Poniedziałek
02.05.2011
nr 122 (2101 )
ISSN 1734-6827
Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
ul Meissnera 1
80-462 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500PLN
tel: (058) 340-93-98
Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 02.05.2011
Numer wydania:
122 (2101 )
ISSN 1734-6827
ARCHIWUM
DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Naczelny
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce
   Sobótka
   Glinki
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
   Filatelistyka
   Falerystyka
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Aukcje
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
Mapa
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia24.04.2011 - 30.04.2011
Z archiwum dziennikaWtorek 26.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego autor: lorek
Coraz więcej szanowanych instytucji życia publicznego zaczyna interesować się sądownictwem łowieckim. Pisała o nim Helsińska Fundacja Praw Człowieka" 10 miesiący temu, a ostatnio zainteresował się nim Rzecznik Praw Obywatelskich, krytycznie wypowiadając się o obowiązujących w nim procedurach i prawach obwinianych. O istnieniu sądów łowieckich w Polskim Związku Łowieckim wie chyba każdy myśliwy. Wprowadzone do statutu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w 1936 r., jako koleżeńkie sądy dyscyplinarne, zamiast kontynuować ideę ich założycieli, dewaluowały się przez lata realnego socjalizmu, żeby obecnie przybrać formę straszaka i aparatu represji wobec tych, którzy nie odpowiadają szeroko pojętej grupie działaczy i organom PZŁ. Mało o nich w praktyce wiemy, bo tylko nieliczni mieli styczność z ich postępowaniem, a w szczególności mogli poznać je od tej najmniej przyjemnej strony, tzn. bycia obwinianym. Ponieważ złośliwi mówią, że na każdego paragraf da się znaleźć, warto zapoznać się jak w praktyce wygląda, z punktu widzenia obwinianego, postępowanie dyscyplinarne w PZŁ.
więcej>>

Z archiwum dziennikaŚroda 27.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.II autor: lorek
Wczoraj opisałem pierwsze rozprawy przed OSŁ wobec dwóch obwinianych, którym ORD w Gdańsku postawił zarzut przedstawienia komisji oceny trofeów rogaczy (szpicaki), które zdaniem komisji nie mogły być strzelone w czerwcu, tylko strzelono je w miesiącu wrześniu. Nie dopuszczając do oceny odwoławczej, komisja oceny trofeów poinformowała rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie, złożył wniosek oskarżycielski, a OSŁ w Gdańsku zwołał dwie pierwsze rozprawy przeciw obwinianym. Pierwsza rozprawa nie odbyła się, a druga odbyła się mniej więcej dokładnie po roku od momentu wszczęcia przeciw obwinianym postępowania dyscyplinarnego i zakończyła po 5 minutach, ponieważ przewodniczący składu orzekającego Wojciech Grochowiecki, odmówił przedstawienia się więcej niż tylko imieniem i nazwiskiem, co zmusiło obrońcę do postawienia wniosku o wyłączenie przewodniczącego ze składu sądu. Odmowa odpowiedzi na pytanie jakie funkcje pełni, uniemożliwiło obronie ustalenie, czy nie zachodzą wymienione w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ przesłanki wyłączenia sędziego oraz czy nie ma innych przesłanek podważających bezstronność sędziego. Wniosek obrońcy o wyłączenie tego sędziego miał zostać rozpatrzony przez inny skład osobowy sądu.

więcej>>

Z archiwum dziennikaCzwartek 28.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.III autor: lorek
Jak opisałem to w dwóch wcześniejszych odcinakach, postępowanie OSŁ w Gdańsku wobec obwinianych Ireneusza O. i Arkadiusza S. nie miało na pierwszych pięciu rozprawach charakteru rzetelnego postępowania, w którym obwiniani są niewinni, do czasu udowodnienia im winy. Nagromadzenie się w sprawie całego szeregu nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, upoważniło obwinianych, do złożenia przed terminem szóstej już rozprawy w dniu 15 lutego br., wniosku, o wyłączenie ze składu orzekającego prezesa OSŁ w Gdańsku Ryszarda Kopickiego. Obrońca, w imieniu obwinianych zarzucił mu:
więcej>>

Z archiwum dziennikaPiątek 29.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.IV autor: lorek
Przed kolejną ósmą rozprawą wyznaczoną na 26 kwietnia 2010 godz. 16:00 obrona otrzymała wsparcie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego, który wskazał OSŁ w Gdańsku, że stronie trzeba bezwarunkowo wydać kserokopie akt sprawy. Mimo tej rekomendacji, sekretariat OSŁ w Gdańsku kserokopii akt sprawy obronie nie wydał. Tym razem, zawiadomienia o terminie rozprawy przyszły do obwinianych w przewidzianym Regulaminem terminie i obwinieni z obrońcą zjawili się o czasie na rozprawie. Na sali okazało się, że znowu zmieniono sposób rozlokowania obecnych. Stoły jak ostatnio stały w kształt odwróconej litery U, ale tym razem sąd zasiadał na jednej z odnóg tej litery. Na szczycie przewodniczący posadził za to rzecznika dyscyplinarnego, krzeseł dla obwinianych na środku sali już nie było, z naprzeciw sądu, na drugiej odnodze litery U, zasiedli obwiniani razem ze swoim obrońcą. Ciekawe, czy zmienianie zasad zajmowania miejsc na sali rozpraw podczas każdej z rozpraw to przypadłość wszystkich sądów łowieckich, czy tylko właściwość OSŁ w Gdańsku.

więcej>>

Z archiwum dziennikaSobota 30.04.2011
O rzetelności sądu łowieckiego,
post scriptum
autor: lorek
W czterech odcinkach opisałem postępowanie Okręgowego Sądu Łowieckiego w Gdańsku, który pod zwierzchnictwem swojego prezesa Ryszarda Kopickiego, sędziego zawodowego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, prowadził postępowanie przeciwko dwóm myśliwym, którym Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Wiesław Wysiecki zarzucił przedstawienie do oceny komisji poroży, nie pochodzących od rogaczy strzelonych w czerwcu, tylko we wrześniu.
więcej>>

Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Komentarze czytelników
... do felietonów
12:41 puchaty misPanie Lorek. Przeczytałem Pański "cykl" z zeszłego roku(sic!),i powiem szczerze że, doszedłem do zgoła innych wniosków niż te Pańskie zawarte w tamtym tytule, a które rozszerza Pan tutaj o żądanie "Zlikwidować...". Jak sam Pan napisał, obrońcą obwinionych został P.Gawlicki. Podobno przekonany o niewinności obu Kolegów, ale i o stronniczości OSł-u.I w tym miejscu zaczynają się owych Kolegów "kłopoty". Kto ich namówił na takiego "obrońcę" który linię obrony opiera na wyszukiwaniu błędów proceduralnych a nie na zaistniałych faktach, które mogłyby świadczyć o niewinności lub o wyjątkowych okolicznościach w przypadku ewentualnego złamania Prawa? Taką obronę jaka wybrał Gawlicki , przyjmuję się przy ewidentnej winie podsądnych, przedłużając tym samym ,sam proces w nieskończoność. Coś więc jest tutaj "nie teges"? Po lekturze całości można by dojść do wniosku , że opis procesu to kolejny już przykład próby przekucia porażki w sukces. Kolejny też przykład na to że dwaj Koledzy ,"w ciemno" ufając zapewnieniom obrońcy, stali się tylko jego narzędziem w jego "procesie",gdyż w/g mnie był to "proces" Gawlicki kontra OSŁ-y, a nie rozprawa nad postępkiem obwinionych. Jeszcze parę takich rozpraw z uczestnictwem Gawlickiego , a Maziarz będzie mógł stworzyć "Grupę wzajemnego wsparcia" dla pokrzywdzonych przez ....no własnie! Na pewno nie przez OSŁ. Panie Lorek,może Pan , doradzi Gawlickiemu że , jak nie umie bronić to może niech zacznie oskarżać ? Chociaż już ,właściwie to czyni....od dawna. puchaty Tytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1
13:11 azil II"Coś więc jest tutaj "nie teges"?" To stwierdzenie nie jest najnowsze. Używają takich i podobnych utrwalacze prawa łowieckiego i nie tylko. Właśnie dzięki takim jak miś........ cwaniaczki w kieckach twierdzą iż są kompetentnymi by, dzielić i rządzić. Na to,to tylko ( http://www.youtube.com/watch?v=ODsnq0Q6LOQ&feature=related ) 2 min. 17sekTytuł:
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1
więcej>>
Wiedza i edukacja
 Odpowiedzialność dysc...
 o której na poranne p...
 Prezes Kontra Zarząd
 Czyj teren?
 Czy błąd w odpowiedzi...
 Przekroczenie planu p...
 Propozycje uchwał
 Nowelizacja Ustawy o ...
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Na Walnym Zgromadzeniu jest powoływana komisja "uchwał i wniosków". Myśliwi zgłaszają do niej propozycje do uchwał, które następnie są głosowane. Jeżeli propozycja przechodzi większością głosów jest zapisywana jako uchwała. Czy jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i z par 59 ust 1 statutu PZŁ?
Odpowiedź:
Tak zgodne, o ile tematyka wniosków zgłoszonych do komisji uchwał odpowiada tematyce punktów porządku obrad danego WZ. Jeżeli tematyka wniosku do komisji nie mieści się w porządku obrad, WZ nie ma prawa go głosować. Gdyby głosowało i uchwała zostałaby przyjęta, to każdy z członków koła może odwołać się do ZO i ten uchyli tak przyjętą uchwałę. Wyjątkiem są sytuacje z § 59 ust.2 statutu.
Myśliwskie akcesoria
 Merkel RX Helix
 luneta Celestron 15-4...
 BURRIS Eliminator Las...
 Silvertip 220 grain 3...
 pastuch urządzenia
 8x57 JS Vs. 9,3x62
 Nóż Cudeman
 Mauser 8x57
 CZ jakość
Redaktorzy piszą
Zlikwidować sądy łowieckie od zaraz, cz.1 autor: lorek
Czytelnicy poznali już przebieg postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez ORD w Gdańsku Wiesława Wysieckiego, a następnie przez OSŁ w Gdańsku, którego prezesem jest Ryszard Kopicki, wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku i przewodniczący Izby Morskiej w Gdyni. W kolejnych odcinkach artykułu z czerwca 2010 r. przypominanego do soboty w dzienniku "Łowiecki", przedstawiłem kolejne rozprawy i opisałem jak skład orzekający, któremu na większości rozpraw przewodniczył prezes OSŁ w Gdańsku Ryszard Kopicki, prowadził postępowanie przeciwko dwójce obwinianych. W całym postępowaniu, które w I instancji zakończyło się w listopadzie ub.r. uczestniczyło 7 różnych sędziów, co w sądach powszechnych byłoby niedopuszczalne, a w sądach łowieckich jak widać jest normalne. Ciekawe, czy wszyscy sędziowie zapoznawali się rzetelnie z aktami, czy tylko asystowali przewodniczącemu, co wydaje się bardziej prawdopodobne, bo przysypianie podczas rozpraw było regułą.

Przypomnę, że ostatnim zdarzeniem w sprawie, przed zakończeniem się kadencji OSŁ i zjazdem okręgowym, który wybrał Okręgową Radę Łowiecką, było zawieszenie obwinianych w prawach członków PZŁ do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego (nie dłużej jak 6 miesięcy - (§ 53 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ). Żeby sąd łowiecki mógł taką sankcję zastosować, ORD w Gdańsku Wiesław Wysiecki wspólnie ze swoim zastępcą Mirosławem Mudlaffem, komendantem Straży Miejskiej w Sopocie, którego skierował do uczestnictwa w końcowych rozprawach, skierował do sądu pismo, w którym określił, że czyn oskarżonych jest tak wysoce szkodliwy, że zmuszony jest wnioskować o zmianę kary z 2-lat zawieszenia, na wykluczenie z PZŁ. W ten sposób dał sądowi wolną rękę do zastosowania w/w sankcji zawieszenia, które można zastosować tylko wtedy ..."gdy dotychczas zebrane w toku postępowania dyscyplinarnego dowody w wysokim stopniu uprawdopodobniają popełnienie przewinienia, a z okoliczności sprawy wynika, że za czyn ten należałoby orzec karę zasadniczą wykluczenia z Zrzeszenia"... żeby obwiniani nie myśleli, że mogą stawiać się sądowi, co działacze zarzucali obwinianym, w tym również w sprawozdaniu prezesa OSŁ dla Okręgowej Rady Łowieckiej i Okręgowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Warto zacytować, co prezes Ryszard Kopicki napisał o dwóch obwinianych o podmianę poroży do oceny w swoim sprawozdaniu z całej kadencji OSŁ w Gdańsku:

więcej>>
Strzelectwo
 Majówka Rybnik wyni...
 PUCHAR WIOSNY w Cze...
 Zawody w Kaliszu
 Zawody w Stajkowie
 Zawody w Goleszowie...
Dyskusje problemowe

Brak wpisów w tym wydaniu
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Hyde Park Corner
   Wilki
   Artykuł z Kuriera
   Rogacze wytarte/ wypa...
   WZ-ZK. PYTAŃ TRZY...
   statut .doc
   Cena odstrzału kozła
   CD.Do ...Panie Pawluk...
   Wysokość składki
   JEST ZŁOTO!!!
   POLICJANCI I FUNKCJON...
   Panie Pawluk...pogada...
   Do lanceta
   Ile kg ma warchlak na...
   Na dzika i na płową
  Przepisy kulinarne

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Nowe zdjęcia w galeriach
  więcej>>
  01-05-11 23:58
  Czarna Perła
  21-04-09 19:04
  sumada
  15-08-09 12:35
  keram_j
  Psy myśliwskie
   "smyczoobroża"
   Płochacz niemiecki
   Próby Polowe
   jagi i alpejczyki w...
   Czy wybiera sie kto...
   Szczenie Fox Teriera
   Regionalny Konkurs ...
   Tropienie-literatur...