wspaniałego samopoczucia, gloryfikującego jeszcze wspanialsze (chyba tylko Twoim zdaniem i Tobie podobnych) zasady panujące w Zrzeszeniu.
Można by długo pisać o Twoim tym wystąpieniu, tylko nie wiem po co.
22-04-2011 12:27 lelek_nowy "...... ! A zgodnie z "Instrukcją......". Jak mantrę powtarzasz, że Instrukcja, Instrukcja, Instrukcja, ..... jakbyś miał osobisty interes, żeby ta instrukcja była obowiązująca. Kazałeś się jej nauczyć na pamięć członkom swojego koła i robisz im z niej egzanminy, żeś się tak do niej przywiązał?
22-04-2011 10:05 Stanisław Pawluk WIARUS! Weź łaskawie pod uwagę, że wykładnie jak kwalifikować ową książkę są różne w zależności jaki interes władzom PZŁ w danej chwili przyświeca. A już zaliczanie jej do dokumentów "statystycznych" zupełnie tej władzy nie przekonuje. A ta przekonuje np. sądy, że ta książka wartości nijakiej nie posiada. Chyba, że trzeba komuś dokopać za np. wadliwy wpis.
22-04-2011 07:54 WIARUS Rafał J: Nic w temacie nie napisałeś! Zero kompletne !!! Gdybyś chociaż próbował obalić to co napisałem 20-04-2011 o 14:59 to ...... ! A zgodnie z "Instrukcją...... " "Książkę ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym" należy przechowywać w dokumentacji koła przez 5 lat jako stanowiącą źródłowy materiał statystyczny ! To informacja dla Stanisława Pawluka. Wszystkim komentatorom tego sprawozdania i Autorowi życzę smacznego jajka i wesołych Świąt Wielkanocnych! Alleluja!! WIARUS
22-04-2011 01:00 Rafał J. Z całym szacunkiem, WIARUS, ale doszedłem do wniosku, że na punkcie uchwał NRŁ, czy zarządzeń ZG, bez względu na to, kiedy zostały podjęte (rok temu, dziesięć lat czy nawet dwadzieścia lat wstecz) , Ty masz po prostu kota. Mógłbym Ci przynajmniej kilka tego dowodów dostarczyć, tylko nie wiem po co. Bronisz tych uchwał i zarządzeń, jakbyś sam był ich autorem. Na każdy, nawet najmniejszy, atak pod ich adresem, reagujesz od razu alergicznie. To zły znak. Popatrz np. na swój występ 20-04-2011 14:59 - przecież on jest żałośnie "frustracyjno - tendencyjny".
Czemu to ma służyć? Kiedyś byłeś chyba bardziej poważny lub Twoich dziwactw nie zauważałem. Uważam, że wnioski Piotra Gawlickiego są ze wszech miar uzasadnione i wielkie dzięki mu, że ten problem podjął.
Zostawmy harapa i WIARUSA w ich wspólnych, często błędnych przekonaniach. Ich już nic i nikt nie jest w stanie zmienić. Oni tacy już zostaną na wieki. Są niereformowalni, jak cały kadłub, główny rdzeń PZŁ, którego centralnymi postaciami są najważniejsi w Zrzeszeniu, byli tajni współpracownicy służb specjalnych.
DB.
21-04-2011 17:18 Stanisław Pawluk harap. Oplatasz! Władze PZŁ raz twierdzą, że ta instrukcja obowiązuje innym razem, że jest uchylona! Wbrew twemu twierdzeniu jest ona niejasna i zagmatwana. Jak Zdzisławowi W. potrzeba było, aby książki ewidencji na polowaniu były smieciem a nie dokumentem to je spalił aby zniszczyć dowody, że zwierzynę z obwodu gdzie plan był wykonany zapisywał na inny leżący w zupełnie innym rejonie hodowlanym. Biegły z PZŁ wywodził podobnie. Jak zaistniała potrzeba aby ta książka była wąznym dokumentem to znaleźli się biegli w tym sam szef GKR co twierdzili, że tak jest. I nadal niewiadomo jak zakwalifikować tą książkę wg tej instrukcji i ile lat powinna być przechowywana. Czy jest to dokument zaliczany do ksiąg, rejestrów i dzienników w rozumieniu tej instrukcji? Ja mam dowody pisane przez ww na tak i na nie. Więc jak jest?
21-04-2011 17:02 harap 
Istotnie owa "Instrukcja..." nie została uchylona zatem obowiązuje nadal. A tak faktycznie to o co chodzi? Mam ją przed sobą i twierdzę,że w jasny sposób określa zasady prowadzenia dokumentacji w Kołach Łowieckich. Natomiast przepisy które utraciły ważność np. przez wprowadzenie nowych jak np. "Rozporządzenie Ministra Środwosiska dot. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz" , zwyczajnie przestały obowiązywać.
Czyż nie spotkamy się jeszcze z przepisami prawa wprowadzanymi do stosowania w okresie II-giej Rzeczypspolitej dotychczas nie uchylonymi?
Gratuluję wyboru tematu na felieton
harap
21-04-2011 16:46 WIARUS lelek_nowy:- Żebyś był choć trochę wiarygodny w tym co piszesz, to wylicz te " mnóstwo sprzeczności" " Instrukcji.... " ze Statutem PZŁ! Powodzenia ;-))! PS. No i "uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich" to jednak co innego niż " Instrukcja .... "
21-04-2011 16:42 lelek_nowy "4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu." To z ustawy zjazdowej. W tej instrukcji sprzeczności ze statutem jest mnóstwo. Uzupełnianie 9 rok z rzędu od powstania strony to oczywiście normalne. A tak na marginesie, co tak walczysz o ważność instrukcji, którą mało kto jeszcze pamięta, a PZŁ nie publikuje i nie przypomina?
21-04-2011 16:27 WIARUS lelek_nowy: - cytat z pisma Rzecznika prasowego: - ""Ponieważ strona internetowa powstała stosunkowo niedawno jest ona sukcesywnie uzupełniana o akty pochodzące z daty przed jej powstaniem.""" Dla mnie jest to proste i zrozumiałe ! Aktualizację "Instrukcji .... " o wzory dokumentów stanowiących jej załączniki, pochodzących z późniejszych aktów prawnych, zawsze można przeprowadzić ! ( choćby w sposób przedstawiony w moim pierwszym wpisie ). Uchwalenie Statutu PZŁ zmieniło tylko Statut a sam Statut nie określa dokumentów wenętrznych Zrzeszenia, które przestały obowiązywać ;-)) Podjęcie uchwały o kierunkach działalności na kadencję nie zmieniło żadnych wewnętrznych dokumentów Zrzeszenia!! PS. Jak czegoś nie widać to tego nie ma ???
21-04-2011 13:04 lelek_nowy WIARUS, nie chciałbym Cię urażać, ale twoje wywody to naprawdę jakaś aberacja w interpretacjach prawnych. Piszesz "...czy omawiana instrukcja jest na stronie internetowej czy nie, nie ma znaczenia w świetle wyjaśnień rzecznika prasowego – pewnie kiedyś tam się znajdzie. (....) Jak się więc już tam znajdzie, to mam nadzieję że w wersji aktualnie obowiązującej i potem będzie na bieżąco aktualizowana w miarę wchodzenia w życie nowych aktów prawnych...." Instrukcja wprowadzona zarządzeniem to ściśle określony kawałek tekstu opisany datą wydania. Nie ma czegoś takiego jak aktualizowanie instrukcji w miarę wchodzenia w życie nowych aktów prawnych. Albo taka instrukcja jest ważna, albo co najmniej uchwałą XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego została uchylona. Z pisma rzcznika wynika, że ważne wewnątrzorganizacyjne akty prawne są publikowane na stronie www.pzlow.pl. Dzisiaj tej instrukcji tam nie ma, więc nie można jej traktować jako ważnej, a jak się znajdzie teraz, czyli po 9 latach uaktualniania strony, to będziemy dyskutować. Z tym, że nigdy nie znajdzie się tam w wersji zaktualizowanej do nowych aktów prawnych, bo wtedy nie będzie to już tamta instrukcja z 1998 r. tylko instrukcja z dnia jej aktualizacji, wprowadzonej jakimś innym zarządzeniem ZG PZŁ z datą bieżącą.
20-04-2011 14:59 WIARUS Przypomnę tylko to, co wiedzieć i z czego sprawę zdawać sobie powinni wszyscy namawiający innych do czytania ze zrozumieniem, np. pisma rzecznika prasowego ! Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Prawo łowieckie w n/w artykułach stwierdza:
Art. 32. 3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.
Art. 33.1. Koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są PODSTAWOWYM OGNIWEM ORGANIZACYJNYM w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa.
Art. 33. 4. Wskazane statutem organy okręgowe, o których mowa w art. 32a ust. 4, koordynują i nadzorują działalność kół łowieckich oraz członków - osób fizycznych niezrzeszonych w kołach łowieckich.

W związku z powyższym w tej chwili o strukturach organizacyjnych stowarzyszenia decyduje statut, który został przyjęty uchwałą XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Przypomnę, iż KZD jest najwyższą władzą zrzeszenia Polski Związek Łowiecki (art. 32a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie oraz § 99 ww. statutu). Członkowie koła łowieckiego na swym WZ podejmują w drodze głosowania decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach koła i raz na pięć lat wybierają zarząd koła. Co pięć lat koła wyłaniają swych delegatów na zjazdy okręgowe. Zjazdy okręgowe powołują władze Zrzeszenia w danym okręgu oraz delegatów do najwyższej władzy zrzeszenia - KZD PZŁ. KZD określa zadania Zrzeszenia na okres kadencji oraz konstytuuje, także na ten okres - skład NRŁ. Ta z kolei powołuje wszystkie centralne struktury, a mianowicie: ZG PZŁ , GSŁ , GRD , GKR i KOŁ. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą więc wyłonieni w demokratycznych wyborach pośrednich przedstawiciele kół i przedstawiciele członków niestowarzyszonych z kołami, którzy zdecydowali o strukturze organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego, w tym o funkcjonowaniu zarządów okręgowych. Podsumowując dotychczasowe wywody - koło stanowiąc podstawowe ogniwo organizacyjne jest częścią struktury okręgowej a okręg jest z kolei częścią struktury zrzeszenia PZŁ ! Koła działają na obszarze dzierżawionych obwodów, okręgi na obszarach ustalonych przez KZD (zał. 4 Statutu) a zrzeszenie PZŁ na obszarze kraju ( Statut § 3 ). Statut pozwala ZG PZŁ na wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji ( § 113. 6) oraz ustala, że sprawowanie nadzoru nad zarządami okręgowymi należy do ZG PZŁ ( § 113. 5) Statutu ) , nad kołami i członkami niestowarzyszonymi do zarządów okręgowych (§ 133. 8) Statutu) a ponadto stwierdza, że do zadań ZO należy kontrola działalności kół łowieckich (§ 133. 6) Statutu) !!! Konkludując – wypowiedź rzecznika prasowego: -„ Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych.” nie rozmija się z realnie istniejącą, statutowo określoną rzeczywistością organizacyjną Zrzeszenia!! W tej sytuacji za żenującą należy uznać uwagę sprawozdawcy, oceniającą poziom działaczy jednego z zarządów okręgowych! Natomiast to, czy omawiana instrukcja jest na stronie internetowej czy nie, nie ma znaczenia w świetle wyjaśnień rzecznika prasowego – pewnie kiedyś tam się znajdzie. Korzystanie z niej przez zainteresowanych myśliwych z pewnością byłoby łatwiejsze gdyby tam była. Jak się więc już tam znajdzie, to mam nadzieję że w wersji aktualnie obowiązującej i potem będzie na bieżąco aktualizowana w miarę wchodzenia w życie nowych aktów prawnych. Darz Bór!!!
19-04-2011 22:58 rycerz Czytajcie Koledzy pismo rzecznika ze zrozumieniem. ZG PZŁ nie prowadzi rejestru aktualnie obowiązujących aktów wewnątrzorganizacyjnych, ale równocześnie prowadzi rejestry, w tym zarządzeń Zarządu Głównego PZŁ. Jak ma rejestr zarządzeń to musi wiedzieć, czy w tym rejestrze zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 r. jest dalej aktualne, czy nie jest, bo inaczej jak mógłby pracować dział prawny, rozpatrywać odwołania, etc. Ale tego nikt wyraźnie nie powie, bo wygodniej jest oświadczyć, że strona www jest już 9 rok uaktualniana o obowiązujące przepisy z lat poprzednich i jak będzie to potrzebne, to dołączy to zarządzenie do strony i już jest ważne. A jak rzecznik pisze, że wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych, czyli niby zarządzenie nr 5 nie obowiązuje kół i członków, to wystarczy oświadczyć w przyszłości, że koła są elementami struktury organizacyjnej Zrzeszenia nadzorowanymi przez ZG PZŁ i wobec nich instrukcje wprowadzane zarzadzeniami ZG są jak najbardziej obowiązujące. Dlatego w piśmie nie znajdziecie bezpośredniej odpowiedzi na konkretne pytania, tylko to typowa "mowa-trawa", żeby zawsze dało się wykręcić, nawet gdyby trzeba postawić na głowie coś, co większości wydaje się normalne. Doświadczenie ze służb widoczne gołym okiem.
19-04-2011 22:17 lelek_nowy A na stronie www.pzlow.pl zarządzenie nr 5 z 1998 r. jest?
Jak nie ma to jak obowiązuje?
19-04-2011 17:17 WIARUS Cytat:"Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych." - oznacza, że Zarządy Okręgowe, nadzorujące działalność kół łowieckich w swym okręgu, mogą w pełni wymagać realizacji jej ustaleń w swym okręgu ! ZG PZŁ wprowadzając Zarządzeniem nr 5 z dnia 3.03.1998r. " Instrukcję prowadzenia dokumentacji w Kołach Łowieckich" stwierdził: - że czyni to w celu uaktualnienia i ujednolicenia dokumentacji w kołach łowieckich; - że jest to realizacja Uchwały XVII KZD PZŁ. "Instrukcja .... " stanowi załącznik do zarządzenia i w postanowieniach ogólnych, w punkcie 1 czytamy: - "Przepisy instrukcji określają PODSTAWOWĄ DOKUMENTACJĘ, którą OBOWIĄZANE są prowadzić koła łowieckie , ustalają zasady sporządzania i przechowywania tej dokumentacji" . Zatem wniosek wyciągniety przez Autora jest niewłaściwy, wprowadza w błąd i w ewidentny sposób stoi w sprzeczności z treścią Zarządzenia i Postanowień Ogólnych Instrucji! Ze względu na upływ czasu, zmiany w treści wydanych państwowych aktów prawnych w późniejszym okresie, należałoby tę instrukcję zaktualizować np. w dziale gospodarki finansowej czy o wzory załączników obecnie obowiązujacych a pochodzących z później wydanych rozporządzeń np. MŚ w sprawie szacowania szkód. Ale to na swoje potrzeby może i powinno uzupełniać ( uaktualniać ) każde koło rękoma swego sekretarza na przykład! Niemniej z " Instrukcji ..... " przynajmniej wiadomo jaka dokumentacja jest OBOWIĄZKOWA. Ponadto można prowadzić także inną, niezbędną dokumentację, którą Koła uznają za potrzebną ( Postanowienia Ogólne I.3 )!!! Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.