DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk13-11-2009
„Dąbrowa” pod psem?

W KŁ "Dąbrowa" w okręgu Biała Podlaska miały miejsca różne, trudno akceptowane w cywilizowanym społeczeństwie wydarzenia. Podjęto np. uchwałę nakazującą obcinanie lisom uszu, uchwałę wykluczającą członka za napisanie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, albo nie wykonano wyroku sądowego przywracającego członkostwo Tomaszowi Rappe po niezasadnym wykluczeniu. A oto mamy kolejny przykład „koleżeństwa” a’la „Dąbrowa”

Nowy zarząd, pod prezesurą Antoniego Sacharuka, który na przestrzeni niespełna jednej kadencji radykalnie zmienił swój stan osobowy, odziedziczył po poprzednikach nie tylko bardzo dobrą i koleżeńską atmosferę, ale sporą ilość przyswojonych zasad, zwyczajów czy uchwał sprzyjających dobremu pojmowaniu łowiectwa przez członków koła. Jedną z takich ugruntowanych i stosowanych uchwał była ta, która nakazywała zwrot członkom koła części poniesionych kosztów na zakup rasowego psa, w kwocie do 300 zł. Wraz z objęciem prezesury przez Antoniego Sacharuka uchwała ta stała się narzędziem do wszczęcia kolejnego procesu sądowego koło „Dąbrowa, kontra członek koła. Koło to nigdy w swej historii nie zaliczyło takiej ilości spraw sądowych jakie za sprawą działań aktualnego prezesa zalicza. Członkowie coraz głośniej z sarkazmem stwierdzają, że na kolejną już sprawę do Sądu Okręgowego w Lublinie jedzie pełen autokar „dyżurnych świadków”, prawie etatowych adwokatów, których oprócz radcy prawnego z Zarządu Głównego przewinęło się już czterech, często występując niemal w komplecie na salach rozpraw.

Ofiarą tej sądowej sprawy „pod psem”, zakończonej ostatnio, był znowu Tomasz Rappe członek Koła Łowieckiego nr 63 „Dąbrowa”, z którym przegrywanie spraw w sądzie stało się jakby masochistyczną przyjemnością prezesa koła. Tomasz Rappe zakupił rasowego psa. Okazał zarządowi dokumenty potwierdzające rasę i koszt nabycia. Z tą chwilą, na mocy wspomnianej uchwały, powstała należność KŁ „Dąbrowa” wobec członka, wykazującego się szczególnym zrozumieniem dla potrzeby posiadania psów ułożonych do polowań.

Tomasz Rappe w normalny sposób nie był w stanie wyegzekwować nienależnie wpłaconych składek członkowskich za okres wykluczenia w kole i dla dochodzenia swojej należności sprawą musiał zająć się sąd powszechny, za okres, kiedy zdaniem koła nie był członkiem, a które to składki zarząd koła nakazał mu zapłacić po przywróceniu mu członkostwa w kole. O tym, iż składki za okres pozostawania poza kołem w wyniku wykluczenia są nienależne wypowiadała się komisja prawna NRŁ i pisał o tym także szef zespołu prawnego ZG PZŁ Marek Duszyński, a opinia ta znana jest doskonale także szeregowym członkom Zrzeszenia.

Koło Łowieckie „Dabrowa” w rewanżu, pozwem wzajemnym z dnia 5 stycznia 2009, domagało się zasądzenia od Tomasza Rappe kwoty 698 złotych wraz z odsetkami. Reprezentujący Koło w tej sprawie adwokat Przemysław Bałut usiłował wykazać, że Tomasz Rappe ma zobowiązania w stosunku do koła w postaci:

- 118 zł tytułem opłaty za nie odpracowane dniówki w latach 2006/2007 r.
- 130 zł tytułem składek za okres od 24.10.2007 r. do 21.03.2008 r.
- 150 zł tytułem składek za okres od 1.04.2008 r. do 30.07.2008
- 300 zł tytułem nienależnie pobranej premii na zakup psa w czasie, kiedy pozwany wzajemny nie był członkiem Koła Łowieckiego i nie przysługiwały mu uprawnienia z tytułu członkostwa, w tym uprawnienie do pobrania tejże premii.”


Powyższe żądania w kolejnym piśmie procesowym, koło wzmocniło siłą następnych prawników, bo występują już w nim dwaj adwokaci Przemysław Bałut i Andrzej Latoch.

Należy tu dodać, że po zainkasowaniu składek za okres wykluczenia, KŁ "Dabrowa" powtórnie wykluczyło Tomasa Rappe, „na zbity pysk” - jak mawiał prezes „Dąbrowy”, żeby następnie składki te wpierw zwrócić, a potem domagać się ich powtórnie przed sądem. W ten sposób obok kolejnej sprawy w sądzie powszechnym o przywrócenie członkostwa, Tomasz Rappe musiał w sądzie bronić się przed dodatkowymi obciążeniami, które koło wymyśliło, żeby mu dopiec.

Ostatecznym rozstrzygnięciem sporu był wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w uzasadnieniu którego sąd napisał min.:

...Pozwany Tomasz Rappe jest członkiem Koła Łowieckiego nr 63 Dąbrowa w Białej Podlaskiej.
Uchwałą z dnia 29 listopada 2005 został wykluczony z koła, jednakże Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 24 października 2007 r. orzekł, iż jego członkostwo nie wygasło. Kolejna uchwałę o wykluczeniu pozwanego z Koła Łowieckiego Zarząd podjął w styczniu 2008 roku, która to uchwała została podtrzymana ostatecznie w dniu 1 grudnia 2008 r. (...)
Zgodnie z obowiązująca uchwałą, członkowi Koła Łowieckiego przysługuje zwrot kosztów zakupu psa myśliwskiego w wysokości maksymalnie 300 złotych. Tomasz Rappe dokonał zakupu psa w dniu 2 maja 2006 r. Zaś wniosek o zwrot należności zgłosił w dniu 3 grudnia 2007 r. (okoliczności bezsporne). Z tego tytułu otrzymał zwrot kosztów.
Zgodnie z przepisami tej samej uchwały członek Koła ma obowiązek przepracowania na rzecz Koła 3 dni, zaś w przypadku braku świadczenia w naturze dokonania wpłaty po 50 złotych za każdy z tych dni. Tomasz Rappe przepracował w miesiącu październiku 2007 roku na rzecz koła 2 dni udostępniając Kołu zatrudnionych u siebie pracowników.
Składka członkowska za sezon łowiecki 2008.2009 tj. za okres od 1 kwietnia 2008 r. Do 31 marca 2009 została przez Koło ustalona na kwotę 450 złotych (...)
Pozwany wpłacił całą powyższą kwotę na konto Koła Łowieckiego w dniu 19 grudnia 2008 (...) Powód w dniu 9 stycznia 2009 zwrócił jednak Tomaszowi Rappe całą kwotę wskazując, iż jest to zwrot nienależnej składki członkowskiej za sezon 2008/2009 (...)


Sądowi także wydała się nienaturalne działanie zarządu koła, w którym najpierw żąda zapłaty nienależnych składek następnie je zwraca, a po tym wnosi o zasądzenie! Sąd ujął to następująco:

(...) W związku z powyższym zachowaniem powoda Sąd uznał za wyraźne zwolnienie dłużnika z długu. Gdyby powód bowiem uważał, że chociaż część składki mu się należy zwróciłby pozwanemu Tomaszowi Rappe tylko część kwoty jako nienależna składkę. (..) W przypadku żądania zwrotu nienależnie pobranej kwoty 300 zł z tytułu zakupu psa myśliwskiego również należy uznać je za niezasadne.(...) Spór między stronami zasadzał się na tym, że zgodnie ze stanowiskiem Koła Łowieckiego pozwany dokonał zakupu psa w okresie kiedy nie był członkiem Koła i z uwagi na to nie przysługiwał mu zwrot pieniędzy. Powód zaś twierdził, że wniosek o przyznanie mu pieniędzy złożył jako pełnoprawny członek Koła Łowieckiego zaś jak wynika z treści uchwał nie był on związany żadnym terminem do złożenia takiego wniosku.(...)

Sąd podkreśla, że w dniu zakupu psa Tomasz Rappe był pełnoprawnym członkiem Koła bowiem członkostwo to nie wygasło co potwierdził wspomniany wyżej wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie nie wygaśnięcia członkostwa Tomasza Rappe.

Ostatnim akcentem sprawy były czynności wykonane przez komornika, który wyegzekwował wszystkie należności z kosztami postępowania włącznie.

Myśliwi Koła Łowieckiego nr 63 „Dąbrowa” zaczynają zauważać, że na tych procesach jedynie tracą. Na bardzo korzystnych warunkach członkiem koła został adwokat znany czytelników dziennika z relacji o pierwszej przegranej przez „Dąbrowę” sprawie Tomasza Rappe, w której adwokat ów reprezentował koło. Twierdzą, że przegrywane procesy mają znaczący wpływ na finanse koła, o czym świadczać ma min. to, że na ostatnim Hubertusie zarząd pod prezesurą Antoniego Sacharuka zażądał niespodziewanie od uczestników polowania po 30 złotych tytułem opłaty za udział w biesiadzie myśliwskiej. Czegoś podobnego w historii „Dąbrowy” nie zanotowano. Tak jak i nie doświadczano procesów sądowych nie tylko z własnymi członkami, ale też z nikim innym.
21-11-2009 13:11 determinator zxcvb ! Nick i tekst pełen prostoty ? HA ! To jak nazwiesz swoj nick nie wspominajac o teksach ? Oczywista prawda napisana przeze mnie w oczy kole !? I dobrze ma bolec ! Walczysz z każdym kto ma odmienna opinie od Ciebie...jesteś jak wsza przeganiana z jednego psa na drugiego kąsajac wszędzie gdzie się da ,czy to ucho czy to kark...tylko aby zabolało ! Antoniego czasy miejmy nadzieje sie kończą i Twoje chore komentarze juz tego nie zmienia...Jest jeszcze druga łajza okregowa - mączyński -ciekawe jak jego losy się potoczą ? Ale on na razie nie odzywa się na forum...nie wie co napisac czy nie potrafi "sklecić" zdania bez "swojego" mecenasa S. ? Z pewnością i jedno i drugie ! Żałosne...
19-11-2009 09:15 zxcvb Jesteś mocno z zaścianku.... Powiedział bym nawet z głuszy ale jak sam wiesz kolego Pawluk dla myśliwego to raczej zaszczyt niż ujma. Sam jesteś z miasta co widać, słychać i czuć.
19-11-2009 09:08 zxcvb Napisaliście koledzy że z d*** wszystko się kojarzy Antoni tu Antoni tam a Tosiek też czy do paranoi dużo wam brakuje? Zarzucacie mi Bycie Antonim donosy a fenek to nie Antoni Ciekawe skąd wiesz a jeżeli wiesz to wasze pisanie jest działaniem w zmowie. I otwórz tę szufladę tylko niech Ci pikawa nie stanie jak się okaże że pudlisz niemiłosiernie. Pułkownik będzie miał robotę.
18-11-2009 19:55 Stanisław Pawluk zxcvb udowodnić ci tzn. siegnąc do biurka. A diagnozy biegli wydaja takze w oparciu o wypoiwiedzi. A nawet w oparciu o pismo reczne. Jesteś mocno z zaścianku.... Ps. fenek nie ma na imie "Antoni"!
18-11-2009 18:30 zxcvb ......"jest biegłym sądowym przy sądzie okręgowym. Uprawniony do badań przy uzyskiwaniu pozwolenia na broń i badań tych myśliwych skierowanych z różnych donosów jakie i ty pisałeś na Tomasza R. Stwierdził, że jak wpadniesz w jego łapy to polowaczkę masz z bańki"..... Kol Pawluk jak możesz takie rzeczy imputować biegłemu przecież to donos publiczny na tak wspaniałego bezstronnego fachowca chyba ze nie pomyliłeś się a wtedy jest to tzw wykorzystanie stanowiska do niecnych celów i Ty możesz współpracować z taką personą.
A wiesz że oskarżenie o pisanie donosów trzeba udowodnić inaczej jest to potwarz.
18-11-2009 18:21 zxcvb Kolego Pawluk gdybyś był obiektywny to bym Cię uwielbiał za zapał w ściganiu anormalności w łowiectwie. Powiedz Antoniemu alias fenek że dardzo mi przykro że nie podzielam jego poglądów w danej sprawie. Co do pułkownika z tytułem doktora to będę robił wszystko by mnie nie badał bo by jeszcze co wykrył.
18-11-2009 17:53 Stanisław Pawluk zxcvb Ten, który wypowiadał się o twoich wpisach i tobie jest w randze pułkownika z tytułem doktora i jest biegłym sądowym przy sądzie okręgowym. Uprawniony do badań przy uzyskiwaniu pozwolenia na broń i badań tych myśliwych skierowanych z różnych donosów jakie i ty pisałeś na Tomasza R. Stwierdził, że jak wpadniesz w jego łapy to polowaczkę masz z bańki.
18-11-2009 17:36 zxcvb ad fenek piszesz duzo o niczym zarzucasz moim postom wszystko co najgorsze a ja mam pytanie jaki stopień miał psychiatra bo nie lubię sierżantów i kaprali.
18-11-2009 12:02 fenek Psychiatra pyta szeregowego: Antoni! Odjeżdżacie, a ktoś wam macha białą chusteczką! Z czym wam się to kojarzy? Z d....! pada odpowiedź! ???? czemu? Bo mnie się wszystko z tym kojarzy! Zxcvb! Nie odpowiadam za Twoje skojarzenia, ale jeśli w tematyce łowieckiej ZK kojarzy Ci się z zakładem karnym, to może Twoje myślenie idzie w dobrym kierunku! Czy to jakieś proroctwo? A poglądy Fidela to "studiowałeś" z przymusu czy na ochotnika? Z Twoich postów wyziera agresja, chęć odwetu na tych co chcą poszanowania prawa! Cały świat jest zły, jeżeli są tam poglądy odbiegające od jedynie słusznych Twoich! To typowe dla dyktatorów! Jak się uchowałeś u boku prezesunia? Kim jesteś że jeszcze pozwala Ci być w kole, że Cię toleruje? Uważaj! Stalin likwidował takich osobników ze swego otoczenia, a widzę tu analogie! d.b.
17-11-2009 22:18 zxcvb ad. fenek ..."dowiemy się że Ziemia jest płaska, a każdy inny pogląd to wymysły gejów i lesbijek!".... Jezu jakie ty masz poglądy przy tobie Fidel to pikuś.
17-11-2009 22:10 zxcvb gekon dobrze że ty nie rządzisz bo byś co tydzień zwoływał walne.
17-11-2009 22:06 zxcvb ad iz27 niezrozumienie tekstu to podstawowa wada czytających rozumiem że nie jesteś upośledzony więc rozumiem że nie rozumiesz w imię swojego interesu.
17-11-2009 22:02 zxcvb ad. fenek ZK kojarzy mi się ze skrótem Zakład Karny a co do boiska jeżeli wielu zagrało na jednego to sędzia kalosz że do tego dopuścił.
17-11-2009 21:29 gekon Fenek, wódz chce "zagadać" i odwrócić uwagę od artykułu. W artykule opisano przykład wykorzystywania funkcji prezesa koła i członka ORŁ do realizowania własnych animozji i zemsty na koledze z koła.
Aby się mścić, gotowy podać do sądu osobistego wroga, /W imieniu koła? Jakiego koła? Kto wyrażał zgodę? Gdzie i kiedy?/, chociaż wiedział dobrze, że przegra. W kolejnym uzasadnieniu wyroku, juz kolejny sąd "zimny prysznic" prezzesowi zafundował. Nic dziwnego, że sądów nie lubi. W przeciwieństwie do pseudodziałaczy okręgowych sądy mają odwagę mówić przykrą prawdę Tośkowi, np. o jego wiarygodności.
Gdy prezes po sądach ściany wyciera, członkowie zarządu koła uciekają jeden po drugim od "wodza", to z "drobiu na zimno po dychu" cieszyć się wypada, bo następnym razem może zapomni w ogóle o Hubertusie tocząc kolejne procesy z członkami swojego koła. DB
17-11-2009 21:00 iz27 jakiś literów lub literówa napisała:

"surykatka surykatka została gwiazdą filmu i to nie bylejakiego - "Król lew" czy chcesz zostać gwiazdą tego forum jak politycy np Begier, Gadzinowski, Niesiołowski i inni tworzący folklor absurdu - jesteś na dobrej drodze"

Pal licho błędy, ale
raz - nie wiedziałem, że owe osoby są gwiazdami naszego forum
dwa - dlaczego bez związku z tematem wywołuje nazwiska osób publicznych
no chyba że taki jego folklor ...

Inna sprawa, który z naszych/waszych kolegów forumowych występuje z zapewne znowu niskich pobudek pod kolejnym, tajemniczym nickiem.
17-11-2009 20:16 fenek zxcvb! Były ZK to jedna drużyna. Stanisław M. to druga. Sędzia na boisku odgwizdał zwycięstwo byłego ZK! Twoja "demokracja" to kibice na stadionie. Ich krzyki i opinie niczego nie są w stanie zmienić, bo sędzia ma decydujący głos! Jaśniej nie potrafię! Wg Ciebie każdy wyrok sądu nie po Twojej myśli to krok wstecz i zamach na "boiskowo - kołową" demokrację! A jeszcze za chwilę dowiemy się że Ziemia jest płaska, a każdy inny pogląd to wymysły gejów i lesbijek! D.B.
17-11-2009 09:39 zxcvb ad fenek i cytat z Pawluka powiem ci tak jak ci bliżej do muchy to twoja sprawa tylko nie rób sobie jaj z demokracji demokracja w sądzie to Temida z opaską na oczach wystarczy że sędzia jak człowiek pomyli się i gips gotowy pomyłki moga wynikac z różnych przyczyn np; kumoterstwa,braku możliwości dowodu zniszczonego lub schowanego a sprawiedliwość opiera się na prawie chodź czasami prawo nic wspólnego z logiką nie ma.
17-11-2009 09:33 zxcvb fnek nie podlizuj się Pawlukowi każdy może się pomylić ja jestem wyrozumiały ale surykatka zaraz Cię obtańcuje za brak ......
17-11-2009 09:32 zxcvb ad. surykatka surykatka została gwiazdą filmu i to nie bylejakiego - "Król lew" czy chcesz zostać gwiazdą tego forum jak politycy np Begier, Gadzinowski, Niesiołowski i inni tworzący folklor absurdu - jesteś na dobrej drodze.
16-11-2009 22:51 fenek Kolego Pawluk! Przepraszam że Twoje nazwisko napisałem z małej litery. Wszystko przez bzdury wypisywane przez zxcvb, bo chce wprowadzić w błąd czytelników! D.B.
16-11-2009 22:39 surykatka Ad.zxcvb!Napisałeś że zastosowałeś słowo o odwrotności. Czy Ty wiesz co piszesz? Mój nauczyciel fizyki w szkole podstawowej mówił taką dykteryjkę- Nad brzegiem stawu Antoś doi krowę - a w stawie odwrotnie? To tyle odnośnie lustra! AWERS i REWERS ma moneta - nie jest to lewa i prawa strona! Fatalnego rzecznika prasowego wybrał sobie ten tajemniczy KTOŚ. pozdrawiam d.b.
16-11-2009 22:24 fenek zxcvb! Demokracja polega na tym że realizuje się wolę większości. W tym przypadku przeciwko fałszywym "ustaleniom" Stanisława M. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał wyrok w imieniu RP! Nie mieszaj do tego opinii prezesunia i jemu podobnych, podpierając się "większością" w "kołowej" demokracji! W przypadku prawdy opartej na faktach, większość nie musi mieć racji! Powtórzę za Stanisławem pawlukiem - jedzcie g...o! Miliony much nie mogą się mylić! D.B.
16-11-2009 21:10 zxcvb Kolego Pawluk przekroczyliśmy 50 do jakiej liczby dojedziemy.
16-11-2009 21:07 zxcvb  ad. surykatka kolego adwersarzu dlaczego tak wysyłasz mnie do specjalisty co to strony monety to wiem bez Ciebie i bez encyklopedii ale jak tam pewnie doszkoliłes się to wiesz że z grubsza chodzi o strony. Nie chciałem Cię stawiać w pozycji lewy-prawy tylko zastosowałem słowo mówiące o odwrotności. Co do rozumienia to masz problem Kol. Pawluk Gekon Fenek i inni rozumieja a Ty nie no więc nie czytaj tylko pisz bo to może Ci mniejszą trudnośc sprawia.
16-11-2009 20:52 zxcvb Kolego Pawluk twoje zdanie ..."aby na starość po karierze biegłego sądowego nie poszedł pierdzieć w pasiaki".. jest przykładem poprawnego schownena alias powiatowy. Jeżeli walisz takim tekstem to ileż agresji w Tobie czy sądzisz że zawsze będziesz piękny i młody a jak się potoczą twoje dojrzałe lata pamiętaj każdy kij ma dwa końce.
16-11-2009 20:50 zxcvb  .."Pilnuj stada bo ostatnio, co polowanie nowego prezesa wybierają, na razie szeptem. Ale ty też szeptem zaczynałeś knucie przeciwko swoim poprzednikom, więc wiesz jak to się robi.'.. cytat z gekona
wasza agrsja przeciw wam się kieruje czytajcie ze zrozumieniem a co do cytowanych wyroków sądowych to przecież napisałem że ..."które stanęły przed sądem i nie wiem czy jest tak jak piszesz ponieważ na zebraniach i polowaniach z ust myśliwych słyszę co innego oczywiście obyście nie słyszeli bo od razu rzucacie się do gardła broniąc tego jak Częstochowy.".. co potwierdzacie w swoich postach. Nie wiem jak było naprawdę ale materiały przedstawiane na walnych są dostępne ocena ich wartości i treści należy do sądu ale także do każdego członka KŁ razem i osobno a w zwiazku z tym że mamy demokrację jednak wasz głos jest w mniejszości.
16-11-2009 18:44 fenek Ad.zxcvb! Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zaproponował Stanisławowi M. 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, oraz grzywnę i zwrot kosztów procesu na rzecz członków byłego ZK za pomawianie o nieistniejące nadużycia. Stanisław M. odwołał się od wyroku, a następnie zawarł ugodę, którą ze względu na wiek sprawcy, wielokrotnie proponowali pokrzywdzeni! Stanisław M. przepraszał i ubolewał! Oświadczył że nigdy i w żadnych okolicznościach nie powtórzy swoich fałszywych ustaleń, oraz że nie mogły one być podstawą jakichkolwiek oskarżeń! Stanisław M. nie dotrzymał warunków ugody, ponownie pomawiając! Kolejny raz skwapliwie zawarł ugodę, aby uniknąć kary. Kolejny raz przepraszał i obiecywał że już nigdy i w żadnych okolicznościach....Ponieważ i tym razem nie dotrzymał słowa...pewnie w końcu będzie pociągnięty do odpowiedzialności! Nie dezinformuj czytelników pisząc że myśliwi mówią co innego! Jeżeli tak mówią, to tylko aby przypodobać się nieuczciwemu prezesowi, bo to on użył Stanisława M. jako narzędzia w walce z legalnie działającym ZK. Plan był tym bardziej wyrafinowany, że Stanisław M. jest biegłym księgowym oraz biegłym sądowym ( a właściwie nie powinien być ze względu na daleko posunięte zmiany w związku z wiekiem ) co miało podnieść rangę zarzutów popartych takim "autorytetem". No ale ze względu na kłamstwa, cały misterny plan w piz....! D.B.
16-11-2009 18:44 Stanisław Pawluk zxcvb! Mnie te "szepty" leśny wiatr przetłumaczył na nasze. Cytuję: "...sąd ustalił, że Stanisław M. bezpodstawnie pomawia kolegów z koła o takie postępowanie, które poniżyć mogło Zbigniewa Wrzaszcza, Antoniego Rudzkiego i Zbigniewa Olkowskiego w opinii publicznej oraz mogło narazić na utratę zaufania.

Sąd wymierzył oskarżonemu Stanisławowi M. karę jednego roku pozbawienia wolności. Wykonanie kary sąd zawiesił na okres lat trzech. Sąd orzekł także grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych określając stawkę dzienną na kwotę 20 złotych. Sąd zasądził także po 1308 złotych dla każdego z trzech obrażonych kolegów tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 260 złotych tytułem opłaty."... >>>>>>>>> Gdybys chcial poczytać w oryginale to zwróć się do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, który temu szeptającemu starcowi taki wyrok zaserwował. Zapytaj jak sie kajał aby Ci pomawiani odpuscili mu i aby na starość po karierze biegłego sądowego nie poszedł pierdzieć w pasiaki- co jeszcze po tych "szeptach" może go spotkać!
16-11-2009 18:08 surykatka zxcvb! Powtarzam za encyklopedią : AWERS i REWERS to dwie strony monety. Zgadzam się że nie jesteś lingwistą, moje wątpliwości co do logiki i możliwości zrozumienia postów przez czytelników są tym bardziej aktualne! A może chcesz doprowadzić do analogicznej sytuacji jak w powiedzonku -" Antoś jest zamieszany w kradzież roweru!" ( po latach nikt nie pamięta czy to on, czy jemu ukradli). W sprawie szeptów które nachalnie słyszysz wokół Siebie, zgłoś się do specjalisty. pozdrawiam d.b.
16-11-2009 15:39 zxcvb determinator nick jak tekst pełen prostoty połączonej z naprężaniem musculus biceps brachi udział szarej masy w czerwonej nikły stąd taka ekwilibrystyka w tym temacie wiedzy.
16-11-2009 15:35 zxcvb  surykatka cieszę się że twoje komentarze są czytelne i gramatyczne nie jestem lingwistą tylko myśliwym więc z góry przepraszam za formę myślę natomiast że treść jest czytelna i wbrew pozorom zrozumiała dlatego takie zacietrzewienie adwersarzy. A jak tam REWERS ponoć moim głosem gada i widzę że intelekt swój przekazał na ciebie.
16-11-2009 15:30 zxcvb nowy a dlaczego nie kandydowali ? Odpowiedź jest prosta bo........
16-11-2009 15:27 nowy21 Kolego zxcvb jak mogli ponownie wybrać skoro nikt z nich nie kandydował.DB
16-11-2009 15:21 zxcvb Fenek powiem Ci towarzyszu tylko tyle że komisja rewizyjna poprzedniego zarządu własnie wykryła nieprawidłowości w kasie koła które stanęły przed sądem i nie wiem czy jest tak jak piszesz ponieważ na zebraniach i polowaniach z ust myśliwych słyszę co innego oczywiście obyście nie słyszeli bo od razu rzucacie się do gardła broniąc tego jak Częstochowy.
16-11-2009 15:16 determinator Koledzy ! Czy dla prezesuńcia zaczyna się palić nareszcie grunt pod nogami , czy mi się tylko wydaje ? Czy koledzy z Dąbrowy zaczeli nareszcie dostrzegać jakim to nienawistnym , zakompleksionym człowiekiem jest Antoś? Jeżeli tak to można by rzec lepiej późno niż wcale...? Oby jak najszybciej ten cyrk Dąbrowy już się skończył! Tylko najgorsze jest to , że Antoni ma już swojego ucznia i obawiam się ,że uczeń przerósł już swojego mistrza... Bo czy te anonimy , donosy ,chamstwo , kłamstwo ,krętactwo i żenująca postawa nie pasują jak ulał do drugiego prezesa Mączyńskiego z Ponowy ? Ad. Gekon kolego jest jeszcze jedno kolo z tego okręgu które walczy o I miejsce najbardziej zdemoralizowanego myślę ,że w całej Polsce ... "Ponowa" nr 18 pod rządami ucznia Sacharuka prezesa Mączynskiego ! Identyczny sposób działania ! Od anonimów , donosów po sale sądową ... Czasami zastanawiam się czy te wszystkie afery dzieją się naprawdę...???? Skąd w tych ludziach tyle nienawiści do drugiego człowieka ? Jacy Ci ludzie są małostkowi i żenujący...z drugie strony trudno się dziwić skoro nie mają za grosz honoru ! Oby jak najszybciej obaj prezesi poczuli gorycz porażki w zbliżających się wyborach i odpłyneli bezpowrotnie z naszych szeregów...życzę kolegom z Dąbrowy i Ponowy ! Mączyński i Sacharuk w jednym spali domu Rychu na górze a Antoś na dole .
DB determinator
16-11-2009 15:14 zxcvb Gekon skoro tak ubole wasz nad starym zarządem to jak wiesz nikt ich nie wybrał na następną kadencję a wybrano kogoś innego. Pojawia sie pytanie dlaczego szepty wzięły górę nad pr zarządu. Odpowiedź jest prosta ponieważ większość myśliwych uważała że koniec z ich zarządzaniem . Wybrano innych.
15-11-2009 22:45 nowy21 Prezesimus posiadał znaczne ilości zepsutej karmy przeznaczonej pierwotnie dla swoich karpii.Chcąc się pozbyć tego szajsu ze swoich magazynów cudzymi rękami apelował wielokrotnie do kolegów myśliwych żeby przyjeżdżali po karmę dzikom.Efekt był marny.Sam musiał ją wywieść do lasu.Na tym to polegały te inne działania o których wspomina.
15-11-2009 21:54 surykatka zxcvb! Czego można oczekiwać od Springa, na podstawie niezbyt długiej obserwacji już wiem. Twoje wpisy, jako nieznanego na tym Forum analizuję uważnie. Na przestrzeni kilku godzin stały się dziwnie nielogiczne, niezrozumiałe dla czytelnika, zapewniam że nie tylko z powodu fatalnej gramatyki! Zaryzykuję nawet stwierdzenie że to objawy zasłużonej kary za popełnione grzechy, bo w przeciwnym wypadku jawne niekoleżeństwo i kandydujesz do usunięcia z Koła! Módl się żeby Twój prezes tego nie czytał! pozdrawiam d.b.
15-11-2009 21:32 fenek Gekon oraz gekon fenek! Uważajcie z kim się zadajecie! zxcvb jasno określił że powodem waśni jest chęć "skoku na kasę", której prezes pilnuje i strzeże jak niepodległości. Widocznie to też było powodem zerwania współpracy kolejnych członków ZK z prezesuniem! Był w tym Kole Stanisław M. który podjudzany przez prezesunia pomawiał poprzedni ZK o różne świństwa! Wycofał się sromotnie ze wszystkiego w obliczu odsiadki! To dowód że byli niewinni! Teraz Antoni szuka złodziei wśród członków ZK? Stąd taka rotacja? Cierpi na pomroczność jasną że zamilkł? D.B.
15-11-2009 21:10 gekon Jeżeli tatuś zmęczony i poszedł spać, to nie mam z kim polemizować, bo pojęcia nie masz co piszesz. Żegnam.
15-11-2009 21:05 gekon Kolego bardzo ważny, prezesie. Z dębu podlaskiego.
Nie ma takiego drugiego koła. Gorszej atmosfery nie znajdziesz w żadnym kole. W okręgu też narobiłeś kwasu. Najbardziej wartościowi rezygnują powoli i entuzjazmu już dawno nie ma.
Do bezprawia które czyniłes z wykluczonymi z Twojej inicjatywy członkami koła poprzedni zarząd nie ma nic do rzeczy.
Nawet nie został odwołany leagalnie ani nielegalnie, upłynła jego 5-letnia kadencja.
Nie udawaj nierozumnego, ponad 4 lata już psujesz atmosferę w kole, jako prezes i mają cię dość, nawet twoi, niedawno kamraci i wspólnicy od wykluczeń.
Członkowie ZK uciekają co WZ jeden po drugim, a prezes nie widzi swojej winy?
15-11-2009 20:53 zxcvb Gekon przestan imputować n-ty raz mojej osobie funkcji prezesa bo to nie jest prawda. Art 212 nie był straszeniem tylko informacja bo często nerwy puszczają a odebranie jako takiego znaczy że masz wątpliwości co do swoich postów. D.B.
15-11-2009 20:48 zxcvb Myślę Fenek Gekon że kotłowanie tego samego n-ty raz na forum przynosi tylko efekty ujemne czy jeszcze raz przeciągniemy tę dyskusje przez te forum i całej Polsce udowodnimy że gdzie dwaj mysliwi się bija to cała Polska się śmieje. Zapewniam was że w innych kołach jest jeszcze gorzej. Tylko nikt nie lata do .......i nie ....... Jak byscie przyjęli argumenty że poprzedni zarząd został odwołany legalnie w nieciekawej atmosferze a wszelkie awantury mają początek w chęci dopadnięcia do żłoba i zarządzania kasą którą to obecny Prezes zarządza dużo lepiej to było by dobrze. Argument że kasy się nie wydało na łowisko nie znaczy że o łowisko się nie dba może są inne działania o których po prostu nie wiecie. D.B.

15-11-2009 20:48 gekon zxcvb. Tosiek, nie strasz nie strasz, bo się zes....
Rappe publicznie i z otwartą przyłbicą na zebraniu koła prał brudy i cztery lata mścisz się, a przy okazji ośmieszasz koło, okręg i PZŁ.
Zbyt dobrze wiemy ktoś Ty.
Pilnuj stada bo ostatnio, co polowanie nowego prezesa wybierają, na razie szeptem. Ale ty też szeptem zaczynałeś knucie przeciwko swoim poprzednikom, więc wiesz jak to się robi.
Kontrola tylko na zbiórce przed polowaniem już nie wystarczy do końca trzeba czuwać, jak zaniedbasz to marzenie o NRŁ sie nie spełni.
15-11-2009 20:09 gekon Jurek123.
Przeczytaliśmy jeszcze raz, jak kazaliście. A Wy przeczytaliście mój komentarz? Bo piszecie jakbyście nie przeczytali.
Bo o pieniądzach ledwie wspomniałem, nie dla marnych 10 zł, tylko o tradycji koła pisałem.
Jeszcze kilka lat temu, na Hubertusie, stoły się uginały od barszczów, żurków, pieczeni z dzika, dzików i sarniny na różne sposoby, smalców i innych tradycyjnych, świątecznych potraw.
Specjały przyrządzali i podawali do stołu, myśliwi, ich żony i rodziny, stażyści.
Robili społecznie, z życzliwością nie licząc własnego wkładu i nikt nigdy za nic nie płacił. To była tradycja i zwyczaj.
Teraz catering rzuca kurczakiem. Skrzydełko czy nóżka. Za 30, a gdy członkowie rezygnują z drobiu na zimno, 10 zł.
To wyczytałeś, że o pieniądze chodziło?
Ja lubię zjeść popijając nalewką, ale strach, bo donosiciel może donieść i znowu policja zaczai się na skraju lasu.
Czy u Ciebie w kole wykluczasz, zawieszasz, mścisz się za każde głos krytyczny, ponad 20 "swoich" przyjąłeś, aby 2/3 sobie zapewnić?
Czy w Twoim kole sygnały gra się na trąbce?
Czy procesujesz się , jako prezes koła, prywatnie z członkiem koła, jak Sacharuk?
Czy spędzasz całe dnie na salach sądowych, bo musisz pokazać, że nie ustąpisz nawet, gdy z góry wiesz, że przegrasz?
Czy składasz zeznania przeciwko członkowi swojego koła, pomawiając go o pijaństwo z bronią na polowaniu, a potem telefonicznie odwołujesz zeznania?
Czyw Twoim kole, też anonimypisze KTOŚ na przeciwników polityki prezesa?
Czy w Twoim kole na 8000 ha czy może mniej trochę, lasu z jeleniami i dzikami na zagospodarowanie obwodu wydaje sie rocznie 400 czy kilkaset zł? O tym pisał na forum skarbnik koła i jest w archiwum.
To nie jest wstyd?
Wierzę, że w Twoim kole tak nie jest, nie tylko, że obwody polne macie.
O dbałości o zwierzynę, koło i myśliwych pisałem i o arogancji.
Wstyd by był, gdybym chwalił taką atmosferę, takiego prezesa i jego metody. DB

Taki prezzes-rycerz się trafia jeden na tysiąc.
Dzisiaj znowu po polowaniu się wszyscy rozjechali i kanapki jedli po drodze do domu. O wspólnym ognisku mowy nawet nie ma, bo zaraz jeden z drugim się zmówi.

15-11-2009 19:39 fenek Pytania co do artykułu i dyskusji mają jedynie zxcvb i Spring. No to jeszcze raz, tak jak to rozumiem. Rappe chciał zwrotu niesłusznie wyłudzonych składek za okres bezprawnego wykluczenia. Należność po perturbacjach wyegzekwował komornik. W odwecie Sacharuk & His boys, wytoczyli proces Tomaszowi o wyimaginowane pieniądze. Proces przegrali! Sacharuk za opisanie tych faktów proponuje Pawlukowi par.212, kilku dyskutantom wykluczenie z Koła za niekoleżeńskość! Wypinkowanie ma być poprzedzone interwencją Redakcji w towarzystwie prokuratury! Czy można być bardziej agresywnym hipokrytą niż Sacharuk-prezes? D.B.
15-11-2009 19:38 Stanisław Pawluk Spring Wyzwanie podjęte. Od jutra działania.
15-11-2009 19:33 Spring Ad. Stanislaw Pawluk, ze Ty nic nie zrozumiales to widze, ale myslalem, ze sie cos nauczyles, chyba sie mylilem.
15-11-2009 19:02 czarny flet Nie będę udawał, jak Spring, obiektywnego. Krytykuje działania Sacharuka od kiedy, za ujawnienie zagarnięcia kołowej kasy i fałszerstwa dokumentu KP oraz otwartej krytyki postawy prezesa koła na WZ, Tomasz R. został bezprawnie wykluczony.
To nieprawda, że za jakieś, wymyślone przez Springa 5 zł.
Zgadzam się jedynie ze złośliwym podsumowaniem pieniactwa w kole: "takie mamksimum maksimorum tego czlonkowstwa, polegajace na wytaczaniu procesow". Prezesa koła też dotyczy, a nawet bardziej, z racji możliwości, niż zwykłego członka koła. Przykład:
Koło, czyli wódz, /nikt członków koła nie pytał o zdanie, a członkowie ZK zmieniają się jak rękawiczki, tylko Sacharuk trwa/, wytoczyło T. Rappe proces o rzekomo nie zapłacone pieniądze. Proces się odbył. Adwokat wynajęty przez Sacharuka znowu zarobił.
Sacharuk znowu przegrał, bo od początku było wiadome, że Rappe nie miał żadnych zaległości. Chodziło jedynie o procesowanie się. To takie "maksimorum członkowstwa" a, że Spring znowu kłamie na stary temat to może być dlatego, że smak "konfitur" poznał i Sacharuka rozumie. DB
15-11-2009 18:59 Stanisław Pawluk Spring Straszyć? Ja działam- nie straszę! Myślałem, że już coś zrozumiałeś. Skoro nie.... Twoja sprawa.
15-11-2009 18:45 Łupur21 Ad.Spring
Kolega ponownie wybiera się do Lublina ?
15-11-2009 18:25 Spring Ad. Stanisław Pawluk, niczego mi nie doradzaj, bo znowu chyba probujesz mnie straszyc, doradz Tomaszowi R. zeby przestal pozywac swoje KL oraz kolegow o bzedety i problem jego wielkiego "meeeeczeeeenstwa" zniknie jak reka odjal, a Ty wezmiesz udzial w jakims pozytywnym zdarzeniu.
15-11-2009 18:24 zxcvb ad surykatka trudno się przyznać do błędu a jeszcze trudniej znieść porażkę chocby słowną pisząc o intelekcie wcale go nie pokazujesz a wręcz odwrotnie. A często rozmawiasz z REWERSEM.
15-11-2009 17:54 surykatka Zapytałem REWERSA (ponoć tak się to nazywa) i wiesz co? Powtarzał za mną moje słowa zupełnie jak zxcvb! Znasz dowcip o wzajemnych wpływach intelektów ? Antoś stoi przed akwarium i palcem wodząc po szybie( za którą pływa rybka) miarowo łapie powietrze otwierając szeroko usta. Co robisz?, pada pytanie! Eksperyment, o wpływie dominującego intelektu nad słabszym! pozdrawiam d.b.
15-11-2009 16:32 Stanisław Pawluk Spring! Antoni Sacharuk każde próby ugody w wielu procesach odrzucał. Jest na to zbyt butny i pewny siebie. Przestań pisać insynuacje. Radzę.
15-11-2009 15:59 Spring Artykul przedstawia kwitesencje "czlonkowstwa" w KL wg linii programowej DM, to jest takie mamksimum maksimorum tego czlonkowstwa, polegajace na wytaczaniu procesow kolegom i KL, artykul to rownoczesnie Ewerest obiektywizmu, mysliwy pozywajacy jest przesladowany biedactwo? a pozywani przesladowcami!!!
Dodac nalezy, ze mysliwy pozywajacy Tomasz R. pomimo tego,ze ma swoje lata, to jest wyjatkowo rozwojowy, bo zaczal od donosu do prokuratury na innego czlonka KL z powodu 5zl, a teraz procesuje sie juz z KL i to nie o 5zl, a o cale 300zl tzn. uzyskal 60-cio krotne przebicie, brawo!!!
Autor odnoszac sie do "patologii" bardzo patologicznej, barwnie opisuje rozpasanie pozywanych przez Tomasza R. pozwani jezdza autobusem do Lublina, a powinni chodzic na piechote i niesc w lektyce Tomasza R. najmuja adwokatow dla KL, zamiast dla Tomasza R. itp. to wszystko jest niebywale patologiczne!!! oczywiscie pozywanie innych z byle powodu patologiczne nie jest, a skadze.
Nikt, ani autor, ani komentujacy nie zajakna sie nt. ewentualnego pogodzenia sie, nalezy judzic tymi madrosciami, bo czym gorzej tym lepiej, mozna tutaj najczesciej anonimowo taniutenko zaistniec.

15-11-2009 14:24 zxcvb Gach jak ja lubię twoje aluzje.
15-11-2009 14:22 zxcvb  Ja tam nie taki strachliwy. Do sądu chodzę jak po bułeczki do sklepu.

.....Kolega Pawluk znowu opisuje jak każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie jednak musi uwzględnić zapisy art. 212 by nie popaść w niełaskę jurysdykcji demokratycznej......

JEŻELI TEN TEKST SPOWODOWAŁ STRACH TO COS W TYM JEST. JEDNAK NIE MIAŁEM ZAMIARU STRASZYĆ TYLKO INFORMOWAĆ - A POWIEDZENIE NA ZŁODZIEJU CZAPKA GORE MOŻE COŚ WNOSIĆ.

BRAWO KOL. PAWLUK SZUKAJ I OPISUJ NIEPRAWIDŁOWOSCI TYLKO CZASAMI SPÓJRZ W LUSTRO CZY STOI TAM JEDYNY I SPRAWIEDLIWY
15-11-2009 14:10 zxcvb AD.- kocierz pieleszna- zxcvb! Ty jesteś myśliwym? JESTEM Przecież nie ma już oddzielnych statutów Koła i PZŁ! A GDZIE NAPISAŁEM ŻE SĄ NADMIENIAM TEŻ ŻE W KOLE ISTNIEJA DOKUMENTY WEWNĘTRZNE Nie ma Twojego nicku! JAKAS PARANOJA WAS DOPADŁA. TO POD JAKIM NIKIEM NAPISAŁEM. Doradzasz Prezesowi i Zarządowi Koła żeby usuwać krytykujących "Dąbrowę" myśliwych? TAK. POMIEWAZ TAK UWAŻAM ŻE KTO POTRAFI PISAĆ BZDURY NA FORUM A W KOLE SIEDZI CICHO NIE JEST WARTY BYC MYSLIWYM Redaktor Pawluk napisał felieton o dziwnych procesach sądowych w których obok członków Zarządu Koła uczestniczy jego Prezes! Za to Go straszysz? GDZIE GO STRASZYŁEM? POKAZAŁEM PARAGRAF KTÓRY W PEWIEN SPOSÓB CYWILIZUJE WYPOWIEDZI BY NIE BYŁO CHAMSTWA I KŁAMSTWA Poziom agresji sugeruje że znasz temat! IDŹ SPRAWDŻ JAKI POZIOM STRACHU POSIADASZ MÓJ OSĄD TO STRACH OGROMNY PONIEWAŻ AŻ TAKIE WNIOSKI WYCIAGASZ I EW POKAŻ GDZIE TA AGRESJA. Może Ty podnieś przyłbicę? PO CO JEŻELI PIERWSZE CO ROBICIE TO SPRAWDZANIE NICKU A NIE PATRZYCIE NA TEKST CHYBA ŻE WAS TAK PRZESTRASZYŁ. ...d.b...
15-11-2009 13:59 zxcvb ad. surykatka - zxcvb! Powiało grozą! Skoro doradzasz jawność Kolegom, DORADZAM JAWNOŚĆ POGLĄDÓW NA ZEBRANIU PRZY WSZYSTKICH KOLEGACH Z KOŁA to dlaczego tak szybko zwiałeś wyrejestrowując swój tajny nick? NIE WIEM O CO CI CHODZI A poza tym wszyscy zdrowi? STAŃ PRZED LUSTREM I REWERSA SIĘ ZAPYTAJ pozdrawiam d.b.
15-11-2009 13:40 gach_ Uderz w stół a nożyce się odezwą.
15-11-2009 12:56 Stanisław Pawluk Ja tam nie taki strachliwy. Do sądu chodzę jak po bułeczki do sklepu.
15-11-2009 12:49 - kocierz pieleszna - Ad. zxcvb! Ty jesteś myśliwym? Przecież nie ma już oddzielnych statutów Koła i PZŁ! Nie ma Twojego nicku! Doradzasz Prezesowi i Zarządowi Koła żeby usuwać krytykujących "Dąbrowę" myśliwych? Redaktor Pawluk napisał felieton o dziwnych procesach sądowych w których obok członków Zarządu Koła uczestniczy jego Prezes! Za to Go straszysz? Poziom agresji sugeruje że znasz temat! Może Ty podnieś przyłbicę? d.b.
15-11-2009 12:31 surykatka zxcvb! Powiało grozą! Skoro doradzasz jawność Kolegom, to dlaczego tak szybko zwiałeś wyrejestrowując swój tajny nick? A poza tym wszyscy zdrowi? pozdrawiam d.b.
15-11-2009 11:49 zxcvb Kolega Pawluk znowu opisuje jak każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie jednak musi uwzględnić zapisy art. 212 by nie popaść w niełaskę jurysdykcji demokratycznej. Tak jak i inni pożal się Boże cykory piszący nieprawdy lub półprawdy na tym forum. Myślę że następnym krokiem Prezesa i Zarządu Dąbrowy powinno być wystąpienie do administratora forum w porozumieniu z prokuratorem danych "myśliwych -pisaków" i usunięcie ich z Koła Dąbrowa za właśnie nieodpowiednie zachowanie koleżeńskie - niezgodne ze statutem koła i PZŁ. Dlatego Gekon, Fenek, Gach i inni pamiętajcie problemy pierze się na zebraniu i w gronie koła a nie na forum internetowym. Z otwartą przyłbicą łatwiej się dogadać bo sami kryształowi nie jesteście.
15-11-2009 11:03 gach_ Donosiciel przez pięć lat nie był w stanie wyrzucić z koła swoich przeciwników dotychczasowymi metodami próbuje nowych. Poprzez nasyłanie policji na kolegów myśliwych.Jak widać też nieskutecznych.Ciekawe jakie będą następne.Bo będą na pewno. Tylko jakie jeszcze mogą być?
15-11-2009 09:57 Stanisław Pawluk jurek123 tobie trzeba wszystko klarownie: nie chodzi o to "za ile" ale chodzi o sposób traktowania członków koła. Tradycją przez lata było, że członek koła na Hubertusa wolny od trosk i zmartwień o "miche" szedł przeżywać miłe chwile w gronie przyjaciół. I takie przeżywał nie zajmując sobie głowy opłatami, zobowiazaniami itp. Luźno i beztrosko świętował SWOJE święto! A tu nagle okazuje się, że kasa poszła na sądy i adwokatów i niespodziewanie wbrew dotychczasowej tradycji trzeba płacić. Jak w przydrożnym barku a nie w "swoim" kole na uroczystości SWEGO Hubertusa! Przy odrobinie łowieckiej wrażliwości, poczuciu więzi jakie łaczyły myśliwych tego koła wcześniej i klimatu jaki tam panował a jaki panuje aktualnie wyrazem czego jest nie#spodziewane żądanie opłaty, sam byś to zauważył i nie pisał najbardziej głupiego "wystąpienia" z tych poniżej.
15-11-2009 09:51 surykatka Jurek123! Przeczytałem jeszcze raz no i mam zdanie takie jak miałem. Zdziwienie i dezaprobata! Zgadzam się z Tobą że jest problem - z takim prezesem - natomiast nie widzę problemu z tym, na czyj koszt jest "micha"! Ja zrozumiałem że nieistotne kto płaci, istotne żeby nie dorabiać do tego idiotycznej filozofii o oszczędnościach prowadzenia gospodarki, bo i tak zwierzyna nie ma z tego nic, tylko więcej kasy jest na wydumane procesy! No a co do menu - moim zdaniem smaczniejsza jest grochówka ugotowana specjalnie w kotle i nawet niedoprawiony dzik niż "plastikowe" sałatki i udka z kurczaka, zwłaszcza na takiej myśliwskiej biesiadzie! No i tradycje, oprawa imprezy, a przede wszystkim atmosfera! Z opisów wynika że tego wszystkiego brakowało. pozdrawiam d.b.
15-11-2009 07:15 jurek123 Przeczytajcie jeszcze raz swoje komentarze bo tak idiotycznych wpisów dawno na tym forum nie było.Żenada koledzy ,żenada. Jeśli problem jest a widać że jest w tym kole to chyba nie taki by pierdoły wypisywać czy żarcie powinno być za pieniądze koła czy za własne.Po prostu wstyd. Pozdrawiam
14-11-2009 23:43 gekon Ad.160.
"Prawie" robi różnicę". Tak jak sygnały rozpoczynające i kończące polowanie hubertowskie na trąbce zamiast rogów myśliwskich, którą prezes-skandalista faworyzował przez lata.
Wybory blisko i prezes zmiękł. Do wiosny, gdy ma w kolejnej próbie, zostać prezesem ORŁ. Kampania i jeżdżenie do potencjalnych delagatów na zjazd okręgowy już trwa od roku. Większość członków koła "odważnie" odmówiła poczęstunku za 30, więc zmniękł do 10. Zmiękł i do trąbki pozwolił dołączył sygnaliście na rogu myśliwskim.
Zmiękł i pogodził się z faktem, że swoich gości nie przyjmie w "SWOIM" domku myśliwskim koła. A tak oszczędzał na zagospodarowaniu obwodów.
Ale gorszy od nieposzanowania zwyczajów łowieckich i wieloletniej tradycji koła, jest widok myśliwych na zbiórce, kiedyś roześmianych i opowiadających kawały, a teraz patrzących jak jeden mąż, każdy na....swoje buty.
Nikt nie odważy się w trakcie polowania wypić "grama" nalewki.
Wiedzą, że anonimowy list lub anonimowy telefon na policję to żaden problem dla "donosiciela".
Autora anonimów z powodów wiadomych nikt oficjanie nie wskaże, ale wszyscy wiedzą, kto pisze i dzwoni od lat. I na wszelki wypadek, się boją.
Anonimami próbowano już w kole zabierać pozwolenie na broń. Anonimami oskarżano o choroby psychiczne, o pijaństwo, o bicie żon itd.
Zawiadomiona anonimowo policja zaczajała się już kilka razy na członków koła. "Złapanym" przez anonimowo zawiadomioną policję był w styczniu tego roku, po polowaniu zbiorowym, członek koła, którego prezzes wcześniej zawiesił łaskawie, w prawach, za.... zeznawanie w sądzie, jako świadek.
Pomimo szczerych chęci anonimowego "donosiciela", kolega ma i broń i prawo jazdy, czyli tym razem się nie udało.
Anonimy, dziesiątki procesów sądowych, wykluczenia, zawieszenia, strach nie sprzyja łowiectwu, ale tu nie chodzi o łowiectwo, a o władzę. Gdy się nie udało po linii partyjnej to można próbować po linii pezetełowskiej.
A mimo wszystko i wbrew wszystkiemu na polowanie zbiorowe należy jechać, bo ten las i zwierzyna prezzesa tylko nie jest. No chyba, że prezzes nie dopuści, jak już bywało, do polowania. Wtedy kolejny proces, na koszt koła. Koło straci, za to adwokaci zarobią... i komornik.
14-11-2009 22:08 surykatka Przeczytałem felieton i komentarze. Czy to się dzieje tu i teraz? pozdrawiam d.b.
14-11-2009 21:51 160 Ad. Fenek
Dobrze to ująłeś :"za michę"
Bo to naprawdę "micha" , a nie biesiada hubertowska. Wszystko przygotowane przez firmę catheringową, jakieś sałatki, plasterki wędliny,. a nawet bigos "prawie" myśliwski, na koniec udko z kurczaka...Ha,ha,ha...
A gdzie pieczony dzik, może cielak, gdzie tradycja!!!?
"Prawie jak Hubertus". Ale "prawie" robi wielką różnicę...
14-11-2009 21:04 fenek W "Dąbrowie" polowanie hubertowskie i wigilijne ZAWSZE były na koszt Koła. Do czasu aż NASTAŁ Antoni! Bardzo chciał przekonać członków Koła że pod jego przywództwem kasa aż pęcznieje! Zaczęły się opłaty za organizację tych polowań, teraz doszły opłaty za "michę"! Ale można powiedzieć że gospodarkę prowadzi się oszczędnie, oszczędzając nawet na karmie dla zwierzyny! Ta pozycja w budżecie Koła spadła do niespotykanego i uwłaczającego wręcz poziomu - to kpina! Wydatki rosną - odszkodowania, adwokaci i wpisowe do sądów! Doczekaliśmy się że trzeba było "zasponsorować" "sponsorów" po raz kolejny składkowymi pieniędzmi! Prezessimus przez całe polowanie był smutny. Pewnie przeżywał czwartą zmianę w obsadzie personalnej Zarządu. Nikt z nim nie może wytrzymać! Wiemy o tym coraz dobitniej - widocznie to zrozumiał! D.B.
14-11-2009 20:21 nowy21 Prezesimus zobaczył gniew w oczach szeregowych i zszedł na dychę.Pomyślał zbliżają się wybory więc trzeba zabiegać o elektorat.DB
14-11-2009 01:31 160 Ad.Kulwap
Miało być po 30 ale podobno po dychu było . Tak szumią podlaskie knieje...
14-11-2009 01:08 160 Antonio facalto...
13-11-2009 21:00 fenek puchaty mis! Widzisz ? Piszesz i masz! Temat jeszcze nie wyeksploatowany - nie wyssany! Nie wygląda też na partyzantkę Pawluka za plecami Gawlickiego! Prezesunio "Dąbrowy" dba pieczołowicie aby Rappe nie zapomniał że jest myśliwym i kompromituje się kolejnymi przegranymi w Sądzie. No ale żeby znęcać się nad Tomaszem bardziej sadystycznie, ogłosił że za ten pomyślny wyrok sądu, przywracający do Koła, drogo zapłaci! " zażądałem zwrotu pieniędzy za psa, za czyny społeczne i niezapłacone składki" Myśliwi usłyszeli że kanalia jeszcze "wisi" kasę! O tym że Sacharuk po raz kolejny się ośmieszył przed sądem i w oczach Zarządu Koła, już nikt nie wie! Łowiec Polski by tego nie opisał, bo jak można, że prezessimus myśliwego...., że Radny znowu przegrał bo bezpodstawnie pozwał do sądu....,że bezprawie i znęcanie...., że zamordyzm! Dobrze że DŁ opisuje takie świństwa, wyciąga na światło dzienne! Puchaty mis! Napisałeś - komu on dziś potrzebny. Ty miałeś na myśli TRAPPEra, ja Antoniego prezessimusa!
Żeby nie było nieporozumień - adwokaci Koła kosztują - za zachcianki Sacharuka do prowadzenia prywatnej wojny w obronie obrażonego majestatu, zapłacą wszyscy członkowie Koła!

Smutno! D.B.
13-11-2009 14:53 Troper Czy kol. Antoni Sucharuk jako prezes KŁ, Zarząd pozostały i członkowie Koła nie mają wstydu za grosz. Boże czy Ty to widzisz i nie grzmisz. Co oni chcą od tego kol Tomasza Rappe, a te bzdurne uchwały nie powinny byc podejmowane przez WZCzK przecież to są bzbury a nie uchwały.Pozdr DB
13-11-2009 12:42 gach_ Lącznie odbylo się chyba już kilkadziesiąt rozpraw.Na każdej obowiązkowo jeden a nawet dwóch adwokatów.Nic dziwnego, że w kasie kola zaczyna brakować pieniędzy i dlatego prezes każe placić za biesiadę hubertowską czego nigdy w historii kola nie bylo.Dziwię się, że na taką rozrzutość w sądach prezesowi pozwalają czlonkowie kola.Chyba mają dużo pieniędzy. Podwyżka skladki na najbliższym walnym murowana.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.